Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Wysokie Mazowieckie

p

 • 001_obiekt.jpg
 • 001_wiosna.jpg
 • 002_obiekt.jpg
 • 002_wiosna.jpg
 • 003_obiekt.jpg
 • 003_wiosna.jpg
 • 004_obiekt.jpg
 • 004_wiosna.jpg
 • 005_obiekt.jpg
 • 005_wiosna.jpg
 • 006_obiekt.jpg
 • 006_wiosna.jpg
 • 007_obiekt.jpg
 • 007_wiosna.jpg
 • 008_obiekt.jpg
 • 008_wiosna.jpg
 • 009_obiekt.jpg
 • 009_wiosna.jpg
 • 010_obiekt.jpg
 • 010_wiosna.jpg
 • 011_obiekt.jpg
 • 011_wiosna.jpg
 • 012_obiekt.jpg
 • 012_wiosna.jpg
 • 013_obiekt.jpg
 • 014_obiekt.jpg
 • 015_obiekt.jpg
 • 016_obiekt.jpg
 • 017_obiekt.jpg
 • 018_obiekt.jpg
 • 019_obiekt.jpg

Ranking Gmin Województwa Podlaskiego

rankingI miejsce i tytuł lidera regionu otrzymało miasto Wysokie Mazowieckie, tym samym zwyciężyło w Rankingu Gmin Województwa Podlaskiego 2021.

Podsumowanie plebiscytu odbyło się we wtorek w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim. Nagrodę odebrał Burmistrz Miasta Jarosław Siekierko. W uroczystości uczestniczył MarszałekArtur Kosicki oraz Bohdan Paszkowski - wojewoda podlaski.

 

Laureaci 1. Rankingu Gmin Województwa Podlaskiego:

Lider województwa: Gmina Miejska Wysokie Mazowieckie.
II miejsce: Gmina Wiejska Juchnowiec Kościelny,
III miejsce: Gmina Wiejska Mielnik,
IV Miejsce: Gmina Miejsko-Wiejska Choroszcz,
V miejsce: Gmina Miejsko-Wiejska Wasików,
VI miejsce: Gmina Supraśl,
VII miejsce: Gmina Wiejska Suwałki,
VIII miejsce: Gmina Wiejska Dobrzyniewo Duże,
IX miejsce: Gmina Miejsko-Wiejska Łapy,
X miejsce: Gmina Wiejska Puńsk.

Ranking Gmin Województwa Podlaskiego to wyjątkowa inicjatywa realizowana we współpracy Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej z Urzędem Statystycznym w Białymstoku. Celem przedsięwzięcia jest wyłonienie i promowanie gmin wyróżniających się pod względem rozwoju społeczno-gospodarczego oraz najlepszych praktyk przez nie stosowanych.

W ramach Rankingu ocenie poddawane są wszystkie gminy Województwa Podlaskiego z wyłączeniem miast na prawach powiatu: Białegostoku, Łomży i Suwałk. Za zebranie i zestawienie wyników odpowiada Urząd Statystyczny. Udział w rankingu jest bezpłatny dla Gmin.

Miejsce w rankingu to wynik 16 syntetycznych wskaźników obrazujących różne sfery życia wspólnot lokalnych w naszym regionie. Wskaźniki te są zróżnicowane i mają w swoim zamierzeniu pokazywać jakość życia w poszczególnych częściach regionu. Są to:

 1. Średnioroczne dochody własne gmin na 1 mieszkańca w latach 2018-2020,
 2. Średnioroczne wydatki majątkowe inwestycyjne na 1 mieszkańca w latach 2018-2020,
 3. Średnioroczny wskaźnik zadłużenia gmin w latach 2018-2020
 4. Wydatki bieżące gmin na administrację publiczną na 1 mieszkańca w 2020 roku,
 5. Średnioroczne środki z UE i innych źródeł niepodlegające zwrotowi na finansowanie programów i projektów unijnych stanowiące dochód gmin na 1 mieszkańca w latach 2018-2020
 6. Wyniki egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2019/2020
 7. Saldo migracji krajowych i zagranicznych
 8. Wydatki gmin na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego na 1 mieszkańca w 2020r
 9. Udział środków przekazanych organizacjom pozarządowym i innym organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w wydatkach bieżących gmin w 2020r.
 10. Wydatki budżetów gmin na ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu na 1 mieszkańca w 2020r
 11. Odsetek osób korzystających z sieci kanalizacyjnej w 2020r.
 12. Udział powierzchni objętej obowiązującymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego w powierzchni ogółem gminy w 2020r
 13. Wydatki bieżące na oświatę, wychowanie i opiekę nad dzieckiem do lat 3
 14. Udział nakładów na szkolenia pracowników rad i urzędów gmin w wydatkach bieżących gmin na administrację publiczną w 2020r.
 15. Liczba podmiotów gospodarki narodowej zarejestrowanych w REGON na 1000 ludności w wieku produkcyjnym w 2020r
 16. Przyrost naturalny na 1000 ludności w 2020r

Regionalność rankingu umożliwia wyróżnienie liderów w województwie. Kolejne atuty rankingu to: skumulowana i syntetyczna ocena gmin w różnych obszarach, promowanie najlepszych praktyk w regionie, integracja regionu na poziomie samorządowym i obywatelskim, promowanie naszego regionu w Polsce, cykliczność pozwalająca na uchwycenie dynamiki zmian (ranking w danym roku pokazuje „zdjęcie” gminy, dzięki rankingom w kolejnych latach uzyskamy dynamiczny obraz gmin czyli ich zmianę w czasie), ranking obejmuje wszystkie gminy naszego regionu, na podstawie wyników powstaną artykuły i analizy podsumowujące, które szczególnie w dłuższej perspektywie pokażą trendy w rozwoju gmin naszego regionu.

 

 

  Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska ŁFS LGD  PLIS  seniordokumenty Bezpieczny internetzwiązekBiznes


 

Urząd Miasta Wysokie Mazowieckie, ul. Ludowa 15, 18-200 Wysokie Mazowieckie
tel.:  862757500                                    NIP:    7221002509    REGON:  450010671
Nr rachunku bankowego:    27 1020 1332 0000 1102 0037 5535    IBAN:  PL27102013320000110200375535    SWIFT:  BPKOPLPW