Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Wysokie Mazowieckie

p

 • 001_obiekt.jpg
 • 001_wiosna.jpg
 • 002_obiekt.jpg
 • 002_wiosna.jpg
 • 003_obiekt.jpg
 • 003_wiosna.jpg
 • 004_obiekt.jpg
 • 004_wiosna.jpg
 • 005_obiekt.jpg
 • 005_wiosna.jpg
 • 006_obiekt.jpg
 • 006_wiosna.jpg
 • 007_obiekt.jpg
 • 007_wiosna.jpg
 • 008_obiekt.jpg
 • 008_wiosna.jpg
 • 009_obiekt.jpg
 • 009_wiosna.jpg
 • 010_obiekt.jpg
 • 010_wiosna.jpg
 • 011_obiekt.jpg
 • 011_wiosna.jpg
 • 012_obiekt.jpg
 • 012_wiosna.jpg
 • 013_obiekt.jpg
 • 014_obiekt.jpg
 • 015_obiekt.jpg
 • 016_obiekt.jpg
 • 017_obiekt.jpg
 • 018_obiekt.jpg
 • 019_obiekt.jpg

Burmistrz Miasta Wysokie Mazowieckie Jarosław Siekierko z wotum zaufania i absolutorium

absolutoriumPodczas XXVII Sesji Rady Miasta Wysokie Mazowieckie VIII kadencji, w dniu 25 czerwca 2021 roku Burmistrz Miasta Jarosław Siekierko – już po raz 23 otrzymał absolutorium za wykonanie ubiegłorocznego budżetu. Jest to wyraz akceptacji realizacji jego działań, przyczyniających się do rozwoju miasta i polepszających jakość życia jej mieszkańców. Działania te zostały zawarte w opracowanym za 2020 rok raporcie o sytuacji społeczno – gospodarczej miasta, stanowiącej kontekst dla działań realizowanych przez władze samorządowe w minionym roku.

 

Zgodnie z wprowadzoną w 2018 roku nowelizacją ustawy o samorządzie gminnym, procedurę udzielenia absolutorium rozpoczęło przedstawienie przez Burmistrza Raportu o stanie Miasta za 2020 rok. Dokument ten obejmuje podsumowanie działalności Burmistrza, a w szczególności realizacji polityk programów i strategii oraz uchwał rady miasta. Zgodnie z procedurą, przedstawienie raportu zakończyła debata na jego temat, w której radni zajęli swoje stanowisko. Następnie w wyniku przeprowadzanego głosowania radni udzielili Burmistrzowi wotum zaufania.

Na obecnych na sesji w chwili głosowania 13 radnych, za udzieleniem wotum zaufania Burmistrzowi Miasta głosowało 13 radnych.

Przed podjęciem decyzji o udzieleniu absolutorium, radni zatwierdzili sprawozdanie finansowe wraz  ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta za 2020 r. Pozytywnie o wykonaniu miejskiego budżetu wypowiedziały się Regionalna Izba Obrachunkowa i Komisja Rewizyjna Rady Miasta.

Udzielone przez radnych absolutorium jest wyrazem pozytywnej opinii o działaniach i wydatkach środków publicznych przez Burmistrza Miasta. Ubiegłoroczne dochody miasta wyniosły: na planowane dochody budżetowe w kwocie 67 789 656,50 zł wykonanie wyniosło 67 995 991,38 zł , co stanowi  100,3 % wykonania planu.

Na plan wydatków budżetowych w kwocie 70 438 413,86 zł wykonanie wyniosło 62 148 348,98 zł, co stanowi 88,2% wykonania planu.

Na inwestycje przeznaczono kwotę 17 963 351,82 zł, co stanowi 28,9% wszystkich zrealizowanych wydatków.

Miasto jest w dobrej kondycji finansowej, co znalazło odzwierciedlenie w ogólnokrajowych rankingach. Przykładem jest I miejsce w Polsce w rankingu „Kondycja finansowa samorządów u progu pandemii” Pisma Samorządu Terytorialnego „Wspólnota” w kategorii miasta powiatowe”. Ranking dotyczy średniej nadwyżki operacyjnej netto osiągniętej przez samorządy w okresie 2017 – 2019. Nadwyżka operacyjna prezentowana jest w rankingu per capita, tzn. w podziale na liczbę mieszkańców. Nadwyżka operacyjna jest to dodatnia różnica pomiędzy dochodami a wydatkami jednostki.

Ponadto miasto Wysokie Mazowieckie znalazło się na liście „miast dobrego życia”, zapewniając mieszkańcom atrakcyjne warunki życia, przyjazne dla biznesu, dbające o środowisko naturalne, miasto zadbane i ładne, otwarte dla wszystkich, kultywujące tradycję oraz miasto z silną pozycją w regionie.

 

Uczestniczących na sesji w chwili głosowania było 14 radnych, w głosowaniu udział wzięło 14 radnych. 11 głosowało za udzieleniem absolutorium,  3 wstrzymało się od głosu.

 

 

  Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska ŁFS LGD  PLIS  seniordokumenty Bezpieczny internetzwiązekBiznes


 

Urząd Miasta Wysokie Mazowieckie, ul. Ludowa 15, 18-200 Wysokie Mazowieckie
tel.:  862757500                                    NIP:    7221002509    REGON:  450010671
Nr rachunku bankowego:    27 1020 1332 0000 1102 0037 5535    IBAN:  PL27102013320000110200375535    SWIFT:  BPKOPLPW