Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Wysokie Mazowieckie

p

 • 001_obiekt.jpg
 • 001_wiosna.jpg
 • 002_obiekt.jpg
 • 002_wiosna.jpg
 • 003_obiekt.jpg
 • 003_wiosna.jpg
 • 004_obiekt.jpg
 • 004_wiosna.jpg
 • 005_obiekt.jpg
 • 005_wiosna.jpg
 • 006_obiekt.jpg
 • 006_wiosna.jpg
 • 007_obiekt.jpg
 • 007_wiosna.jpg
 • 008_obiekt.jpg
 • 008_wiosna.jpg
 • 009_obiekt.jpg
 • 009_wiosna.jpg
 • 010_obiekt.jpg
 • 010_wiosna.jpg
 • 011_obiekt.jpg
 • 011_wiosna.jpg
 • 012_obiekt.jpg
 • 012_wiosna.jpg
 • 013_obiekt.jpg
 • 014_obiekt.jpg
 • 015_obiekt.jpg
 • 016_obiekt.jpg
 • 017_obiekt.jpg
 • 018_obiekt.jpg
 • 019_obiekt.jpg

Poprawna polszczyzna.

Mgr. Beata Hołownia   Studenci Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Wysokiem Mazowieckiem 2 grudnia 2013r. spotkali się, by wysłuchać drugiej części wykładu na temat: Poprawna polszczyzna. Pani mgr Beata Hołownia w sposób przystępny i interesujący przedstawiła zasady kultury języka polskiego.

 

 

   Kultura języka polskiego jest częścią kultury jako zjawiska szerszego i warunkuje kulturę, bo bez jej opanowania nie jest możliwe uczestnictwo w kulturze, ani w życiu społecznym, nawet w jego najprostszych formach.

 

   Kultura języka, podkreśliła wykładowczyni, jest ważna tak jak kultura życia, pracy. Mówi wiele o kulturze człowieka. Głębokie pokrewieństwo języka i kultury polega na tym, że są one przekazywane przez wychowanie, a nie dziedziczone biologicznie.

 

   Termin kultura języka jest wieloznaczny. Określa się nim działalność zmierzającą do udoskonalenia języka i rozwinięcia umiejętności posługiwania się nim w sposób poprawny to znaczy według normy języka polskiego. Norma, to zbiór zaaprobowanych przez dane społeczeństwo jednostek językowych oraz reguł określających zasięg realizowanych związków między tymi jednostkami.

 

   I tak, jeżeli posługujemy się językiem naukowym w potocznej wypowiedzi, nie budzi to zaufania u rozmówcy, tak też jest, gdy dorosły posługuje się slangiem młodzieżowym, aby się przypodobać młodzieży.

 

   Każdy powinien dbać o higienę języka, jak też być otwarty na nowe terminy, które należy przyswoić, aby właściwie się posługiwać.

 

   Pani mgr Beata Hołownia stwierdziła, że język ogólnopolski realizuje się w dwu typach tekstu: tekstach mówionych i tekstach pisanych. Języka pisanego używamy zazwyczaj po to, by zakomunikować treści nie związane bezpośrednio z życiem codziennym, np.: w pismach urzędowych, naukowych. Wypowiedzi pisane są zwykle pełniejsze treściowo od mówionych.

 

   Język mówiony służy nam przede wszystkim do przekazywania informacji praktycznie i doraźnie użytecznych, jest swobodniejszy, ale powinien być poprawny, np.: poszedłem - a nie poszłem, wziąć – a nie wziąć, włożyć sukienkę – a nie ubrać sukienkę, buty, poznałem kolegę – a nie zapoznałem kolegę, muszę zadzwonić  - a nie wykonać telefon, wysłałem esemes, meil – a nie meila, esemesa, piszę blog – a nie bloga.

 

   Pani mgr Beata Hołownia zwróciła też uwagę  na inne zjawiska językowe – skłonność do zdrabniania, np.: pieniążki, zastrzyczek. Nie należy stosować tego typu zdrobnień, bo brzmią śmiesznie w ustach dorosłych.

 

   Kolejna grupa błędów językowych, to błędy logiczne (jeden wyraz przeczy drugiemu), np.: cofnąć do tyłu – wystarczy cofnąć, spadać w dół, pełny komplet, swój własny, wrócić powrotem, wzajemna współpraca itd.

 

   Na zakończenie wykładu Pani Beata Hołownia podała jak upowszechniać dobrą polszczyznę: korzystać z poradników językowych, słowników, pytać, naśladować osoby uznane  za autorytety językowe, korzystać z wykładów. Obiecała też, że słuchacze UTW mogą liczyć na trzecią część wykładu na ten temat, za co serdecznie dziękujemy i czekamy.

 

                                                                       Krystyna Nadolna

                                                           Sekretarz  Rady Programowej UTW

 

  Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska ŁFS LGD  PLIS  seniordokumenty Bezpieczny internetzwiązekBiznes


 

Urząd Miasta Wysokie Mazowieckie, ul. Ludowa 15, 18-200 Wysokie Mazowieckie
tel.:  862752592  fax:  862752593                  NIP:    7221002509    REGON:  450010671
Nr rachunku bankowego:    27 1020 1332 0000 1102 0037 5535    IBAN:  PL27102013320000110200375535    SWIFT:  BPKOPLPW