Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Wysokie Mazowieckie

p

 • 001_obiekt.jpg
 • 001_wiosna.jpg
 • 002_obiekt.jpg
 • 002_wiosna.jpg
 • 003_obiekt.jpg
 • 003_wiosna.jpg
 • 004_obiekt.jpg
 • 004_wiosna.jpg
 • 005_obiekt.jpg
 • 005_wiosna.jpg
 • 006_obiekt.jpg
 • 006_wiosna.jpg
 • 007_obiekt.jpg
 • 007_wiosna.jpg
 • 008_obiekt.jpg
 • 008_wiosna.jpg
 • 009_obiekt.jpg
 • 009_wiosna.jpg
 • 010_obiekt.jpg
 • 010_wiosna.jpg
 • 011_obiekt.jpg
 • 011_wiosna.jpg
 • 012_obiekt.jpg
 • 012_wiosna.jpg
 • 013_obiekt.jpg
 • 014_obiekt.jpg
 • 015_obiekt.jpg
 • 016_obiekt.jpg
 • 017_obiekt.jpg
 • 018_obiekt.jpg
 • 019_obiekt.jpg

Rola Państwowej Inspekcji Sanitarnej

utw1 kwietnia 2019 r. mgr Barbara Broniszewska wygłosiła wykład na temat „ Roli Państwowej Inspekcji Sanitarnej w realizacji zadań zdrowia publicznego”.

Na wstępie podała znaczenie pojęcia „zdrowie publiczne”

Według Donalda Achesona – to sztuka i nauka zapobiegania chorobom, promowanie zdrowia oraz wydłużanie życia poprzez zorganizowane wysiłki społeczeństwa.

 

Wg. WHO – to zorganizowany wysiłek społeczny, realizowany głównie przez wspólne działania instytucji publicznych, mający na celu polepszenie, promocję, ochronę i przywracanie zdrowia ludności. Obejmuje między innymi takie rodzaje działalności jak: analizę sytuacji zdrowotnej, promocje zdrowia, zapobieganie, zwalczanie chorób zakaźnych, ochronę środowiska, działania przygotowawcze na wypadek katastrof, nagłych sytuacji zdrowotnych i medycynę pracy.

Ustawa z 11.09.2015 r. określa: zadania z zakresu zdrowia publicznego, podmioty, które realizują te zadania oraz zasady finansowania zadań.

Zadania z zakresu zdrowia publicznego obejmują:

 • monitorowanie i ocenę  stanu zdrowia społeczeństwa, zagrożeń zdrowia i jakości życia związanej ze zdrowiem społeczeństwa;
 • edukację zdrowotną dostosowaną do potrzeb różnych grup społeczeństwa ( dzieci, młodzieży, osób starszych );
 • promocję zdrowia;
 • profilaktykę chorób;
 • działania dotyczące rozpoznawania, eliminowania i ograniczania zagrożeń oraz szkód dla zdrowia fizycznego i psychicznego;
 • analizę adekwatności i efektywności udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej w odniesieniu do rozpoznanych potrzeb zdrowotnych społeczeństwa; inicjowanie i prowadzenie badań naukowych oraz współpracy międzynarodowej w zakresie zdrowia publicznego;
 • rozwój kadr uczestniczących w realizacji zadań zdrowia publicznego;
 • ograniczanie nierówności w zdrowiu wynikających z uwarunkowań społeczno – ekonomicznych;
 • działania w obszarze aktywności fizycznej;

PIS ( zwyczajowa nazwa Sanepid ) jest powołana do realizacji zadań w zakresie zdrowia publicznego, w szczególności poprzez sprawowanie nadzoru nad warunkami: higieny środowiska, higieny pracy w zakładach pracy, higieny radiacyjnej, higieny procesów nauczania i wychowania, higieny wypoczynku i rekreacji, zdrowotnymi żywności, higieniczno – sanitarnymi, jakie powinien spełniać personel medyczny, sprzęt oraz pomieszczenia, w których są udzielane świadczenia zdrowotne – w celu ochrony zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiskowych, zapobiegania powstaniu chorób, w tym chorób zakaźnych i zawodowych

Natomiast do zakresu działania PIS w dziedzinie bieżącego nadzoru sanitarnego należy:

kontrola przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne, w szczególności dotyczące: higieny środowiska, higieny pracy, higieny radiacyjnej, higieny procesów nauczania i wychowania, higieny wypoczynku i rekreacji, higieny żywności i żywienia, nadzoru epidemiologicznego.

Ponadto bieżący nadzór sanitarny kontroluje: przestrzeganie przez producentów, importerów osoby wprowadzające do obrotu stosujące lub eksportujące substancje chemiczne, preparaty i wyroby chemiczne.

PIS inicjuje, organizuje, prowadzi, koordynuje działalność oświatowo – zdrowotną w celu ukształtowania odpowiednich postaw i zachowań zdrowotnych.

Dodatkowym zadaniem jest ocena działalności oświatowo – zdrowotnej prowadzonej przez szkoły i inne placówki oświatowo – wychowawcze, szkoły wyższe oraz środki masowego przekazu, zakłady opieki zdrowotnej, inne zakłady, instytucje i organizacje oraz udzielanie im pomocy w prowadzeniu tej działalności.

PIS prowadzi również nadzór nad: bezpieczeństwem suplementów diety i żywności dla określonych grup oraz działania w zakresie zmniejszenia zagrożeń zdrowia publicznego stwarzanych przez środki zastępcze.

Stacje sanitarno – epidemiologiczne wykonują badania laboratoryjne działając w zintegrowanym systemie. Laboratoria PIS wykonują badania w szerokim zakresie – badania żywności, wody, środowiska pracy i inne.

Obecnie w ramach funkcjonowania Polski w strukturach europejskich, Państwowa Inspekcja Sanitarna  odgrywa ważną rolę w  realizowaniu strategii zdrowotnej nie tylko w skali kraju, ale również w Unii Europejskiej.

Funkcjonowanie nowoczesnego, odpowiedzialnego i bezpiecznego państwa nie jest możliwe bez sprawnie działającej struktury PiS w zakresie zdrowia publicznego.

Alicja Chmielewska

 

 

 

 

  Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska ŁFS LGD  PLIS  seniordokumenty Bezpieczny internetzwiązekBiznes


 

Urząd Miasta Wysokie Mazowieckie, ul. Ludowa 15, 18-200 Wysokie Mazowieckie
tel.:  862752592  fax:  862752593                  NIP:    7221002509    REGON:  450010671
Nr rachunku bankowego:    27 1020 1332 0000 1102 0037 5535    IBAN:  PL27102013320000110200375535    SWIFT:  BPKOPLPW