Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Wysokie Mazowieckie

p

 • 001_obiekt.jpg
 • 001_wiosna.jpg
 • 002_obiekt.jpg
 • 002_wiosna.jpg
 • 003_obiekt.jpg
 • 003_wiosna.jpg
 • 004_obiekt.jpg
 • 004_wiosna.jpg
 • 005_obiekt.jpg
 • 005_wiosna.jpg
 • 006_obiekt.jpg
 • 006_wiosna.jpg
 • 007_obiekt.jpg
 • 007_wiosna.jpg
 • 008_obiekt.jpg
 • 008_wiosna.jpg
 • 009_obiekt.jpg
 • 009_wiosna.jpg
 • 010_obiekt.jpg
 • 010_wiosna.jpg
 • 011_obiekt.jpg
 • 011_wiosna.jpg
 • 012_obiekt.jpg
 • 012_wiosna.jpg
 • 013_obiekt.jpg
 • 014_obiekt.jpg
 • 015_obiekt.jpg
 • 016_obiekt.jpg
 • 017_obiekt.jpg
 • 018_obiekt.jpg
 • 019_obiekt.jpg

Poznajemy się lepiej –„Święto łabędzia” okazją do zacieśniania współpracy partnerskiej

Spotkania mieszkańców miast partnerskich

 

W  dniach od 20 - 24 czerwca 2014 roku, miasto Wysokie Mazowieckie, w ramach Programu Współpracy Miast i  Gmin, ogłoszonego przez Komisję Europejską Europa dla Obywateli, realizowało pięciodniowy projekt Poznajemy się lepiej –„Święto łabędzia” okazją do zacieśniania współpracy partnerskiej. Był to program grantowy, realizowany w ramach Działania 1 Programu Europa dla Obywateli, Poddziałanie 1.1.- Spotkania mieszkańców miast partnerskich. Do udziału zaproszono partnerski samorząd Rejonu Wileńskiego Republiki Litewskiej – gminę Mejszagoła, z którym samorząd Miasta Wysokie Mazowieckie, 12 września 2010 roku, podpisał umowę partnerską. 

W projekcie udział wzięło 41 uczestników z Litwy. Reprezentowali oni następujące grupy: przedstawicieli władz lokalnych gminy Mejszagoła, placówek oświatowych i kulturalnych, zespół wokalny dorosłych–Mejszagolanki, dziecięcy zespół taneczny „Przyjaźń”, przedstawicieli twórców ludowych i organizacji pozarządowych.Stronę polską reprezentowała grupa zaangażowanych mieszkańców miasta Wysokie Mazowieckie, przedstawiciele Uniwersytetu Trzeciego Wieku, Klubu Seniora „Pogodna Jesień”, Stowarzyszenie „Bliżej Ciebie”, zespoły dziecięce i młodzieżowe, działające przy Miejskim Ośrodku Kultury.

Pierwszego dnia, po przyjeździe i zakwaterowaniu,  podczas uroczystej kolacji, goście z Litwy  spotkali się z przedstawicielami władz miasta i mieszkańcami miasta Wysokie Mazowieckie, zaangażowanymi w realizację projektu.

 

Drugiego dnia programu, uczestniczyli w warsztatach pt. „Tradycje i teraźniejszość w Polsce i na Litwie”, zorganizowanych w MOK, w których oprócz gości,  brali udział mieszkańcy miasta. Obie strony miały okazję do bliższego zapoznania się z tradycjami  i ich wpływem na teraźniejszość, wartościami budującymi oba partnerskie miasta i ich ojczyzny.

Po południu odbyły się warsztaty  kulinarne. Każda ze stron przygotowała i zaprezentowała potrawy regionalne. Po wymianie przepisów kulinarnych, przyszedł czas na wspólną degustację. W czasie wolnym, amatorzy pływania korzystali z usług miejskiej pływalni.

Trzeci dzień upłynął  na zwiedzaniu miasta i przygotowaniu do odbywającej się po raz pierwszy imprezy - Dnia Łabędzia. W ramach tego święta zorganizowane  zostały dwa konkursy:  literacki - Moje miasto Wysokie Mazowieckie i plastyczny – Łabędź z byle czego.  Ogłoszenie wyników odbyło się na stadionie, a zwycięzcy otrzymali  nagrody, ufundowane przez Burmistrza Miasta Wysokie Mazowieckie oraz słodkie upominki od sponsora.

Na scenie zaprezentowały się zespoły z  Litwy, zespół wokalny ,,Tęcza”, Orkiestra Dęta OSP, mażoretki, grupa taneczna ,,Okay Dance” i Studio Teatralne. Festynowi towarzyszyły konkursy oraz bezpłatne atrakcje, skierowane przede wszystkim do najmłodszych. Trochę starsze pokolenie mogło posłuchać zespołów, prezentujących różnorodne style muzyczne: B-Qll, grupy  Jagiellończyk Band z miejscowego liceum oraz gwiazdy wieczoru -  grupy PERFECT. Święto zakończył pokaz sztucznych ogni.

 

Kolejnego, czwartego dnia projektu, w Izbie Ziemi Wysokomazowieckiej odbyły się warsztaty historyczne pn. „Od historii do teraźniejszości - wartości budujące naszą teraźniejszość”. Zapoznano się z historią i herbami obu miast, oraz rozmawiano o współczesnej  pozycji   Polski i Litwy w Europie. Po południu w MOK obie strony integrowały się, podczas warsztatów artystycznych – prezentacji twórców  ludowych i ich dorobku oraz samodzielnego wykonywania prac, pod okiem twórcy.

 

Ostatniego dnia, we wtorek 24 czerwca 2014 r., podsumowano projekt, podczas spotkania grupy z Litwy z przedstawicielami władz miasta i organizacjami,  biorącymi udział w projekcie, w sali konferencyjnej urzędu miasta. Zakładane cele zostały osiągnięte, a wśród nich  wspieranie wymiany kulturalnej, zdobywanie wiedzy o historii i kulturze partnerskich miast, poprzez pokazanie dorobku – tradycji i teraźniejszości Polski i Litwy,  a przede wszystkim promocja herbu miasta Wysokie Mazowieckie.

 

Goście z Litwy podziękowali za możliwość przyjazdu do Wysokiego Mazowieckiego i wzięcia udziału w projekcie, a burmistrz miasta Jarosław Siekierko wyraził wdzięczność za  współpracę  przy realizacji  przedsięwzięcia. Każda ze stron rozstawała się z twórczymi planami na przyszłość.

  Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska ŁFS LGD  PLIS  seniordokumenty Bezpieczny internetzwiązekBiznes


 

Urząd Miasta Wysokie Mazowieckie, ul. Ludowa 15, 18-200 Wysokie Mazowieckie
tel.:  862757500                                    NIP:    7221002509    REGON:  450010671
Nr rachunku bankowego:    27 1020 1332 0000 1102 0037 5535    IBAN:  PL27102013320000110200375535    SWIFT:  BPKOPLPW