Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Wysokie Mazowieckie

p

 • 001_obiekt.jpg
 • 001_wiosna.jpg
 • 002_obiekt.jpg
 • 002_wiosna.jpg
 • 003_obiekt.jpg
 • 003_wiosna.jpg
 • 004_obiekt.jpg
 • 004_wiosna.jpg
 • 005_obiekt.jpg
 • 005_wiosna.jpg
 • 006_obiekt.jpg
 • 006_wiosna.jpg
 • 007_obiekt.jpg
 • 007_wiosna.jpg
 • 008_obiekt.jpg
 • 008_wiosna.jpg
 • 009_obiekt.jpg
 • 009_wiosna.jpg
 • 010_obiekt.jpg
 • 010_wiosna.jpg
 • 011_obiekt.jpg
 • 011_wiosna.jpg
 • 012_obiekt.jpg
 • 012_wiosna.jpg
 • 013_obiekt.jpg
 • 014_obiekt.jpg
 • 015_obiekt.jpg
 • 016_obiekt.jpg
 • 017_obiekt.jpg
 • 018_obiekt.jpg
 • 019_obiekt.jpg

Walne zebranie UTW

UTW27 stycznia 2020 r. odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Wysokiem Mazowieckiem.

Zebranie otworzył i powitał zaproszonych gości v- ce prezes Stanisław Chmielewski.  Na sekretarza zebrania wybrano Halinę Jarmuszewską. Powołano trzyosobową Komisję Skrutacyjną w składzie: Bożena Bucińska,  Urszula Żywicka, Stanisława Jabłońska. Po ukonstytuowaniu się Komisja sprawdziła listy obecności i stwierdziła, że jest wymagane kworum, a więc podejmowane uchwały są prawomocne.

 

Przegłosowano porządek obrad oraz zatwierdzono regulamin obrad.

V-ce prezes złożył sprawozdanie merytoryczne za 2019 r. Sprawozdanie finansowe przedstawiła Danuta Nowicka – skarbnik UTW. Maria Kaczyńska odczytała protokół z kontroli Komisji Rewizyjnej oraz zawnioskowała o udzielenie absolutorium Zarządowi UTW za 2019 r.

W dyskusji zabrał głos burmistrz miasta Jarosław Siekierko, podkreślił zaangażowanie studentów na rzecz społeczności miejskiej, podziękował za dotychczasową działalność UTW i życzył dalszego zaangażowania na rzecz miasta. Przedstawił najważniejsze zadania, jakie będą realizowane na terenie miasta.

W imieniu wójta gminy zabrała głos sekretarz gminy Henryka Szklaruk. Podziękowała za dotychczasową współpracę i życzyła dalszej działalności dla rozwoju intelektualnego słuchaczy i społeczności miejsko gminnej studentów UTW.

Po dyskusji Walne Zebranie podjęło uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdań. Sprawozdania przyjęto jednogłośnie i udzielono absolutorium Zarządowi UTW za 2019 r. Następnie przyjęto propozycję planu pracy, preliminarza budżetowego oraz propozycje Rady Programowej UTW.

Na zakończenie v-ce prezes Stanisław Chmielewski podziękował studentom za zaangażowanie i całokształt pracy, członkom wspierającym za życzliwość i wsparcie w realizacji zadań, władzom miasta, gminy i powiatu za miłą współpracę i życzliwość, dyrekcji i pracownikom MOK  za pomoc i udostępnianie niezbędnych pomieszczeń , miłą atmosferę i obsługę. Szczególnie serdeczne słowa podziękowań skierował do p. Małgorzaty Sałęga za dotychczasową działalność i współpracę na rzecz UTW.

Stanisław Chmielewski  

 

  Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska ŁFS LGD  PLIS  seniordokumenty Bezpieczny internetzwiązekBiznes


 

Urząd Miasta Wysokie Mazowieckie, ul. Ludowa 15, 18-200 Wysokie Mazowieckie
tel.:  862752592  fax:  862752593                  NIP:    7221002509    REGON:  450010671
Nr rachunku bankowego:    27 1020 1332 0000 1102 0037 5535    IBAN:  PL27102013320000110200375535    SWIFT:  BPKOPLPW