Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Wysokie Mazowieckie

p

 • 001_obiekt.jpg
 • 001_wiosna.jpg
 • 002_obiekt.jpg
 • 002_wiosna.jpg
 • 003_obiekt.jpg
 • 003_wiosna.jpg
 • 004_obiekt.jpg
 • 004_wiosna.jpg
 • 005_obiekt.jpg
 • 005_wiosna.jpg
 • 006_obiekt.jpg
 • 006_wiosna.jpg
 • 007_obiekt.jpg
 • 007_wiosna.jpg
 • 008_obiekt.jpg
 • 008_wiosna.jpg
 • 009_obiekt.jpg
 • 009_wiosna.jpg
 • 010_obiekt.jpg
 • 010_wiosna.jpg
 • 011_obiekt.jpg
 • 011_wiosna.jpg
 • 012_obiekt.jpg
 • 012_wiosna.jpg
 • 013_obiekt.jpg
 • 014_obiekt.jpg
 • 015_obiekt.jpg
 • 016_obiekt.jpg
 • 017_obiekt.jpg
 • 018_obiekt.jpg
 • 019_obiekt.jpg

Informacja o sesji Rady Miasta 21 grudnia 2022

Uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w XLIV sesji Rady Miasta Wysokie Mazowieckie, która odbędzie się w dniu 21 grudnia 2022r.

 Otwarcie odbędzie się o godz. 1100 Rada Miasta obradować będzie w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Wysokiem Mazowieckiem.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XLIII sesji Rady Miasta Wysokie Mazowieckie.
 4. Sprawozdanie z realizacji uchwał z ostatniej sesji i działalności Burmistrza Miasta Wysokie Mazowieckie.
 5. Uchwalenie budżetu miasta Wysokie Mazowieckie na 2023 rok.
 6. Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wysokie Mazowieckie na lata 2023-2026 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2023-2027.
 7. Podjęcie Uchwały w sprawie powierzenia Burmistrzowi Miasta Wysokie Mazowieckie uprawnień do ustalenia wysokości opłat za korzystanie z usług pływalni Miejskiego Zespołu Szkół w Wysokiem Mazowieckiem.
 8. Podjęcie Uchwały w sprawie przedłużenia okresu obowiązywania ,,Strategii Rozwoju Gminy Miejskiej Wysokie Mazowieckie na lata 2016-2022”
 9. Podjęcie Uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.
 10. Podjęcie Uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 11. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wysokomazowieckiemu.
 12. Podjęcie Uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2022 rok.
 13. Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wysokie Mazowieckie na lata 2022-2025 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2022-2025.
 14. Przyjęcie planu pracy Rady Miasta na 2023 rok.
 15. Interpelacje i wnioski.
 16. Sprawy różne.
 17. Zapytania i wolne wnioski.
 18. Zamknięcie obrad sesji.

 

Przewodniczący Rady Miasta

Marek Kajurek

  Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska ŁFS LGD  PLIS  seniordokumenty Bezpieczny internetzwiązekBiznes


 

Urząd Miasta Wysokie Mazowieckie, ul. Ludowa 15, 18-200 Wysokie Mazowieckie
tel.:  862757500                                    NIP:    7221002509    REGON:  450010671
Nr rachunku bankowego:    27 1020 1332 0000 1102 0037 5535    IBAN:  PL27102013320000110200375535    SWIFT:  BPKOPLPW