Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Wysokie Mazowieckie

p

 • 001_obiekt.jpg
 • 001_wiosna.jpg
 • 002_obiekt.jpg
 • 002_wiosna.jpg
 • 003_obiekt.jpg
 • 003_wiosna.jpg
 • 004_obiekt.jpg
 • 004_wiosna.jpg
 • 005_obiekt.jpg
 • 005_wiosna.jpg
 • 006_obiekt.jpg
 • 006_wiosna.jpg
 • 007_obiekt.jpg
 • 007_wiosna.jpg
 • 008_obiekt.jpg
 • 008_wiosna.jpg
 • 009_obiekt.jpg
 • 009_wiosna.jpg
 • 010_obiekt.jpg
 • 010_wiosna.jpg
 • 011_obiekt.jpg
 • 011_wiosna.jpg
 • 012_obiekt.jpg
 • 012_wiosna.jpg
 • 013_obiekt.jpg
 • 014_obiekt.jpg
 • 015_obiekt.jpg
 • 016_obiekt.jpg
 • 017_obiekt.jpg
 • 018_obiekt.jpg
 • 019_obiekt.jpg

Spotkanie Studentów UTW z komendantem Straży Miejskiej w Wysokiem Mazowieckiem

wykładW dniu 13 grudnia 2021 roku w Miejskim Ośrodku Kultury w Wysokiem Mazowieckiem miało miejsce spotkanie studentów Uniwersytetu III Wieku z komendantem straży miejskiej Tadeuszem Wróblewskim. Celem przeprowadzonej prezentacji było zapoznanie obecnych z zadaniami, obwiązkami oraz bieżącymi sprawami przed jakimi stoi nasza straż miejska.

 

 

Do zadań funkcjonariuszy straży gminnej zgodnie z art. 11 Ustawy z dnia 29.08.1997 r. o strażach gminnych / miejskich należy w szczególności:

 • ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych,
 • czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego - w zakresie określonym w przepisach o ruchu drogowym,
 • kontrola publicznego transportu zbiorowego - w zakresie określonym w art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. Nr 5, poz. 13),
 • współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń,
 • zabezpieczenie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia albo miejsc zagrożonych takim zdarzeniem przed dostępem osób postronnych lub zniszczeniem śladów i dowodów, do momentu przybycia właściwych służb, a także ustalenie, w miarę możliwości, świadków zdarzenia,
 • ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej,
 • współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku podczas zgromadzeń i imprez publicznych,
 • o doprowadzanie osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień lub miejsca ich zamieszkania, jeżeli osoby te zachowaniem swoim dają powód do zgorszenia w miejscu publicznym, znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają życiu i zdrowiu innych osób,
 • o informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń, a także inicjowanie i uczestnictwo w działaniach mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi,
 • o konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych dla potrzeb gminy.

Do obowiązków strażnika należy:

 • przestrzeganie prawa, rzetelne, bezstronne i terminowe wykonywanie poleceń przełożonych,
 • poszanowanie powagi, honoru, godności obywateli i własnej,
 • zachowanie tajemnicy prawnie chronionej,
 • podejmowanie interwencji w sytuacjach zagrożenia życia, zdrowia lub mienia, a także w przypadku naruszenia dóbr osobistych ludzi,
 • zachowanie uprzejmości i życzliwości w kontaktach z obywatelami, przełożonymi, podwładnymi oraz współpracownikami,
 • stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych,
 • zachowanie się z godnością w czasie pracy i poza nią.

W chwili obecnej najważniejszym wyzwaniem jest kontrola przestrzegania ograniczeń wynikłych z panującej pandemii Covid 19. Wielokrotnie spotykamy osoby nie zasłaniające ust i nosa w placówkach handlowych czy w hali dworca autobusowego. Nie używanie masek jest wykroczeniem z art. 116§1 kodeksu wykroczeń zagrożone karą grzywny. Prowadzimy czynności ułatwiające przejazd przez miasto ulicą Długą w kierunku Rynku Piłsudskiego z powodu długotrwałego remontu ulic 1 Maja i Zambrowskiej. Kontrolujemy piece C.O. w przypadku uzasadnionych podejrzeń o spalanie w tych piecach odpadów komunalnych.

W okresie funkcjonowania straży miejskiej wielokrotnie zabezpieczaliśmy oficjalne imprezy państwowe, samorządowe, religijne, sportowe i rozrywkowe jak:

 • Uroczystości z okazji 3 Maja i 11 Listopada
 • Dni Miasta
 • Światowe Święto Mleka
 • Międzynarodowe Wyścigi Kolarskie o „Puchar Ministra Obrony Narodowej”
 • Pielgrzymki do Hodyszewa i Płonki
 • Kondukty pogrzebowe
 • Organizujemy spotkania w szkołach „Bezpieczna Droga do
 •  Szkoły”, „Bezpieczne Wakacje”
 • Organizujemy konkursy i olimpiady wiedzy „Olimpiada Promocji Zdrowego Stylu Życia” czy powiatowe eliminacje konkursu „Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego”.
 • Jesteśmy współorganizatorami imprez sportowo – rekreacyjnych „Wysokomazowiecki 24 godzinny Maraton Rowerowy” i „Wysokomazowiecka 100-tka”
 • Organizujemy i nadzorujemy przebieg akcji poboru krwi dla honorowych dawców.

 Na co dzień współpracujemy z miejscową policją, Powiatową Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną. Pry udziale młodzieży szkolnej oraz wysokomazowieckich członków Polskiego Czerwonego Krzyża organizujemy akcję sprzątania koryta rzeki Brok oraz terenów wokół cmentarzy katolickiego i żydowskiego.

 W swojej działalności wobec sprawców wykroczeń na ogół stosujemy środki wychowawcze w postaci pouczeń, rzadziej za to sięgamy po mandaty karne. Czasami pouczenie daje lepszy efekt wychowawczy niż wymierzanie kar finansowych.

Tadeusz Wróblewski komendant Straży Miejskiej

Zdjęcia, Zbigniew Kaczanowicz

 

  Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska ŁFS LGD  PLIS  seniordokumenty Bezpieczny internetzwiązekBiznes


 

Urząd Miasta Wysokie Mazowieckie, ul. Ludowa 15, 18-200 Wysokie Mazowieckie
tel.:  862757500                                    NIP:    7221002509    REGON:  450010671
Nr rachunku bankowego:    27 1020 1332 0000 1102 0037 5535    IBAN:  PL27102013320000110200375535    SWIFT:  BPKOPLPW