Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Wysokie Mazowieckie

p

 • 001_obiekt.jpg
 • 001_wiosna.jpg
 • 002_obiekt.jpg
 • 002_wiosna.jpg
 • 003_obiekt.jpg
 • 003_wiosna.jpg
 • 004_obiekt.jpg
 • 004_wiosna.jpg
 • 005_obiekt.jpg
 • 005_wiosna.jpg
 • 006_obiekt.jpg
 • 006_wiosna.jpg
 • 007_obiekt.jpg
 • 007_wiosna.jpg
 • 008_obiekt.jpg
 • 008_wiosna.jpg
 • 009_obiekt.jpg
 • 009_wiosna.jpg
 • 010_obiekt.jpg
 • 010_wiosna.jpg
 • 011_obiekt.jpg
 • 011_wiosna.jpg
 • 012_obiekt.jpg
 • 012_wiosna.jpg
 • 013_obiekt.jpg
 • 014_obiekt.jpg
 • 015_obiekt.jpg
 • 016_obiekt.jpg
 • 017_obiekt.jpg
 • 018_obiekt.jpg
 • 019_obiekt.jpg

Mammografia 16.11.2021

mammografia

Czytaj więcej: Mammografia 16.11.2021

11 listopada 2021

11 listopada11 listopada w Wysokiem Mazowieckiem odbyły się uroczyste obchody 103. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości po 123 latach niewoli. Rozpoczęły się one o godzinie 10:00 mszą świętą w kościele pw. Jana Chrzciciela w Wysokiem Mazowieckiem odprawioną w intencji ojczyzny.

Po mszy władze samorządowe oraz delegacje szkół i instytucji udali się pod Pomnik Niepodległości Polskiej Organizacji Wojskowej.

Wiązanki kwiatów złożyły władze miasta: Burmistrz Miasta Jarosław Siekierko, Wiceprzewodniczący Rady Miasta Marek Kajurek i Adam Buciński a także Senator RP Jacek Bogucki, Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Podlaskiego Łukasz Siekierko, Starosta Wysokomazowiecki Bogdan Zieliński oraz delegacje zakładów i instytucji funkcjonujących na terenie miasta Wysokie Mazowieckie.

Czytaj więcej: 11 listopada 2021

Zaproszenie na 11 listopada

11 listopada

Mammografia

mammografia

Czytaj więcej: Mammografia

39 900,00 zł dofinansowania na publikację naukową „Wysokie Mazowieckie i jego mieszkańcy (1939-2020)”

39 900,00 zł dofinansowania na publikację naukową „Wysokie Mazowieckie i jego mieszkańcy (1939-2020)”Tym razem, dzięki otrzymanemu dofinansowaniu w ramach projektu grantowego realizowanego przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania  „Brama na Podlasie” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Działanie 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”  Poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Towarzystwo Przyjaciół Miasta Wysokie Mazowieckie wydało publikację naukową pt.

„Wysokie Mazowieckie i jego mieszkańcy (1939 – 2020)”.

Czytaj więcej: 39 900,00 zł dofinansowania na publikację naukową „Wysokie Mazowieckie i jego mieszkańcy...

Kolejne dofinansowanie trafi do miasta

Usługi elektroniczneTym razem to kwota ponad 1.4 mln zł na wdrożenie systemu usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną w mieście Wysokie Mazowieckie.

Ogólna wartość projektu to ponad 1.6 mln zł.

We wrześniu 2020r. złożony został wniosek  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działanie 8.1 Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną, pt. „Wdrożenie systemu usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną w Gminie Miejskiej Wysokie Mazowieckie”.

Wczoraj (7.10.2021) otrzymaliśmy informację, że wniosek miasta został wybrany do dofinansowania.

Czytaj więcej: Kolejne dofinansowanie trafi do miasta

Wydatki inwestycyjne samorządów

rankingW środę 6 października 2021r miałem przyjemność uczestniczyć z Przewodniczącym Rady Markiem Kajurkiem w XIX Samorządowym Forum Kapitału i Finansów w Katowicach.

Podczas Gali Inwestorów Samorządowych ogłoszone zostały oficjalne wyniki rankingu Pisma Samorządu Terytorialnego WSPÓLNOTA „Wydatki inwestycyjne samorządów”. Miasto Wysokie Mazowieckie zajęło III miejsce w Polsce w kategorii MIASTA POWIATOWE.

 

Ranking opracowany został przez prof. dr.hab. Pawła Swianiewicza na podstawie danych ze sprawozdań budżetowych samorządów za lata 2018 – 2020.

Czytaj więcej: Wydatki inwestycyjne samorządów

Wiele dróg - jeden cel. Ku Niepodległej

Wiele dróg - jeden cel. Ku NiepodległejW miniony wtorek, 5 października w Wysokiem Mazowieckiem odbyły się uroczystości związane z otwarciem wystawy „Wiele dróg - jeden cel. Ku Niepodległej”, oraz z zakończeniem inwestycji realizowanych przez Samorząd Miasta Wysokie Mazowieckie.

Oficjalnie oddano do użytku siedem nowych dróg, wybudowanych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz Rządowego Funduszu Inicjatyw Lokalnych, położonych na osiedlu przy ul. Warszawskiej: ul. Monte Cassino, Dywizjonu 303, Westerplatte, Obrońców Wizny, Bitwy Warszawskiej, Racławicka, Odsieczy Wiedeńskiej. Ta zakończona już inwestycja zdecydowanie poprawi komfort życia mieszkańców nowego osiedla.

Czytaj więcej: Wiele dróg - jeden cel. Ku Niepodległej

Wiele dróg - jeden cel. Ku Niepodległej

ku niepodległejWojewoda Podlaski Bohdan Paszkowski oraz Burmistrz Miasta Wysokie Mazowieckie Jarosław Siekierko zapraszają w dniu 5 października 2021 roku o godzinie 14.00 na otwarcie wystawy „Wiele dróg - jeden cel. Ku Niepodległej”, która prezentowana będzie na placu przed budynkiem Miejskiego Ośrodka Kultury.

Wystawa zrealizowana w ramach projektu Wojewody Podlaskiego we współpracy z Województwem Podlaskim oraz Muzeum Podlaskim w Białymstoku (Instytucja Kultury Województwa Podlaskiego współprowadzona przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu).

Czytaj więcej: Wiele dróg - jeden cel. Ku Niepodległej

OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego we wschodniej części miasta Wysokie Mazowieckie na potrzeby budowy zbiornika retencyjnego na rzece Brok wraz z infrastruktura towarzyszącą

wraz z uzasadnieniem i prognozą oddziaływania na środowisko

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r., poz. 741 z późn. zm.) oraz w związku z Uchwałą Nr XIX/110/2020 Rady Miasta Wysokie Mazowieckie z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego we wschodniej części miasta Wysokie Mazowieckie na potrzeby budowy zbiornika retencyjnego na rzece Brok wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz na podstawie art. 39 oraz art. 54 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego we wschodniej części miasta Wysokie Mazowieckie na potrzeby budowy zbiornika retencyjnego na rzece Brok wraz z infrastrukturą towarzszącą wraz z uzasadnieniem i prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 12 października do 3 listopada 2021 r.

Czytaj więcej: OGŁOSZENIE

  Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska ŁFS LGD  PLIS  seniordokumenty Bezpieczny internetzwiązekBiznes


 

Urząd Miasta Wysokie Mazowieckie, ul. Ludowa 15, 18-200 Wysokie Mazowieckie
tel.:  862757500                                    NIP:    7221002509    REGON:  450010671
Nr rachunku bankowego:    27 1020 1332 0000 1102 0037 5535    IBAN:  PL27102013320000110200375535    SWIFT:  BPKOPLPW