Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Wysokie Mazowieckie

p

 • 001_obiekt.jpg
 • 001_wiosna.jpg
 • 002_obiekt.jpg
 • 002_wiosna.jpg
 • 003_obiekt.jpg
 • 003_wiosna.jpg
 • 004_obiekt.jpg
 • 004_wiosna.jpg
 • 005_obiekt.jpg
 • 005_wiosna.jpg
 • 006_obiekt.jpg
 • 006_wiosna.jpg
 • 007_obiekt.jpg
 • 007_wiosna.jpg
 • 008_obiekt.jpg
 • 008_wiosna.jpg
 • 009_obiekt.jpg
 • 009_wiosna.jpg
 • 010_obiekt.jpg
 • 010_wiosna.jpg
 • 011_obiekt.jpg
 • 011_wiosna.jpg
 • 012_obiekt.jpg
 • 012_wiosna.jpg
 • 013_obiekt.jpg
 • 014_obiekt.jpg
 • 015_obiekt.jpg
 • 016_obiekt.jpg
 • 017_obiekt.jpg
 • 018_obiekt.jpg
 • 019_obiekt.jpg

UCHWAŁY RADY MIASTA REGULUJĄCE SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI

Znowelizowana ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zobowiązała każdą gminę do podjęcia w terminie do 31 grudnia 2012 roku pakietu uchwał regulujących gospodarkę odpadami.

Czytaj więcej: UCHWAŁY RADY MIASTA REGULUJĄCE SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI

NOWY SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNLANYMI

Z dniem 1 stycznia 2012 roku weszła w życie ustawa o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw. Nowe przepisy w znaczący sposób zmieniły zasady gospodarowania odpadami komunalnymi.Na mocy znowelizowanych przepisów odpady komunalne mogą być zagospodarowane tylko i wyłącznie w regionalnych instalacjach przetwarzania odpadów komunalnych. Zarówno regionalne instalacje przetwarzania odpadów komunalnych jak też regiony gospodarki odpadami zostały określone przez Sejmik Województwa Podlaskiego w przyjętych w dniu 21 czerwca 2012 r. uchwałach w sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki Odpadami Województwa Podlaskiego na lata 2012-2017” oraz w sprawie wykonania „Planu Gospodarki Odpadami Województwa Podlaskiego na lata 2012-2017”.

Czytaj więcej: NOWY SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNLANYMI

INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE

Szanowni Państwo

Rok 2013 będzie rokiem, w którym w znaczący sposób zmienią się zasady gospodarowania odpadami komunalnymi w całym kraju, w tym również na terenie Miasta Wysokie Mazowieckie. Już z dniem 1 stycznia zostało wstrzymane przyjmowanie odpadów komunalnych na nasze składowisko, pomimo że posiada ono jeszcze wolną powierzchnię składową wystarczającą na przyjmowanie odpadów z terenu Miasta przez okres co najmniej 5 lat. Jednak na mocy „Planu Gospodarki Odpadami Województwa Podlaskiego na lata 2012-2017” składowisko to zostało zakwalifikowane jako składowisko zastępcze, z możliwością składowania w przypadku awarii lub braku możliwości przyjmowania odpadów przez Czerwony Bór oraz Czartorię.

Czytaj więcej: INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE

  Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska ŁFS LGD  PLIS  seniordokumenty Bezpieczny internetzwiązekBiznes


 

Urząd Miasta Wysokie Mazowieckie, ul. Ludowa 15, 18-200 Wysokie Mazowieckie
tel.:  862752592  fax:  862752593                  NIP:    7221002509    REGON:  450010671
Nr rachunku bankowego:    27 1020 1332 0000 1102 0037 5535    IBAN:  PL27102013320000110200375535    SWIFT:  BPKOPLPW