Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Wysokie Mazowieckie

p

 • 001_obiekt.jpg
 • 001_wiosna.jpg
 • 002_obiekt.jpg
 • 002_wiosna.jpg
 • 003_obiekt.jpg
 • 003_wiosna.jpg
 • 004_obiekt.jpg
 • 004_wiosna.jpg
 • 005_obiekt.jpg
 • 005_wiosna.jpg
 • 006_obiekt.jpg
 • 006_wiosna.jpg
 • 007_obiekt.jpg
 • 007_wiosna.jpg
 • 008_obiekt.jpg
 • 008_wiosna.jpg
 • 009_obiekt.jpg
 • 009_wiosna.jpg
 • 010_obiekt.jpg
 • 010_wiosna.jpg
 • 011_obiekt.jpg
 • 011_wiosna.jpg
 • 012_obiekt.jpg
 • 012_wiosna.jpg
 • 013_obiekt.jpg
 • 014_obiekt.jpg
 • 015_obiekt.jpg
 • 016_obiekt.jpg
 • 017_obiekt.jpg
 • 018_obiekt.jpg
 • 019_obiekt.jpg

Karta Dużej Rodziny

 W dniu 16.06.2014r weszło w życie Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych  ( Dz. U. 2014r. poz. 775 ) - z rozporządzeniem można zapoznać się tutaj  (http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2014/755/). To nowe, rządowe narzędzie wspierania rodzin z przynajmniej trojgiem dzieci. W związku z tym, od 16.06.br. można w  Wysokiem Mazowieckiem ubiegać się  o przyznanie  Karty Dużej Rodziny (KDR).

Karta Dużej Rodziny przysługuje rodzinom z przynajmniej trójką dzieci, niezależnie od dochodu. Karta jest wydawana bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny.

 

Właścicielom ogólnopolskiej  karty będą przysługiwały tańsze bilety na wydarzenia kulturalne, wystawy, wejścia do muzeów oraz na niektóre przejazdy komunikacją publiczną. Wykaz uprawnień przyznawanych przez wszystkie podmioty uczestniczące w programie będzie bieżąco aktualizowany i zamieszczony będzie na stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej (www.mpips.gov.pl ) oraz na stronie internetowej www.rodzina.gov.pl . Ideą kart rodzinnych jest rozbudowywanie oferty. Wszystkie miejsca oferujące zniżki będą opatrzone logo "Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny".

Kartę przyznaje  burmistrz  miasta na wniosek członka rodziny wielodzietnej. Wnioski o KDR można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Wysokiem Mazowieckiem ul. Ludowa 15, pokój nr 1. (wnioski udostępnia ośrodek lub można pobrać je ze strony internetowej https://rodzina.gov.pl/duza-rodzina/karta-duzej-rodziny?dzial=pliki  ). Do wniosku o wydanie Karty Dużej Rodziny należy dołączyć :

1) w przypadku rodzica oraz małżonka rodzica – dokument potwierdzający tożsamość;

2) w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18 roku życia – akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość;

3) w przypadku dzieci w wieku powyżej 18 roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz zaświadczenie ze szkoły lub szkoły wyższej o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;

4) w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18 roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności;

5) w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;

6) w przypadku osób, o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – zaświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.

 

Więcej informacji  o  Karcie Dużej Rodziny oraz uprawnienia wynikające z jej posiadania można znaleźć na stronie www.rodzina.gov.pl

  Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska ŁFS LGD  PLIS  seniordokumenty Bezpieczny internetzwiązekBiznes


 

Urząd Miasta Wysokie Mazowieckie, ul. Ludowa 15, 18-200 Wysokie Mazowieckie
tel.:  862757500                                    NIP:    7221002509    REGON:  450010671
Nr rachunku bankowego:    27 1020 1332 0000 1102 0037 5535    IBAN:  PL27102013320000110200375535    SWIFT:  BPKOPLPW