Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Wysokie Mazowieckie

p

 • 001_obiekt.jpg
 • 001_wiosna.jpg
 • 002_obiekt.jpg
 • 002_wiosna.jpg
 • 003_obiekt.jpg
 • 003_wiosna.jpg
 • 004_obiekt.jpg
 • 004_wiosna.jpg
 • 005_obiekt.jpg
 • 005_wiosna.jpg
 • 006_obiekt.jpg
 • 006_wiosna.jpg
 • 007_obiekt.jpg
 • 007_wiosna.jpg
 • 008_obiekt.jpg
 • 008_wiosna.jpg
 • 009_obiekt.jpg
 • 009_wiosna.jpg
 • 010_obiekt.jpg
 • 010_wiosna.jpg
 • 011_obiekt.jpg
 • 011_wiosna.jpg
 • 012_obiekt.jpg
 • 012_wiosna.jpg
 • 013_obiekt.jpg
 • 014_obiekt.jpg
 • 015_obiekt.jpg
 • 016_obiekt.jpg
 • 017_obiekt.jpg
 • 018_obiekt.jpg
 • 019_obiekt.jpg

Inauguracja X semestru

Logo wykładu  7.10.2013 r. godz. 17:00 rozpoczynamy zajęcia X semestru Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Wiceprezes UTW Stanisław Chmielewski powitał wszystkich studentów, zaproszonych gości oraz władze miasta. Szczególnie gorąco i serdecznie powitał wykładowcę, panią Beatę Kunat doktora nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, plastyk i kulturoznawstwa. Temat wykładu „Rozwijanie twórczego potencjału człowieka z perspektywy pedagogiki twórczości”. Pani doktor rozpoczęła wykład od wyjaśnienia pojęcia „twórczości”.

 

Jest to pojęcie wieloznaczne:

- jako zjawisko społeczne wpisujące się w przestrzeń kultury współczesnej

- jako zjawisko sprzyjające realizacji ważnych potrzeb psychicznych człowieka tj.: wyrażanie siebie, ekspresja, poczucie własnej wartości

- jako środek efektywnej samorealizacji oraz próbę samodzielnego kształtowania przyszłości

           

  Jak widzimy pojęcie twórczości jest wieloznaczne. W zależności od aspektów w jakich to pojęcie rozpatrujemy. W dziedzinie psychologii i pedagogiki twórczości odnajdujemy dualistyczne podejście do twórczości:

- elitarne (jako twórczość wybitna)

- egalitarne (jako twórczość każdego człowieka)

           

  Zgodnie z egalitarnymi koncepcjami twórczości, każdy człowiek posiada twórczy potencjał, który można wyzwalać i rozwijać. Twórczość jest działalnością przynoszącą wytwory, którymi mogą być sposoby postrzegania świata, metody działania cechujące się nowością posiadające pewną wartość np. użytkową, estetyczną bądź poznawczą przynajmniej dla samego podmiotu tworzącego. Zgodnie z tym ujęciem twórczość odnosi się do aktywności podmiotu, do jego działalności sprawczej przynoszącej nowe wartości. Polem takiego działania jest właśnie Uniwersytet Trzeciego Wieku.

 

  Pani doktor zwróciła uwagę na:

- modele wspierania twórczości,

- zasady sprzyjające rozwijaniu twórczego potencjału,

- metody twórczego działania

 

  Po wykładzie mieliśmy próbkę ćwiczeń rozwijania twórczego myślenia polegającą na uzupełnieniu stwierdzenia:

- Jeżeli byłbym…

- to……

- ponieważ…

           

  Podziękowaliśmy za wykład dużymi brawami i wiązanką kwiatów. Następnie obejrzeliśmy występ młodzieżowego zespołu „Tęcza” pracującego przy Miejskim Ośrodku Kultury pod kierownictwem pana Józefa Karwowskiego.

           

  Po występie głos zabrał burmistrz miasta Jarosław Siekierko  - życzył wszystkim przyjemnych zajęć i twórczej samorealizacji w tym semestrze.

           

  Wiceprezes Stanisław Chmielewski podał plan zajęć poszczególnych sekcji oraz plan pracy na najbliższy okres. Z nowym zapałem przystąpiliśmy do pracy w X semestrze.

Stanisław Chmielewski

  Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska ŁFS LGD  PLIS  seniordokumenty Bezpieczny internetzwiązekBiznes


 

Urząd Miasta Wysokie Mazowieckie, ul. Ludowa 15, 18-200 Wysokie Mazowieckie
tel.:  862752592  fax:  862752593                  NIP:    7221002509    REGON:  450010671
Nr rachunku bankowego:    27 1020 1332 0000 1102 0037 5535    IBAN:  PL27102013320000110200375535    SWIFT:  BPKOPLPW