Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Wysokie Mazowieckie

p

 • 001_obiekt.jpg
 • 001_wiosna.jpg
 • 002_obiekt.jpg
 • 002_wiosna.jpg
 • 003_obiekt.jpg
 • 003_wiosna.jpg
 • 004_obiekt.jpg
 • 004_wiosna.jpg
 • 005_obiekt.jpg
 • 005_wiosna.jpg
 • 006_obiekt.jpg
 • 006_wiosna.jpg
 • 007_obiekt.jpg
 • 007_wiosna.jpg
 • 008_obiekt.jpg
 • 008_wiosna.jpg
 • 009_obiekt.jpg
 • 009_wiosna.jpg
 • 010_obiekt.jpg
 • 010_wiosna.jpg
 • 011_obiekt.jpg
 • 011_wiosna.jpg
 • 012_obiekt.jpg
 • 012_wiosna.jpg
 • 013_obiekt.jpg
 • 014_obiekt.jpg
 • 015_obiekt.jpg
 • 016_obiekt.jpg
 • 017_obiekt.jpg
 • 018_obiekt.jpg
 • 019_obiekt.jpg

Informacja o sesji Rady Miasta 23 czerwca 2022

Uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w XXXIX sesji Rady Miasta Wysokie Mazowieckie, która odbędzie się w dniu 23 czerwca 2022 roku.
Otwarcie odbędzie się o godz. 1130. Rada Miasta obradować będzie w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Wysokiem Mazowieckiem.
Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z XXXVIII sesji Rady Miasta Wysokie Mazowieckie.

4. Sprawozdanie z realizacji uchwał z ostatniej sesji i działalności Burmistrza Miasta Wysokie Mazowieckie.

 

5. Raport o stanie miasta za 2021 rok.

a)Przedstawienie raportu o stanie miasta  Wysokie Mazowieckie.

b) Debata nad raportem.

c) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Miasta Wysokie Mazowieckie.

6. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2021 rok.

a) Opinie komisji stałych w sprawie sprawozdania  finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta za 2021 rok.

b) Wniosek Komisji Rewizyjnej do Rady Miasta.

c) Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie:

- przedłożonego przez Burmistrza Miasta Wysokie Mazowieckie sprawozdania z wykonania budżetu za 2021r.

- wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Wysokie Mazowieckie.

d) Rozpatrzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta za 2021 r.

e) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta.

f) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Wysokie Mazowieckie.

7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w mieście Wysokie Mazowieckie na rok szkolny 2022/2023.

8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczej Straży Pożarnej w Wysokiem Mazowieckiem.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2022 rok.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wysokie Mazowieckie na lata 2022-2025 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2022-2025.

11. Interpelacje i wnioski.

12.Sprawy różne.

13. Zapytania i wolne wnioski.

14. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Miasta
Marek Kajurek

  Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska ŁFS LGD  PLIS  seniordokumenty Bezpieczny internetzwiązekBiznes


 

Urząd Miasta Wysokie Mazowieckie, ul. Ludowa 15, 18-200 Wysokie Mazowieckie
tel.:  862757500                                    NIP:    7221002509    REGON:  450010671
Nr rachunku bankowego:    27 1020 1332 0000 1102 0037 5535    IBAN:  PL27102013320000110200375535    SWIFT:  BPKOPLPW