Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Wysokie Mazowieckie

p

 • 001_obiekt.jpg
 • 001_wiosna.jpg
 • 002_obiekt.jpg
 • 002_wiosna.jpg
 • 003_obiekt.jpg
 • 003_wiosna.jpg
 • 004_obiekt.jpg
 • 004_wiosna.jpg
 • 005_obiekt.jpg
 • 005_wiosna.jpg
 • 006_obiekt.jpg
 • 006_wiosna.jpg
 • 007_obiekt.jpg
 • 007_wiosna.jpg
 • 008_obiekt.jpg
 • 008_wiosna.jpg
 • 009_obiekt.jpg
 • 009_wiosna.jpg
 • 010_obiekt.jpg
 • 010_wiosna.jpg
 • 011_obiekt.jpg
 • 011_wiosna.jpg
 • 012_obiekt.jpg
 • 012_wiosna.jpg
 • 013_obiekt.jpg
 • 014_obiekt.jpg
 • 015_obiekt.jpg
 • 016_obiekt.jpg
 • 017_obiekt.jpg
 • 018_obiekt.jpg
 • 019_obiekt.jpg

Walne zebranie sprawozdawczo – wybrocze członków Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku w Wysokiem Mazowieckiem

UTWW dniu 24 stycznia 2022 roku w Miejskim Ośrodku Kultury w Wysokiem Mazowieckiem, odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku, w którym wzięło udział 54 przedstawicieli UTW - członków stowarzyszenia.

Obrady otworzyła prezes UTW Marianna Kaczanowicz. Powitała gości: wiceburmistrz Ewę Konarzewską, dyrektor MOK Annę Kamińską oraz zgromadzonych członków stowarzyszenia. Następnie przeprowadziła głosowanie na przewodniczącego zebrania. W wyniku głosowania jawnego, jednogłośnie przewodniczącym zebrania została Regina Matusiewicz, której prezes stowarzyszenia przekazała prowadzenie obrad. W dalszej części zebrania w głosowaniu jawnym jednogłośnie wybrano 3 osobowe Prezydium w składzie: Elżbieta Materka, Barbara Łapiak, Zofia Zalewska . Przewodnicząca zebrania przedstawiła porządek obrad, który jednogłośnie przyjęto w drodze głosowania i stał się obowiązujący podczas obrad . W drodze głosowania jawnego jednogłośnie wybrano Komisję Wyborczą w składzie : Alicja Chmielewska, Stanisław Sokołowski, Anna Moczydłowska oraz Komisję Skrutacyjną w składzie: Maria Strojek, Halina Śmigielska, Urszula Żywicka. Następnie zatwierdzono regulamin Walnego Zebrania Sprawozdawczo – Wyborczego.

 

W kolejnym punkcie obrad Prezes UTW przedstawiła sprawozdanie merytoryczne Zarządu UTW za okres sprawozdawczy 2018 – 2021r., skarbnik UTW odczytała sprawozdanie finansowe Zarządu UTW, a przewodnicząca Komisji Rewizyjnej sprawozdanie z prac Komisji Rewizyjnej UTW. Podjęto uchwały w sprawie zatwierdzenia przedstawionych sprawozdań. Udzielono absolutorium Zarządowi UTW za okres sprawozdawczy 2018 – 2021 r.

W następnej kolejności wybrano w tajnym głosowaniu członków Zarządu UTW na kadencję 2022– 2024r. w składzie:

Marianna Kaczanowicz – prezes, Krystyna Wódz – wiceprezes, Danuta Nowicka – skarbnik, Elżbieta Materka– sekretarz, Bożena Bucińska– członek  i Komisję Rewizyjną : Maria Kaczyńska - przewodnicząca, JaninaWłostowska – członek, Grażyna Dworakowska – członek.

W dalszej części obrad w dyskusji głos zabrała wiceburmistrz Ewa Konarzewska, która podziękowała za piękną działalność prezes UTW, Zarządowi i wszystkim studentom. Życzenia zdrowia w tym trudnym czasie spowodowanym pandemią , realizacji założonych planów i dobrej współpracy złożyła Dyrektor MOK Anna Kamińska.

Następnie Prezes stowarzyszenia przedstawiła kierunki działania i ofertę programową UTW na bieżący rok akademicki a Skarbnik zapoznała z planem finansowym UTW na 2022r.

Za pracę w Zarządzie UTW podziękowano brawami Pani Alicji Chmielewskiej i Stanisławowi Chmielewskiemu.

Prezes UTW, zamykając obrady podziękowała władzom miasta, Pani Dyrektor i racownikom MOK za wspieranie działalności Uniwersytetu. Słowa podziekowania przekazała również członkom wspierającym, za pomoc w realizacji zadań statutowych UTW.

 

Relacja, Bożena Bucińska

Zdjęcia, MOK, Z. Kaczanowicz

 

  Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska ŁFS LGD  PLIS  seniordokumenty Bezpieczny internetzwiązekBiznes


 

Urząd Miasta Wysokie Mazowieckie, ul. Ludowa 15, 18-200 Wysokie Mazowieckie
tel.:  862757500                                    NIP:    7221002509    REGON:  450010671
Nr rachunku bankowego:    27 1020 1332 0000 1102 0037 5535    IBAN:  PL27102013320000110200375535    SWIFT:  BPKOPLPW