Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Wysokie Mazowieckie

p

 • 001_obiekt.jpg
 • 001_wiosna.jpg
 • 002_obiekt.jpg
 • 002_wiosna.jpg
 • 003_obiekt.jpg
 • 003_wiosna.jpg
 • 004_obiekt.jpg
 • 004_wiosna.jpg
 • 005_obiekt.jpg
 • 005_wiosna.jpg
 • 006_obiekt.jpg
 • 006_wiosna.jpg
 • 007_obiekt.jpg
 • 007_wiosna.jpg
 • 008_obiekt.jpg
 • 008_wiosna.jpg
 • 009_obiekt.jpg
 • 009_wiosna.jpg
 • 010_obiekt.jpg
 • 010_wiosna.jpg
 • 011_obiekt.jpg
 • 011_wiosna.jpg
 • 012_obiekt.jpg
 • 012_wiosna.jpg
 • 013_obiekt.jpg
 • 014_obiekt.jpg
 • 015_obiekt.jpg
 • 016_obiekt.jpg
 • 017_obiekt.jpg
 • 018_obiekt.jpg
 • 019_obiekt.jpg

Informacja o sesji Rady Miasta 30 listopada 2021

Uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w XXXII sesji Rady Miasta, która odbędzie się w dniu  30 listopada 2021 roku.

Otwarcie odbędzie się o godz. 1100 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Wysokiem Mazowieckiem.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad sesji Rady Miasta.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXI sesji Rady Miasta.
 4. Sprawozdanie z realizacji uchwał z ostatniej sesji i działalności Burmistrza Miasta.
 5. Zapoznanie z projektem budżetu miasta na 2022 rok oraz projektem uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wysokie Mazowieckie na lata 2022-2025 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2022-2027.
 6. Zapoznanie się ze stanem przygotowania do sezonu zimowego.
 7. Informacja z realizacji zadań inwestycyjnych w 2021 roku.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku w mieście Wysokie Mazowieckie.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia ulic miejskich do kategorii dróg gminnych.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie opłaty targowej.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.
 12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i za godziny zastępstw doraźnych oraz nagród nauczycielom zatrudnionym w przedszkolach i szkołach miejskich.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości i zasad wypłacania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnym.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrzowi Miasta Wysokie Mazowieckie.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2021 rok.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wysokie Mazowieckie na lata 2021-2024 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2021-2025.
 17. Sprawy różne.
 18. Interpelacje i wnioski radnych.
 19. Zapytania i wolne wnioski.
 20. Zamknięcie obrad sesji.

 

 

Przewodniczący Rady Miasta

Marek Kajurek

  Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska ŁFS LGD  PLIS  seniordokumenty Bezpieczny internetzwiązekBiznes


 

Urząd Miasta Wysokie Mazowieckie, ul. Ludowa 15, 18-200 Wysokie Mazowieckie
tel.:  862757500                                    NIP:    7221002509    REGON:  450010671
Nr rachunku bankowego:    27 1020 1332 0000 1102 0037 5535    IBAN:  PL27102013320000110200375535    SWIFT:  BPKOPLPW