Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Wysokie Mazowieckie

p

 • 001_obiekt.jpg
 • 001_wiosna.jpg
 • 002_obiekt.jpg
 • 002_wiosna.jpg
 • 003_obiekt.jpg
 • 003_wiosna.jpg
 • 004_obiekt.jpg
 • 004_wiosna.jpg
 • 005_obiekt.jpg
 • 005_wiosna.jpg
 • 006_obiekt.jpg
 • 006_wiosna.jpg
 • 007_obiekt.jpg
 • 007_wiosna.jpg
 • 008_obiekt.jpg
 • 008_wiosna.jpg
 • 009_obiekt.jpg
 • 009_wiosna.jpg
 • 010_obiekt.jpg
 • 010_wiosna.jpg
 • 011_obiekt.jpg
 • 011_wiosna.jpg
 • 012_obiekt.jpg
 • 012_wiosna.jpg
 • 013_obiekt.jpg
 • 014_obiekt.jpg
 • 015_obiekt.jpg
 • 016_obiekt.jpg
 • 017_obiekt.jpg
 • 018_obiekt.jpg
 • 019_obiekt.jpg

Położenie

Wysokie Mazowieckie  położone jest w  południowo-zachodniej części województwa podlaskiego, nad rzeką Brok – dopływem Bugu, przy drodze krajowej Zambrów – Białowieża, w odległości 50 km od Białegostoku, siedziby województwa, 120 km od Warszawy i 100 km od wschodniej granicy.
Niespełna dziesięciotysięczne miasteczko to gmina miejska, będące siedzibą powiatu, zajmująca powierzchnię 15 km2 . Miasto posiada aktualny miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący całe miasto.


Najstarszą wzmiankę dotyczącą miasta można znaleźć w „Dokumentach Konrada” z 1203 r., w których figuruje jako wieś Wysokie. W dokumentach końca XV wieku Wysokie pojawia się jako nazwa osady królewskiej, założonej przez Kazimierza Jagiellończyka, który nadał jej prawa miejskie w 1492 roku.
Częste zmiany właścicieli oraz burzliwe dzieje miasta hamowały jego rozwój.   W 1866r. Wysokie Mazowieckie stało się siedzibą powiatu.   W czasie II wojny światowej Rosjanie i Niemcy niemal całkowicie zniszczyli miasto. Wiele rodzin wywieziono na Syberię i wymordowano ludność pochodzenia żydowskiego.
Po wojnie nastąpił rozwój budownictwa mieszkaniowego. Miasto stało się ośrodkiem powiatowym, powstały zakłady pracy.

Czyste środowisko i walory przyrodniczo-krajobrazowe okolic Wysokiego Mazowieckiego stanowią doskonałe warunki do wypoczynku i rekreacji. Wizerunek miasta charakteryzuje się czystością i dużą ilością zieleni.
Imprezami, które odbywają się cyklicznie i przyciągają duże rzesze ludności to : „Dni Miasta” - organizowane pod koniec maja oraz obecność dużego zakładu mleczarskiego, będącego potentatem mleczarskim w kraju, stało się inspiracją do organizowania „Ogólnopolskiego Święta Mleka”. Festyn gromadzi wielu dostawców mleka i okolicznych mieszkańców.
Władze lokalne przykładają dużą wagę do stanu infrastruktury w mieście. Świadczą o tym coroczne, duże wydatki budżetowe przeznaczane na inwestycje miejskie.
Zmodernizowano oświetlenie uliczne, miasto posiada nowoczesną stację uzdatniania wody oraz sieć gazową. Co roku modernizowane są nieskanalizowane ulice. Miasto uporało się z emisją spalin  do atmosfery modernizując osiedlowe kotłownie.
Miasto w pełni wykorzystuje możliwość pozyskiwania środków unijnych a starania samorządu dbającego o rozwój i podniesienie jakości życia mieszkańców, jest uhonorowane wysokimi lokatami w rankingach samorządów w kraju. Wysoki dochód na osobę w mieście, to efekt ilości pozyskiwanych środków unijnych. To dzięki nim, w mieście wybudowano pływalnię oraz następuje szybki rozwój infrastruktury technicznej.
Wysoki poziom rolnictwa w rejonie wpłynął na rozwój przemysłu rolno-spożywczego. Największym zakładem w mieście jest Spółdzielnia Mleczarska „Mlekovita” zatrudniająca ponad 1000 osób. Jest to jedno z najnowocześniejszych i największych przedsiębiorstw tej branży w Polsce. Znaczna część produkcji „Mlekovity” jest eksportowana na rynki Unii Europejskiej oraz rynki wschodnie. Wyroby „Mlekovity” trafiają na stoły wielu krajów świata. Dla mieszkańców miasta to przede wszystkim źródło dochodów.
Czyste środowisko naturalne oraz wzrost świadomości ekologicznej rolników  w rejonie Wysokiego Mazowieckiego pomaga popularyzować ideę  rozwoju gospodarstw produkujących zdrową żywność. Taką działalnością zajmuje się Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, gdzie odbywają się wystawy zwierząt hodowlanych, targi rolnicze i ogrodnicze. 

W skład placówek oświatowych w mieście zalicza się:
- Miejskie Przedszkole nr 1 i 2,
- Szkołę Podstawową nr 1 im. Tadeusza Kościuszki – szkoła powiększyła bazę lokalową o halę sportową oraz część dydaktyczną,
- Gimnazjum im. Mikołaj Kopernika – szkoła została rozbudowana i wyremontowana, szkoła posiada halę sportową z widownią na 200 miejsc.
- Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Króla Kazimierza Jagiellończyka
- Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica
- Centrum Kształcenia Zawodowego – szkoła zawodowa, w której mieści się Technikum Rolnicze oraz Zasadnicza Szkoła Zawodowa
Działalność w zakresie upowszechniania kultury w mieście prowadzi Miejski Ośrodek Kultury. W jego skład wchodzi dom kultury, kino, biblioteka i kawiarnia. Miejski Ośrodek Kultury zajmuje się organizacją imprez, takich jak coroczne obchody „Dni Miasta”, imprezy rozrywkowo-estradowe, koncerty, bale, różnego rodzaju konkursy. Prowadzi Zespół Pieśni i Tańca „Mazowia”, zajęcia licznych kół zainteresowań, aerobik, klub seniora oraz wydaje lokalną gazetę informacyjną „Echo Wysokiego”.
Bazę sportową miasta stanowi: miejska pływalnia z torem do nauki pływania, sauną, łaźnią parową, 48 metrową zjeżdżalnią,  jaccuzi. Burmistrz Miasta i dyrektorzy szkoły podstawowej i gimnazjum zapewniają uczniom tych szkół 1 godzinę wychowania fizycznego na pływalni tygodniowo. Stadion miejski z boiskiem piłkarskim, który wykorzystywany jest przez Klub Sportowy „Freskovita” do rozgrywek i treningów piłkarskich. 
Miasto posiada także dwie hale sportowe: przy szkole podstawowej i gimnazjum.
Obecnie Wysokie Mazowieckie oprócz funkcji gospodarczych spełnia funkcje administracyjne i usługowe dla kilku gmin w powiecie. Wiąże się to z rozwiniętą oświatą na poziomie podstawowym, gimnazjalnym, szkół średnich oraz lokalizacją i funkcjonowaniem instytucji takich jak: starostwo powiatowe, urząd gminy, urząd skarbowy, szpital ogólny, specjalistyczne przychodnie lekarskie, sąd, prokuratura, policja, straż pożarna, sanepid, ARMiR, urząd pracy, banki, ZUS, KRUS, poczta, firmy ubezpieczeniowe, zakład energetyczny.

WYSOKIE  MAZOWIECKIE  TO  MIASTO  WIELKICH  MOŻLIWOŚCI
ZAPRASZAMY  WSZYSTKICH  CHĘTNYCH  DO  WSPÓŁPRACY
WARTO  TU  ZAINWESTOWAĆ !

Wysokie Mazowieckie to miasto dużych możliwości, posiadające sporo atutów, takich jak:
- dobre położenie -obok drogi Warszawa – Białystok – Kowno, bliskość dużych aglomeracji oraz granicy wschodniej – Rosja, Litwa, Białoruś, które mogą stanowić rynki zbytu;
- aktualny miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący całe miasto,
- posiada wolne tereny pod inwestycje przemysłowe i sportowo – rekreacyjne,
- znaczne zasoby wody pitnej o dobrej jakości pozwalającej rozwijać przetwórstwo spożywcze;
- czyste środowisko naturalne;
- nadwyżka siły roboczej;
- brak małych przedsiębiorstw nastawionych na przetwarzanie miejscowych surowców rolnych;
- możliwość rozwoju istniejącego przemysłu;

Kilka danych:
Powierzchnia miasta - 15,2 km2;
Liczba ludności - 9.611;
Miasto graniczy jedynie z gminą Wysokie Mazowieckie, która je otacza;
Jest gminą miejską, jako jednostka samorządowa, leży na terenie Powiatu Wysokomazowieckiego;

  Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska ŁFS LGD  PLIS  seniordokumenty Bezpieczny internetzwiązekBiznes


 

Urząd Miasta Wysokie Mazowieckie, ul. Ludowa 15, 18-200 Wysokie Mazowieckie
tel.:  862757500                                    NIP:    7221002509    REGON:  450010671
Nr rachunku bankowego:    27 1020 1332 0000 1102 0037 5535    IBAN:  PL27102013320000110200375535    SWIFT:  BPKOPLPW