Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Wysokie Mazowieckie

p

 • 001_obiekt.jpg
 • 001_wiosna.jpg
 • 002_obiekt.jpg
 • 002_wiosna.jpg
 • 003_obiekt.jpg
 • 003_wiosna.jpg
 • 004_obiekt.jpg
 • 004_wiosna.jpg
 • 005_obiekt.jpg
 • 005_wiosna.jpg
 • 006_obiekt.jpg
 • 006_wiosna.jpg
 • 007_obiekt.jpg
 • 007_wiosna.jpg
 • 008_obiekt.jpg
 • 008_wiosna.jpg
 • 009_obiekt.jpg
 • 009_wiosna.jpg
 • 010_obiekt.jpg
 • 010_wiosna.jpg
 • 011_obiekt.jpg
 • 011_wiosna.jpg
 • 012_obiekt.jpg
 • 012_wiosna.jpg
 • 013_obiekt.jpg
 • 014_obiekt.jpg
 • 015_obiekt.jpg
 • 016_obiekt.jpg
 • 017_obiekt.jpg
 • 018_obiekt.jpg
 • 019_obiekt.jpg

Nie bójmy się starości

utwStudenci UTW Wysokie Mazowieckie dnia  8 października 2018 r wysłuchali  wykładu prowadzonego w ramach programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego realizowanego przez Instytut Działalności Publicznej pt. „Wsparcie Uniwersytetów Trzeciego Wieku na Podlasiu” - druga edycja . Temat wykładu: „ Nie bójmy się starości , wygłosiła mgr Joanna Szwarc Woźniak z Wyższej Szkoły Agrobiznesu w Łomży.

Gościem wykładu był dziekan Wydziału Medycznego Piotr Ponichtera.

Słuchacze UTW zostali zapoznani z następującymi tematami:

Obecnie na świecie żyje 600 mln. ludzi w wieku 60+. Od 1995 roku co miesiąc przybywa 1 mln. osób w wieku 60+. Liczba osób starszych do 2020 roku wzrośnie do1 mld. W roku 2030 co trzeci europejczyk będzie miał powyżej 60 lat.

Podany został wykres graficzny średniej długości życia ludzi. I tak dla przykładu  od roku 1700 do roku 2011 średnia ta wydłużyła się z 35 lat do 72 lat.

Starzenie się  to normalny, długotrwały, nieodwracalny proces fizjologiczny zachodzący w osobniczym rozwoju żywych organizmów, w tym także człowieka. Starzenie rozpoczyna się w wieku średnim i narasta z biegiem czasu.

Proces starzenia się w trzech głównych aspektach

 • biologicznym
 • psychologicznym
 • społecznym

Okresy starości:

 • wczesny od 60 roku życia i trwa do 74 r.
 • późna starość to lata 75-89
 • wiek sędziwy po 90 roku życia

Cechy starości:

 • ograniczenie zainteresowań przyszłością
 • znaczny spadek zdolności adaptacyjnej człowieka
 • postępująca ograniczalność samodzielności życiowej
 • stopniowe nasilanie się zależności od otoczenia

Problemy ludzi starszych:

 • samotność
 • choroby
 • inwalidztwo
 • życie w ubóstwie
 • poczucie nieprzydatności

Wygląd człowieka w podeszłym wieku ( pochylona, skurczona  sylwetka ).

Narządy zmysłu ( wzrok – zmniejszenie zdolności widzenia, słuch – osłabiony, dotyk i smak – stopniowo tracą zdolność ) .

Czynności narządów ( zwężenie naczyń, osłabienie czynności narządów tj. płuc, serca, nerek ) zmniejszenie łaknienia). Następują zmiany :

 • w sferze poznawczej  i zapamiętywania
 • intelektualnej – maleje funkcja inteligencka)
 • obniżenie procesów poznawczych

Życie uczuciowe( też z upływem lat zmniejsza  się zdolność do sterowania uczuciem)

Społeczne aspekty starzenia :

 • wzrost zależności od innych osób
 • zamieszkanie w  instytucji opiekuńczej
 • narastająca niepełnosprawność w zakresie podstawowych czynności dnia codziennego

Medyczne aspekty :

 • chorobowość
 • nietypowa symptomatyka
 • polipragnozja
 • wszelkie zespoły geriatryczne
 • wzrost najczęstszych schorzeń ( układu  krążenia, narządów ruchu, neurologicznych, narządu wzroku)

Czynniki przyspieszające proces starzenia to  m.in. uwarunkowania genetyczne, płeć, brak aktywności fizycznej , niepoprawne odżywianie, używki, wielochorobowość)

Farmakoterapia- osoby starsze są bardzo wrażliwe na leki

Zdrowe starzenie się :

 • regularnie aktywny fizycznie ( wybieramy taką formę , która sprawia przyjemność)
 • odpowiednia dieta ( regularne posiłki nie częściej niż 3 godz.  nie przekraczać 5 godz. przerwy między posiłkami, zamieniamy patelnię na garnek na parze )

Opieka na osobami starszymi( OPS, usługi opiekuńcze, PCK, PKPS, MOP)

Ośrodki pobytu dzinnego ( domy zapewniające posiłki, usługi rehabilitacyjne, zabiegi higieniczne).

 

Tak więc nie starości się boimy lecz chorób i niedołęstwa.

Starzejemy się tacy, jacy byliśmy przez całe życie. Osoba aktywna, otwarta i dające innym sporo z siebie,  na starość  będzie też taka.

A ktoś kto całe życie był skąpy, agresywny, wiecznie niezadowolony, będzie miał ponurą starość.

Te słowa każdy słuchacz wykładu  zapisał sobie w pamięci i przekaże następcom.

 

 

 

Opracowała: Halina Jarmuszewska

Zdjęcia, Zbigniew Kaczanowicz

 

  Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska ŁFS LGD  PLIS  seniordokumenty Bezpieczny internetzwiązekBiznes


 

Urząd Miasta Wysokie Mazowieckie, ul. Ludowa 15, 18-200 Wysokie Mazowieckie
tel.:  862757500                                    NIP:    7221002509    REGON:  450010671
Nr rachunku bankowego:    27 1020 1332 0000 1102 0037 5535    IBAN:  PL27102013320000110200375535    SWIFT:  BPKOPLPW