Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Wysokie Mazowieckie

p

 • 001_obiekt.jpg
 • 001_wiosna.jpg
 • 002_obiekt.jpg
 • 002_wiosna.jpg
 • 003_obiekt.jpg
 • 003_wiosna.jpg
 • 004_obiekt.jpg
 • 004_wiosna.jpg
 • 005_obiekt.jpg
 • 005_wiosna.jpg
 • 006_obiekt.jpg
 • 006_wiosna.jpg
 • 007_obiekt.jpg
 • 007_wiosna.jpg
 • 008_obiekt.jpg
 • 008_wiosna.jpg
 • 009_obiekt.jpg
 • 009_wiosna.jpg
 • 010_obiekt.jpg
 • 010_wiosna.jpg
 • 011_obiekt.jpg
 • 011_wiosna.jpg
 • 012_obiekt.jpg
 • 012_wiosna.jpg
 • 013_obiekt.jpg
 • 014_obiekt.jpg
 • 015_obiekt.jpg
 • 016_obiekt.jpg
 • 017_obiekt.jpg
 • 018_obiekt.jpg
 • 019_obiekt.jpg

Moja woda

wodaDrodzy mieszkańcy Miasta Wysokie Mazowieckie przygotowuje się do wsparcia mieszkańców w przygotowaniu wniosku o dotacje na „oczko wodne” w ramach programu Moja woda. Zgodnie z zapowiedzią Pana Prezydenta dofinansowanie może wynieść do 5000 zł. Środki te można przeznaczyć na  zakup, montaż i uruchomienie instalacji pozwalających na zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na terenie nieruchomości objętej przedsięwzięciem.  Wielu z nas ma przydomowe ogródki warzywne, wiele posesji upiększają ogródki kwiatowe. To wszystko wymaga wody, którą w znacznej części czerpiemy z wodociągu gminnego, za która musimy płacimy.

Czytaj więcej: Moja woda

Rachmistrz terenowy

Spois rolnyBurmistrz Miasta Wysokie Mazowieckie
Gminny Komisarz Spisowy

ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrza terenowego
do Powszechnego  Spisu Rolnego w 2020 r.

 

Na podstawie art. 20 Ustawy z dnia 31 lipca 2019r. o Powszechnym Spisie Rolnym w  2020r. (Dz.U z 2019r. poz.1728)

Burmistrz Miasta Wysokie Mazowieckie

ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrza terenowego, wykonującego czynności w ramach prac spisowych związanych z przeprowadzeniem przewidzianego w Ustawie z dnia 31 lipca 2019 r. o Powszechnym Spisie Rolnym w  2020 r. spisu rolnego,  który wykonywać będzie zadania spisowe w dniach od 1 września do 30 listopada 2020 r. na terenie Gminy Miejskiej Wysokie Mazowieckie

Czytaj więcej: Rachmistrz terenowy

Informacja dotycząca składania wniosków o ustalenie prawa do świadczenia dobry start (300+)

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wysokiem Mazowieckiem informuje, iż aby otrzymać świadczenie Dobry start (300+), należy złożyć wniosek drogą elektroniczną (od 1 lipca 2020 r. do 30 listopada 2020 r.) przez portal Emp@tia lub bankowość elektroniczną, lub w formie papierowej (od 1 sierpnia 2020 r. do 30 listopada 2020 r.) w tutejszym Ośrodku, w pokoju nr 9.

Złożenie wniosku w lipcu lub sierpniu gwarantuje wypłatę świadczenia nie później niż do 30 września 2020 r.

Jeśli wniosek zostanie złożony w kolejnych miesiącach (we wrześniu, październiku lub listopadzie), to świadczenie zostanie wypłacone w ciągu 2 miesięcy od złożenia wniosku.

Świadczenie dobry start nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowanie przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole. Program Dobry Start nie obejmuje również studentów.

Informacja dotycząca składania wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (500+) na okres świadczeniowy 2021/2022

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wysokiem Mazowieckiem informuje, iż świadczenia wychowawcze (500+) na okres zasiłkowy 2019/2021 zostały przyznane do 31.05.2021 r.

W przypadku ubiegania się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres świadczeniowy, na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2407 ze zm.), wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia w formie papierowej będą przyjmowane od dnia 1 kwietnia 2021 roku, a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną – od dnia 1 lutego 2021 roku.

Czytaj więcej: Informacja dotycząca składania wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (500+) na...

Informacja Dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej

W związku z trwającą rozbudową Targowiska Miejskiego przy ulicy Przechodniej, w odpowiedzi na oczekiwania zarówno kupujących i sprzedających wyznaczone zostały nowe miejsca parkingowe:

- na terenie przy budynku Kościelna 51,

- na terenie przy budynku Przechodnia 2B.

Liczymy, że będzie to dla Państwa duże udogodnienie w dniu targowym.

 

Dyrektor Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej

 w Wysokiem Mazowieckiem

Zdalna szkoła

laptopy Gmina Miejska Wysokie Mazowieckie przystąpiła do Projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1. 1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotyczące realizacji projektu grantowego pn.: Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Złożony przez Miasto wniosek o przyznanie grantu w ramach projektu Zdalna szkoła został wybrany do dofinansowania. Miasto otrzymało grant w wysokości 70 000,00 zł na zakup laptopów niezbędnych do prowadzenia zdalnego nauczania. Ze środków otrzymanego grantu zakupiono 26 laptopów, które zostaną przekazane do dwóch szkół podstawowych.

 

Czytaj więcej: Zdalna szkoła

Powszechny spis rolny

GUS

Zmiana organizacji ruchu na ul. Armii Krajowej I części ul. Plac Odrodzenia

Armii KrajowejUrząd Miasta Wysokie Mazowieckie informuje, że w związku z oddaniem do użytku nowego skrzydła Przedszkola Miejskiego Nr 1 „Świat Malucha” w Wysokiem Mazowieckiem i zwiększeniem ilości uczęszczających dzieci do ok. 300, od dnia 01 czerwca 2020 roku wprowadzona zostanie zmiana w organizacji ruchu na ul. Armii Krajowej oraz części ul. Plac Odrodzenia z relacji dwukierunkowych na jednokierunkowe z obowiązującym kierunkiem jazdy od ul. Ludowej w stronę ZUS. Część ul. Plac Odrodzenia, biegnąca od ul. Długiej do istniejącego osiedla bloków mieszkalnych pozostaje bez zmian, tj. ruch będzie się odbywał w obu kierunkach.

Czytaj więcej: Zmiana organizacji ruchu na ul. Armii Krajowej I części ul. Plac Odrodzenia

3 maja

3 maja3 dzień maja to ważny dzień dla wszystkich Polaków. Co roku świętujemy wtedy uchwalenie Konstytucji 3 Maja.
Obchody 3 Maja 2020r. w naszym mieście odbyły się inaczej niż dotychczas. Z uwagi na zakaz zgromadzeń publicznych spowodowany epidemią koronawirusa miały one charakter symboliczny.
O godzinie 12.00 pod Pomnikiem POW wiązankę kwiatów złożyli: Burmistrz Miasta Jarosław Siekierko, Zastępca Burmistrza Miasta Ewa Konarzewska, Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Podlaskiego Łukasz Siekierko, Starosta Powiatu Wysokomazowieckiego Bogdan Zieliński oraz Wiceprzewodniczący Rady Miasta: Marek Kajurek, Andrzej Kamianowski oraz Adam Buciński.
Zapalono również znicz pamięci.

Czytaj więcej: 3 maja

Przedszkola wznawiają działalność

Od 6 maja tj. już w przyszłym tygodniu rodzice mogą ponownie posłać swoje pociechy do przedszkoli. Placówki te w naszym mieście wznawiają działalność.

W związku z komunikatem ogłoszonym przez Premiera Mateusza Morawieckiego, od 6 maja możliwe będzie otwieranie żłobków i przedszkoli, jednak decyzje w tym zakresie podejmują organy założycielskie placówek w oparciu o wytyczne ministra zdrowia.

Czytaj więcej: Przedszkola wznawiają działalność

  Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska ŁFS LGD  PLIS  seniordokumenty Bezpieczny internetzwiązekBiznes


 

Urząd Miasta Wysokie Mazowieckie, ul. Ludowa 15, 18-200 Wysokie Mazowieckie
tel.:  862752592  fax:  862752593                  NIP:    7221002509    REGON:  450010671
Nr rachunku bankowego:    27 1020 1332 0000 1102 0037 5535    IBAN:  PL27102013320000110200375535    SWIFT:  BPKOPLPW