Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Wysokie Mazowieckie

p

 • 001_obiekt.jpg
 • 001_wiosna.jpg
 • 002_obiekt.jpg
 • 002_wiosna.jpg
 • 003_obiekt.jpg
 • 003_wiosna.jpg
 • 004_obiekt.jpg
 • 004_wiosna.jpg
 • 005_obiekt.jpg
 • 005_wiosna.jpg
 • 006_obiekt.jpg
 • 006_wiosna.jpg
 • 007_obiekt.jpg
 • 007_wiosna.jpg
 • 008_obiekt.jpg
 • 008_wiosna.jpg
 • 009_obiekt.jpg
 • 009_wiosna.jpg
 • 010_obiekt.jpg
 • 010_wiosna.jpg
 • 011_obiekt.jpg
 • 011_wiosna.jpg
 • 012_obiekt.jpg
 • 012_wiosna.jpg
 • 013_obiekt.jpg
 • 014_obiekt.jpg
 • 015_obiekt.jpg
 • 016_obiekt.jpg
 • 017_obiekt.jpg
 • 018_obiekt.jpg
 • 019_obiekt.jpg

Przemoc w rodzinie na terenie powiatu wysokomazowieckiego - analiza zjawiska i aspekt sprawy

Wykład 03.03.201403.03.2014 r. –Wykład wygłosiła p. Bożena Bucińska, a o praktycznym działaniu w tym zakresie poinformował  p. Grzegorz Grosfeld – policjant z Komendy Powiatowej Policji w Wysokiem Mazowieckiem.

 

 

 

 Świadomość czym jest przemoc, jakie są jej skutki oraz jak jej przeciwdziałać jest niezbędną wiedzą każdego człowieka. Każdy powinien wiedzieć, że „ przemoc w rodzinie narusza podstawowe prawa człowieka, w tym prawo do życia i zdrowia oraz poszanowania godności osobistej”.

Według definicji przyjmowanej przez polskich specjalistów przemoc domowa to:

działanie lub zaniechanie dokonywane w ramach rodziny przez jednego z członków rodziny przeciwko pozostałym;  z wykorzystaniem istniejącej lub stworzonej przez członków rodziny przewagi sił lub władzy; godzące w ich prawa lub dobra osobiste, a w szczególności w ich życie lub zdrowie (fizyczne lub psychiczne); powodujące u nich szkody lub cierpienie.

Rodzaje przemocy:

 • fizyczna
 • emocjonalna
 • seksualna
 • zaniedbanie

Na przemoc należy spojrzeć z kilku perspektyw:

 • prawnej – z punktu widzenia prawa przemoc w stosunku do członka rodziny jest przestępstwem określonym w art. 207 Kodeksu Karnego i jest przestępstwem ściganym z urzędu, zagrożone karą do 12 lat pozbawienia wolności,
 • moralnej – perspektywa moralna pokazuje nam, że przemoc jest krzywdzeniem słabszego i jest ona złem moralnym’
 • psychologicznej – psychologiczne patrzenie na przemoc domową zwraca uwagę na bezradność i cierpienie ofiar, wzajemne relacje burzenie jakiegoś porządku, poczucie krzywdy,
 • społeczno – politycznej – z perspektywy społeczno – politycznej widać czynniki zawarte w różnych obyczajach i postawach ludzkich, które mogą przyczyniać się do przemocy lub po prostu ją usprawiedliwiać.

Badania wykazały, że związki, w których osoby doznają przemocy ze strony swoich partnerów, przechodzą trzy fazy powtarzającego się cyklu:

 • faza narastania napięcia – pojawiają się nieliczne, o małym nasileniu incydenty przemocy
 • faza gwałtownej przemocy – dochodzi do niekontrolowanego rozładowania napięcia, całkowity brak kontroli sprawcy nad zachowaniami
 • faza „miodowego miesiąca” – dominują zachowania sprawcy polegające na okazywaniu miłości, uprzejmości i wszelkich miłych zachowań wobec partnera.

Przemoc psychiczna fizyczna w polskim prawie jest karana. Przemoc w rodzinie jest przestępstwem i nic jej nie usprawiedliwia.

W związku z obowiązującą ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, podejmowane są coraz szersze działania instytucji i służb w celu jej zatrzymania.

Osoby doświadczające przemocy w rodzinie obejmowane są procedurą Niebieskiej Karty, a grupa kompetentnych członków zespołu interdyscyplinarnego towarzyszy rodzinie w procesie wychodzenia z przemocy.

 

Procedura  Niebieskiej Karty

 • w przypadku zgłoszenia przez osobę poszkodowaną bądź świadka aktu przemocy, przedstawiciel policji, pracownik socjalny a także przedstawiciele oświaty oraz służby zdrowia zobowiązani są wypełnić druk Niebieskiej Karty;
 • karta jest dalej przekazywana do gminnego zespołu interdyscyplinarnego, który ma koordynować pomoc udzielaną ofiarom przemocy w rodzinie.

Działania policji w ramach procedury Niebieska Karta mają na celu:

 • podniesienie poczucia bezpieczeństwa ofiarom przemocy
 • dostarczenie ofiarom rzetelnej informacji o przysługujących im prawach
 • wskazanie miejsc, gdzie mogą szukać pomocy
 • powstrzymanie sprawców, zapobieganie dalszym atakom
 • zmniejszenie lub całkowite zlikwidowanie poczucia bezkarności sprawcy
 • doprowadzenie do powstania stosownej dokumentacji z prowadzonych działań.

Na zakończenie wykładu policjant udzielił wielu cennych rad -  jak uchronić się przed podstępnymi działaniami różnych oszustów.

Dobro – im więcej go z siebie dajesz, tym więcej go dostajesz!

Alicja Chmielewska

 

  Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska ŁFS LGD  PLIS  seniordokumenty Bezpieczny internetzwiązekBiznes


 

Urząd Miasta Wysokie Mazowieckie, ul. Ludowa 15, 18-200 Wysokie Mazowieckie
tel.:  862752592  fax:  862752593                  NIP:    7221002509    REGON:  450010671
Nr rachunku bankowego:    27 1020 1332 0000 1102 0037 5535    IBAN:  PL27102013320000110200375535    SWIFT:  BPKOPLPW