Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Wysokie Mazowieckie

p

 • 001_obiekt.jpg
 • 001_wiosna.jpg
 • 002_obiekt.jpg
 • 002_wiosna.jpg
 • 003_obiekt.jpg
 • 003_wiosna.jpg
 • 004_obiekt.jpg
 • 004_wiosna.jpg
 • 005_obiekt.jpg
 • 005_wiosna.jpg
 • 006_obiekt.jpg
 • 006_wiosna.jpg
 • 007_obiekt.jpg
 • 007_wiosna.jpg
 • 008_obiekt.jpg
 • 008_wiosna.jpg
 • 009_obiekt.jpg
 • 009_wiosna.jpg
 • 010_obiekt.jpg
 • 010_wiosna.jpg
 • 011_obiekt.jpg
 • 011_wiosna.jpg
 • 012_obiekt.jpg
 • 012_wiosna.jpg
 • 013_obiekt.jpg
 • 014_obiekt.jpg
 • 015_obiekt.jpg
 • 016_obiekt.jpg
 • 017_obiekt.jpg
 • 018_obiekt.jpg
 • 019_obiekt.jpg

Inauguracja XXIV semestru UTW

utw05.10.2020 r. studenci UTW rozpoczęli kolejny semestr. To wyjątkowy czas i bardzo nietypowe okoliczności, ponieważ w tle naszego spotkania mamy ciągle groźnego koronawirusa COVID-19. Zachowujemy wszystkie wymogi sanitarne i mamy maseczki.

Pogodzeni z taką rzeczywistością, cieszymy się ze spotkania po długiej przerwie. Prezes UTW Marianna Kaczanowicz rozpoczęła spotkanie powitaniem gości i słuchaczy.  Wykład inauguracyjny  na temat: „UTW jako element sieci wsparcia społecznego” wygłosił mgr Przemysław Mocarski wykładowca z Wyższej Szkoły Agrobiznesu w Łomży. Na początku poprosił słuchaczy, aby powiedzieli, jak sądzą, na czym polega wsparcie społeczne. Studenci podawali różne przykłady wsparcia społecznego.

 

Następnie tematyka wykładu została zobrazowana w prezentacji.

Najczęściej wsparcie społeczne definiuje się jako: powszechnie oczekiwaną pomoc dostępną dla jednostki lub grupy w sytuacjach trudnych, stresowych, przełomowych, których ludzie nie są w stanie sami przezwyciężyć. Wsparcie społeczne oznacza udzielenie pomocy drugiemu człowiekowi. Osoby, które otoczone są osobami bliskimi, lepiej sobie radzą z problemami.

Elementy wsparcia społecznego:

 • Kierunki: dawane i otrzymywane.
 • Dyspozycja: dostępnością wsparcia społecznego określamy ilość i jakość wsparcia, do którego ludzie mają dostęp; rzeczywiste korzystanie z tych zasobów wsparcia określamy mianem dysponowania.
 • Opis/ocena: ocenianie jest określane przez satysfakcję ludzi wynikającą ze wsparcia.
 • Zawartość: wg House’a są 4 typy zawartości wsparcia: emocjonalny, przedmiotowy, informacyjny doradczy i oceniający.

- wsparcie emocjonalne to: troska, zaufanie, miłość i współczucie,

-zachowanie takie, jak pożyczenie komuś pieniędzy, poświęcenie czasu i zdolności, to – przykłady wsparcia przedmiotowego,

-wsparcie doradcze, to porady,

-oceniające odzwierciedla ocenę, np. „Dobra robota!”

 • Sieć

Instytucje wsparcia społecznego: kościół, rodzina, przyjaciele, MOPS, policja, wojsko, Biuro Porad Obywatelskich, Biuro Porad Prawnych, wolontariusze, grupy samopomocowe.

Wsparcie profesjonalne i nieprofesjonalne:

 • Wsparcie może być realizowane przez profesjonalistów (pracownicy socjalni, lekarz), ale również przez każdą osobę wrażliwą na problemy drugiego człowieka.
 • Wsparcie nieprofesjonalne: grupa rówieśnicza, grupy formalne i nieformalne, AA.

Rodzaje wsparcia, podział ze względu na przebieg: doraźne albo systematyczne, spontaniczne, planowane.

Wsparcie emocjonalne: przekazywanie emocji podtrzymujących, uspokajających, będących przejawem troski i pozytywnego ustosunkowania do osoby wspieranej.

Wsparcie informacyjne: wymiana i udzielenie informacji oraz dawanie rad, które sprzyjają lepszemu zrozumieniu sytuacji własnego położenia życiowego i problemów.

Wsparcie instrumentalne: udzielenie bezpośredniej pomocy w formie pożyczek, darów lub usług, przekazywanie informacji o sposobach postępowania, forma modelowania skutecznych zachowań zaradczych.

Wsparcie duchowe: związane jest ze szczególnie krytycznymi sytuacjami życiowymi ( np. nieuleczalna choroba, stany terminalne), dotyczy opieki hospicyjnej, w której pomoc wobec cierpienia i bólu duchowego, związanego z sensem życia i śmierci, wymaga odniesienia się do sfery sensu życia i ducha.

Inne ujęcie rodzajów wsparcia społecznego: uczynki miłosierdzia względem duszy i uczynki miłosierdzia względem ciała.

Uniwersytet Trzeciego Wieku jest też elementem wsparcia społecznego.

 

Relacja, Alicja Chmielewska

Zdjęcia, Zbigniew Kaczanowicz

 

  Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska ŁFS LGD  PLIS  seniordokumenty Bezpieczny internetzwiązekBiznes


 

Urząd Miasta Wysokie Mazowieckie, ul. Ludowa 15, 18-200 Wysokie Mazowieckie
tel.:  862752592  fax:  862752593                  NIP:    7221002509    REGON:  450010671
Nr rachunku bankowego:    27 1020 1332 0000 1102 0037 5535    IBAN:  PL27102013320000110200375535    SWIFT:  BPKOPLPW