Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Wysokie Mazowieckie

p

 • 001_obiekt.jpg
 • 001_wiosna.jpg
 • 002_obiekt.jpg
 • 002_wiosna.jpg
 • 003_obiekt.jpg
 • 003_wiosna.jpg
 • 004_obiekt.jpg
 • 004_wiosna.jpg
 • 005_obiekt.jpg
 • 005_wiosna.jpg
 • 006_obiekt.jpg
 • 006_wiosna.jpg
 • 007_obiekt.jpg
 • 007_wiosna.jpg
 • 008_obiekt.jpg
 • 008_wiosna.jpg
 • 009_obiekt.jpg
 • 009_wiosna.jpg
 • 010_obiekt.jpg
 • 010_wiosna.jpg
 • 011_obiekt.jpg
 • 011_wiosna.jpg
 • 012_obiekt.jpg
 • 012_wiosna.jpg
 • 013_obiekt.jpg
 • 014_obiekt.jpg
 • 015_obiekt.jpg
 • 016_obiekt.jpg
 • 017_obiekt.jpg
 • 018_obiekt.jpg
 • 019_obiekt.jpg

Punkt Konsultacyjno- Informacyjny programu „Czyste Powietrze”

Punkt Konsultacyjny ma na celu ułatwienie mieszkańcom Gminy Łapy aplikowanie o dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”. Utworzenie punktu jest realizacją zawartego porozumienia pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku a Gminą Miejską Wysokie Mazowieckie.

 

W Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym możesz:

 • uzyskać informacje o programie
 • skonsultować swoją sytuację
 • uzyskać pomoc przy wypełnieniu wniosku
 • złożyć wniosek – wniosek jest przekazywany do WFOŚiGW w Białymstoku, gdzie następuje jego weryfikacja merytoryczna
 • otrzymać pomoc przy rozliczeniu przyznanego dofinansowania.

 

Punkt konsultacyjny mieści się w Urzędzie Miasta Wysokie Mazowieckie, ul./ Ludowa 15, 18-200 Wysokie Mazowieckie  (pokój nr 25) i jest czynny od poniedziałku do piątku – w godz. 08:00 – 15:30.

 Na szczegółowe konsultacje, mające na celu pomoc w wypełnieniu wniosku o dofinansowanie, należy zabrać ze sobą następujące dokumenty i informacje:

 • adres email – potrzebny do założenia konta na Portalu Beneficjenta
 • Dane właściciela i współwłaścicieli (o ile występują): Imię i nazwisko, pesel, nr telefonu, adres zamieszkania.
 • Dowód osobisty Wnioskodawcy – w przypadku pozostawiania w związku małżeńskim należy również przedstawić dane współmałżonka: imię i nazwisko, PESEL i adres zamieszania.
 • Nr księgi wieczystej (trójczłonowy) oraz nr działki, na której znajduje się budynek, (jeśli brak nr księgi wieczystej należy ze sobą zabrać dwa inne dokumenty potwierdzające własność nieruchomości np. akt własności lokalu lub budynku i wypis z rejestru budynków, lub inny)
 • Rok wystąpienia o zgodę na budowę/ rok zgłoszenia budowy
 • Powierzchnia całkowita budynku,
 • Dochód wnioskodawcy za ubiegły rok wraz ze wskazaniem podstawy (PIT, działalność gospodarcza, gospodarstwo rolne, świadczenia rodzinne itp.);
 • Zakres planowanej inwestycji
 • Powierzchnia użytkowa przeznaczona na działalność gospodarczą (o ile jest prowadzona w budynku)
 • Powierzchnia przegród ścian, stropów (w przypadku wniosku o ich docieplenie)
 • Powierzchnia stolarki okiennej i drzwiowej (w przypadku wniosku o ich wymianę)

Informacje o programie

 

Czyste Powietrze to program, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

Program oferuje dofinansowanie wymiany starych i nieefektowanych źródeł ciepła na paliwa stałe (kocioł na węgiel lub kocioł na biomasę) nie spełniających wymagań Czystego Powietrza na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy, jak i przeprowadzenie towarzyszących temu prac termomodernizacyjnych budynku.

Program skierowany jest do osób fizycznych, które są:
•    właścicielami/współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub
•    wydzielonego w takim budynku lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą.

W przypadku współwłasności wniosek składa tylko jeden ze współwłaścicieli za zgodą wszystkich pozostałych współwłaścicieli na realizację przedsięwzięcia.

 

Nabór nie dotyczy budynków wielorodzinnych oraz budynków nowobudowanych.

Program obejmuje trzy grupy beneficjentów:

 • uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania - osoby, których roczny dochód nie przekracza 100 000 zł,
 • uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania – osoby, których przeciętny miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza: 1 564 zł (gospodarstwo wieloosobowe) lub 2 189 zł (gospodarstwo jednoosobowe),
 • uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania - osoby, których przeciętny miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza: 900 zł (gospodarstwo wieloosobowe) lub 1 260 zł (gospodarstwo jednoosobowe).

 

Maksymalne kwoty dofinansowania

 • Podstawowy poziom dofinansowania: 30 000 zł
 • Podwyższony poziom dofinansowania: 37 000 zł i 47 000 zł (z prefinansowaniem)
 • Najwyższy poziom dofinansowania: 69 000 zł i 79 000 zł (z prefinansowaniem)


Aktualnie obowiązujący formularz wniosku wraz z załącznikami oraz instrukcją jego wypełniania dostępne są:
•    w Portalu Beneficjenta, tj. aplikacji internetowej znajdującej się na stronach internetowych WFOŚiGW lub
•    w serwisie „gov.pl”.

 

Więcej szczegółowych informacji na temat Programu Czyste Powietrze znajdą Państwo:

https://czystepowietrze.gov.pl/czyste-powietrze/

  Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska ŁFS LGD  PLIS  seniordokumenty Bezpieczny internetzwiązekBiznes


 

Urząd Miasta Wysokie Mazowieckie, ul. Ludowa 15, 18-200 Wysokie Mazowieckie
tel.:  862757500                                    NIP:    7221002509    REGON:  450010671
Nr rachunku bankowego:    27 1020 1332 0000 1102 0037 5535    IBAN:  PL27102013320000110200375535    SWIFT:  BPKOPLPW