Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Wysokie Mazowieckie

p

 • 001_obiekt.jpg
 • 001_wiosna.jpg
 • 002_obiekt.jpg
 • 002_wiosna.jpg
 • 003_obiekt.jpg
 • 003_wiosna.jpg
 • 004_obiekt.jpg
 • 004_wiosna.jpg
 • 005_obiekt.jpg
 • 005_wiosna.jpg
 • 006_obiekt.jpg
 • 006_wiosna.jpg
 • 007_obiekt.jpg
 • 007_wiosna.jpg
 • 008_obiekt.jpg
 • 008_wiosna.jpg
 • 009_obiekt.jpg
 • 009_wiosna.jpg
 • 010_obiekt.jpg
 • 010_wiosna.jpg
 • 011_obiekt.jpg
 • 011_wiosna.jpg
 • 012_obiekt.jpg
 • 012_wiosna.jpg
 • 013_obiekt.jpg
 • 014_obiekt.jpg
 • 015_obiekt.jpg
 • 016_obiekt.jpg
 • 017_obiekt.jpg
 • 018_obiekt.jpg
 • 019_obiekt.jpg

Inauguracja XXII semestru UTW

utw21 października 2019 r. studenci UTW rozpoczęli kolejny semestr. Na początku uroczystości prezes UTW powitała słuchaczy UTW i p. Iwonę Kalinowską – dyr. PCPR w Wysokiem Mazowieckiem, która wygłosiła wykład inauguracyjny pt. „Zadania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wysokiem Mazowieckiem ze szczególnym uwzględnieniem pomocy osobom niepełnosprawnym”.

W trakcie wykładu poznaliśmy: najważniejsze akty prawne związane z działalnością PCPR, zadania Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych, dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych w komunikowaniu się i technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych.

 

Osoby niepełnosprawne mogą ubiegać się o dofinansowanie: uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym, jeżeli spełniają określone warunki, zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, w sprzęt rehabilitacyjny, dofinansowanie do organizacji sportu, kultury, rekreacji turystyki osób niepełnosprawnych.

Wniosek o dofinansowanie ze środków Funduszu powinien zawierać odpowiednie dokumenty, należy go złożyć do 30 listopada roku poprzedzającego realizację zadań.

Od 2006 r. na terenie powiatu wysokomazowieckiego działają dwa warsztaty terapii zajęciowej prowadzone przez stowarzyszenia:

 • Warsztaty Terapii Zajęciowej w Starych Raciborach prowadzone przez Stowarzyszenie Pomocy Szansa,
 • Warsztaty Terapii Zajęciowej w Ciechanowcu prowadzone przez Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Natura”.

Udział w warsztatach terapii zajęciowej jest bezpłatny.

Powiat wysokomazowiecki prowadzi jeden Dom Pomocy Społecznej w Kozarzach, który posiada 120 miejsc dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie.

Powiatowe Centrum realizuje pilotażowy program „Aktywny samorząd” finansowany z PFRON, którego głównym celem jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów programu w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

W siedzibie Powiatowego Centrum funkcjonuje Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

 PCPR w ramach współpracy partnerskiej z Komendą Powiatową Policji w Wysokiem Mazowieckiem realizuje program profilaktyczny „poMOC”, a nie przeMOC!” Głównym celem akcji jest przeciwdziałanie przemocy w rodzinie wobec osób starszych, schorowanych i niepełnosprawnych. W siedzibie PCPR funkcjonuje Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem. Kontakt tel. kom.518595676, niebieska linia tel.801120002

Na rozmowę z psychologiem można się umówić telefonicznie pod nr. 863067208 lub 502153040 bądź bezpośrednio w siedzibie PCPR. W starostwie powiatowym prowadzona jest również nieodpłatna pomoc prawna.

W kolejnym etapie spotkania słuchacze obejrzeli prezentację obrazującą kolejne ciekawe wydarzenia z pracy UTW w 2019 r. Za przygotowanie bardzo ciekawej prezentacji dziękujemy kol.  Krystynie Brzoska.

Alicja Chmielewska

 

 

  Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska ŁFS LGD  PLIS  seniordokumenty Bezpieczny internetzwiązekBiznes


 

Urząd Miasta Wysokie Mazowieckie, ul. Ludowa 15, 18-200 Wysokie Mazowieckie
tel.:  862757500                                    NIP:    7221002509    REGON:  450010671
Nr rachunku bankowego:    27 1020 1332 0000 1102 0037 5535    IBAN:  PL27102013320000110200375535    SWIFT:  BPKOPLPW