Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Wysokie Mazowieckie

p

 • 001_obiekt.jpg
 • 001_wiosna.jpg
 • 002_obiekt.jpg
 • 002_wiosna.jpg
 • 003_obiekt.jpg
 • 003_wiosna.jpg
 • 004_obiekt.jpg
 • 004_wiosna.jpg
 • 005_obiekt.jpg
 • 005_wiosna.jpg
 • 006_obiekt.jpg
 • 006_wiosna.jpg
 • 007_obiekt.jpg
 • 007_wiosna.jpg
 • 008_obiekt.jpg
 • 008_wiosna.jpg
 • 009_obiekt.jpg
 • 009_wiosna.jpg
 • 010_obiekt.jpg
 • 010_wiosna.jpg
 • 011_obiekt.jpg
 • 011_wiosna.jpg
 • 012_obiekt.jpg
 • 012_wiosna.jpg
 • 013_obiekt.jpg
 • 014_obiekt.jpg
 • 015_obiekt.jpg
 • 016_obiekt.jpg
 • 017_obiekt.jpg
 • 018_obiekt.jpg
 • 019_obiekt.jpg

Prawa człowieka we współczesnym świecie

utw6 maja 2019 r. studenci UTW wysłuchali wykładu sędziego Sądu Rejonowego w Wysokiem Mazowieckiem  p. Krzysztofa Kozłowskiego na temat: „ Prawa człowieka i   ich realizacja we współczesnym świecie”.

Na wstępie wyjaśnił pojęcie „ prawa człowieka”: to zespół praw i wolności, które przysługują każdemu człowiekowi bez względu na rasę, płeć, język, wyznanie, przekonania polityczne, pochodzenie narodowe i społeczne, majątek, itp. Prawa człowieka są prawami o charakterze moralnym, zbiorem postulatów domagających się poszanowania wartości najcenniejszych dla człowieka, takich, jak życie, godność, wolność, swobodny rozwój.

 

Pojęcie praw człowieka opiera się na trzech tezach:

 • każda władza jest ograniczona,
 • każda jednostka posiada sferę autonomii, do której nie ma dostępu żadna władza,
 • każda jednostka może się domagać od państwa ochrony jej praw.

Prawa człowieka funkcjonują we współczesnym świecie od 1948 r. , kiedy to przyjęto Powszechną Deklarację Praw Człowieka. Opisano listę praw człowieka, która ciągle jest rozbudowywana. Prawa człowieka można podzielić na kilka kategorii:

 • prawa obywatelskie i polityczne ( prawo do życia, prawo do wolności i bezpieczeństwa osobistego, , prawo do rzetelnego procesu sądowego, prawo do prywatności, prawo do swobodnego przemieszczania się, prawo do zrzeszania się i pokojowego gromadzenia się, prawo do udziału w życiu publicznym, wolność wyznania oraz wyrażania własnych poglądów, wolność od tortur i niewolnictw);
 • prawa gospodarcze, społeczne i kulturalne ( prawo do pracy, wolności przynależne związkom zawodowym, prawo do życia na godnym poziomie, prawo do opieki medycznej, prawo do edukacji oraz do udziału w życiu kulturalnym );
 • prawa indywidualne i kolektywne.

Muszą być odpowiednie narzędzia do realizacji tych praw. Nasza konstytucja uwzględnia wszystkie te prawa. Sądy ( niezależne i niezawisłe ) – to miejsca, gdzie można o prawach człowieka rozstrzygać, je wdrażać, realizować. W sprawach konfliktu państwo a obywatel orzekają : Rada Praw Człowieka przy ONZ, Europejski Trybunał Praw Człowieka.

Niestety w naszych czasach zauważamy łamanie i nieprzestrzeganie praw człowieka w różnych regionach świata. Nad procesem przestrzegania praw człowieka czuwają organizacje międzynarodowe. W Polsce obywatele mogą zgłaszać naruszenie swoich praw do Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, Rzecznika Praw Obywatelskich lub poszczególnych rzeczników, którzy zajmują się konkretnymi dziedzinami praw: Rzecznik Praw Dziecka, Rzecznik Praw Konsumenta, Rzecznik Praw Pacjenta.

Głos w dyskusji zabrali: Stanisław Chmielewski i Zbigniew Kaczanowicz, wykładowca bardzo obszernie odpowiadał na różne niejasności związane z polskim sądownictwem .

Pomimo wielu osiągnieć międzynarodowych w dziedzinie ochrony praw człowieka  , role wiodącą w gwarancji wprowadzania ich w życie odgrywa prawo wewnętrzne państw i ich systemy.

Relacja, Alicja Chmielewska

Zdjęcia, Zbigniew Kaczanowicz

 

 

  Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska ŁFS LGD  PLIS  seniordokumenty Bezpieczny internetzwiązekBiznes


 

Urząd Miasta Wysokie Mazowieckie, ul. Ludowa 15, 18-200 Wysokie Mazowieckie
tel.:  862752592  fax:  862752593                  NIP:    7221002509    REGON:  450010671
Nr rachunku bankowego:    27 1020 1332 0000 1102 0037 5535    IBAN:  PL27102013320000110200375535    SWIFT:  BPKOPLPW