Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Wysokie Mazowieckie

p

 • 001_obiekt.jpg
 • 001_wiosna.jpg
 • 002_obiekt.jpg
 • 002_wiosna.jpg
 • 003_obiekt.jpg
 • 003_wiosna.jpg
 • 004_obiekt.jpg
 • 004_wiosna.jpg
 • 005_obiekt.jpg
 • 005_wiosna.jpg
 • 006_obiekt.jpg
 • 006_wiosna.jpg
 • 007_obiekt.jpg
 • 007_wiosna.jpg
 • 008_obiekt.jpg
 • 008_wiosna.jpg
 • 009_obiekt.jpg
 • 009_wiosna.jpg
 • 010_obiekt.jpg
 • 010_wiosna.jpg
 • 011_obiekt.jpg
 • 011_wiosna.jpg
 • 012_obiekt.jpg
 • 012_wiosna.jpg
 • 013_obiekt.jpg
 • 014_obiekt.jpg
 • 015_obiekt.jpg
 • 016_obiekt.jpg
 • 017_obiekt.jpg
 • 018_obiekt.jpg
 • 019_obiekt.jpg

Walne Zebranie Sprawozdawcze Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku w Wysokiem Mazowieckiem – 28. 01. 2019 r.

utwObrady otworzyła prezes Stowarzyszenia UTW Marianna Kaczanowicz. Powitała burmistrza miasta Jarosława Siekierko, członków wspierających: Teresę Bazyluk, Szymona Buczyńskiego, Mirosława Gregorczuka, Wojciecha i Sebastiana Brzozowskich oraz licznie zebranych studentów UTW.

Wybrano sekretarza zebrania – Halinę Jarmuszewską oraz Komisję Skrutacyjną. Przyjęto porządek obrad i zatwierdzono Regulamin Walnego Zebrania Sprawozdawczego.

Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej Bożena Bucińska stwierdziła, że podejmowane uchwały będą prawomocne, gdyż na sali jest odpowiednia liczba osób.

 

Prezes Marianna Kaczanowicz przedstawiła sprawozdanie Zarządu z działalności UTW za dziesiąty rok funkcjonowania. Skarbnik Danuta Nowicka złożyła sprawozdanie finansowe UTW za 2018 r.

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej złożyła jej przewodnicząca Maria Kaczyńska.

Następnie podjęto uchwały w sprawie:

 1. Zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego Zarządu UTW za dziesiąty rok działalności.
 2. Zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 r.
 3. Zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za 2018 r.

Prezes UTW przedstawiła kierunki działania i ofertę programową na XI rok działalności UTW.

Skarbnik przedstawiła propozycję planu finansowego UTW na 2019 r.

 Propozycje zostały przyjęte jednogłośnie.

Na zakończenie prezes Marianna Kaczanowicz przedstawiła terminarz zajęć w poszczególnych sekcjach oraz zadania na najbliższy okres.

Podziękowała gościom i wszystkim studentom za liczne przybycie, życzyła dobrej współpracy i aktywnego zaangażowania w działalność UTW.

Stanisław Chmielewski

Zdjęcia, Zbigniew Kaczanowicz

 

  Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska ŁFS LGD  PLIS  seniordokumenty Bezpieczny internetzwiązekBiznes


 

Urząd Miasta Wysokie Mazowieckie, ul. Ludowa 15, 18-200 Wysokie Mazowieckie
tel.:  862752592  fax:  862752593                  NIP:    7221002509    REGON:  450010671
Nr rachunku bankowego:    27 1020 1332 0000 1102 0037 5535    IBAN:  PL27102013320000110200375535    SWIFT:  BPKOPLPW