Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Wysokie Mazowieckie

p

 • 001_obiekt.jpg
 • 001_wiosna.jpg
 • 002_obiekt.jpg
 • 002_wiosna.jpg
 • 003_obiekt.jpg
 • 003_wiosna.jpg
 • 004_obiekt.jpg
 • 004_wiosna.jpg
 • 005_obiekt.jpg
 • 005_wiosna.jpg
 • 006_obiekt.jpg
 • 006_wiosna.jpg
 • 007_obiekt.jpg
 • 007_wiosna.jpg
 • 008_obiekt.jpg
 • 008_wiosna.jpg
 • 009_obiekt.jpg
 • 009_wiosna.jpg
 • 010_obiekt.jpg
 • 010_wiosna.jpg
 • 011_obiekt.jpg
 • 011_wiosna.jpg
 • 012_obiekt.jpg
 • 012_wiosna.jpg
 • 013_obiekt.jpg
 • 014_obiekt.jpg
 • 015_obiekt.jpg
 • 016_obiekt.jpg
 • 017_obiekt.jpg
 • 018_obiekt.jpg
 • 019_obiekt.jpg

Zaproszenie na sesję Rady Miasta 28 sierpnia 2020

Uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w XIX Sesji Rady Miasta Wysokie Mazowieckie, która odbędzie się w dniu 28 sierpnia 2020 roku o godz. 1100 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Wysokiem Mazowieckiem.

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad Sesji Rady Miasta.
3. Przyjęcie protokołu z XVIII sesji Rady Miasta.
4. Sprawozdanie z realizacji uchwał z ostatniej sesji i działalności Burmistrza Miasta.


5. Zapoznanie z informacją dotyczącą pracy miejskich placówek oświatowych w roku szkolnym 2019/2020 i informacją dotyczącą przygotowania miejskich placówek oświatowych do nowego roku szkolnego 2020/2021r.
6. Przyjęcie informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta za I półrocze 2020 roku.
7. Raport o stanie miasta
a) Przedstawienie raportu o stanie miasta Wysokie Mazowieckie
b) Debata nad raportem
c) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Miasta Wysokie Mazowieckie.
8. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2019 rok:
a) Opinie Komisji Stałych w sprawie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta za 2019 rok.
b) Wniosek komisji rewizyjnej do Rady Miasta.
c) Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie:
a) przedłożonego przez Burmistrza Miasta Wysokie Mazowieckie sprawozdania z wykonania budżetu za 2019r.
b) wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Wysokie Mazowieckie
d) rozpatrzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta za 2019 r
e) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta.
f) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Wysokie Mazowieckie.
9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w mieście Wysokie Mazowieckie na rok szkolny 2020/2021.
10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności w ramach zadań własnych za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umów dzierżawy.
12. Podjęcie uchwały w sprawie sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego we wschodniej części miasta Wysokie Mazowieckie na potrzeby budowy zbiornika retencyjnego na rzece Brok wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
13. Podjęcie uchwały w sprawie sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego we wschodniej części miasta Wysokie Mazowieckie na potrzeby budowy zbiornika retencyjnego na rzece Brok wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2020.
15. Interpelacje i wnioski radnych.
16. Sprawy różne.
17. Zapytania i wolne wnioski.
18. Zamknięcie obrad sesji.

Z poważaniem

Wiceprzewodniczący Rady Miasta
/-/ Marek Kajurek

  Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska ŁFS LGD  PLIS  seniordokumenty Bezpieczny internetzwiązekBiznes


 

Urząd Miasta Wysokie Mazowieckie, ul. Ludowa 15, 18-200 Wysokie Mazowieckie
tel.:  862757500                                    NIP:    7221002509    REGON:  450010671
Nr rachunku bankowego:    27 1020 1332 0000 1102 0037 5535    IBAN:  PL27102013320000110200375535    SWIFT:  BPKOPLPW