Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Wysokie Mazowieckie

p

 • 001_obiekt.jpg
 • 001_wiosna.jpg
 • 002_obiekt.jpg
 • 002_wiosna.jpg
 • 003_obiekt.jpg
 • 003_wiosna.jpg
 • 004_obiekt.jpg
 • 004_wiosna.jpg
 • 005_obiekt.jpg
 • 005_wiosna.jpg
 • 006_obiekt.jpg
 • 006_wiosna.jpg
 • 007_obiekt.jpg
 • 007_wiosna.jpg
 • 008_obiekt.jpg
 • 008_wiosna.jpg
 • 009_obiekt.jpg
 • 009_wiosna.jpg
 • 010_obiekt.jpg
 • 010_wiosna.jpg
 • 011_obiekt.jpg
 • 011_wiosna.jpg
 • 012_obiekt.jpg
 • 012_wiosna.jpg
 • 013_obiekt.jpg
 • 014_obiekt.jpg
 • 015_obiekt.jpg
 • 016_obiekt.jpg
 • 017_obiekt.jpg
 • 018_obiekt.jpg
 • 019_obiekt.jpg

Wozy strażackie dla gmin o najwyższej frekwencji wyborczej

WozyMinisterstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji wpiera straże pożarne, również Ochotnicze Straże Pożarne, w sposób znaczący i dynamiczny. W każdym województwie, gmina do 20 tys. mieszkańców z największą frekwencją w pierwszej turze wyborów prezydenckich, otrzyma wóz strażacki. Komendant głównego PSP przekaże środki na sfinansowanie w całości jednego z 16 średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych – powiedział wiceminister Maciej Wąsik. Wartość jednego samochodu to niemal 800 tys. zł.

Zachęcamy strażaków OSP oraz mieszkańców  miasta Wysokie Mazowieckie do udziału w wyborach prezydencjach w dniu 28 czerwca 2020 roku oraz rozpropagowania akcji. OSP w Wysokiem  Mazowieckiem może zostać posiadaczem jednego z 16 nowych samochodów bojowy.

Informacja MOK

Miejski Ośrodek Kultury informuje, że istnieje możliwość zakupu książek: "Wysokie Mazowieckie w fotografii w 100-lecie Odzyskania Niepodległości Polski. 1918-2018" oraz "Wysokie Mazowieckie 1918-1939. Kalendarium". Obie pozycje można nabyć na parterze MOK w godz. 9.00-16.00.

Zapraszamy!

MOK

IV Wysokomazowiecki 24 godzinny Maraton Rowerowy

maratonKlub Kolarski Łabędź z Wysokiego Mazowieckiego po raz czwarty organizuje kolarski maraton. Uczestnicy IV Wysokomazowieckiego 24 godzinnego Maratonu Rowerowego rywalizować będą na trasie Wysokie Mazowieckie – Gołasze Puszcza – Gołasze Mościckie – Kulesze Kościelne – Czarnowo Biki – Gołasze Mościckie – Osipy Lepertowizna – Wysokie Mazowieckie. Długość 1 pętli to 34,2km. W tego rocznej edycji maratonu też organizujemy akcję Kilometry Pomocy a zebrane środki kierujemy w stronę Adasia i Kuby.

Czytaj więcej: IV Wysokomazowiecki 24 godzinny Maraton Rowerowy

Moja woda

wodaDrodzy mieszkańcy Miasta Wysokie Mazowieckie przygotowuje się do wsparcia mieszkańców w przygotowaniu wniosku o dotacje na „oczko wodne” w ramach programu Moja woda. Zgodnie z zapowiedzią Pana Prezydenta dofinansowanie może wynieść do 5000 zł. Środki te można przeznaczyć na  zakup, montaż i uruchomienie instalacji pozwalających na zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na terenie nieruchomości objętej przedsięwzięciem.  Wielu z nas ma przydomowe ogródki warzywne, wiele posesji upiększają ogródki kwiatowe. To wszystko wymaga wody, którą w znacznej części czerpiemy z wodociągu gminnego, za która musimy płacimy.

Czytaj więcej: Moja woda

Rachmistrz terenowy

Spois rolnyBurmistrz Miasta Wysokie Mazowieckie
Gminny Komisarz Spisowy

ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrza terenowego
do Powszechnego  Spisu Rolnego w 2020 r.

 

Na podstawie art. 20 Ustawy z dnia 31 lipca 2019r. o Powszechnym Spisie Rolnym w  2020r. (Dz.U z 2019r. poz.1728)

Burmistrz Miasta Wysokie Mazowieckie

ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrza terenowego, wykonującego czynności w ramach prac spisowych związanych z przeprowadzeniem przewidzianego w Ustawie z dnia 31 lipca 2019 r. o Powszechnym Spisie Rolnym w  2020 r. spisu rolnego,  który wykonywać będzie zadania spisowe w dniach od 1 września do 30 listopada 2020 r. na terenie Gminy Miejskiej Wysokie Mazowieckie

Czytaj więcej: Rachmistrz terenowy

Informacja dotycząca składania wniosków o ustalenie prawa do świadczenia dobry start (300+)

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wysokiem Mazowieckiem informuje, iż aby otrzymać świadczenie Dobry start (300+), należy złożyć wniosek drogą elektroniczną (od 1 lipca 2020 r. do 30 listopada 2020 r.) przez portal Emp@tia lub bankowość elektroniczną, lub w formie papierowej (od 1 sierpnia 2020 r. do 30 listopada 2020 r.) w tutejszym Ośrodku, w pokoju nr 9.

Złożenie wniosku w lipcu lub sierpniu gwarantuje wypłatę świadczenia nie później niż do 30 września 2020 r.

Jeśli wniosek zostanie złożony w kolejnych miesiącach (we wrześniu, październiku lub listopadzie), to świadczenie zostanie wypłacone w ciągu 2 miesięcy od złożenia wniosku.

Świadczenie dobry start nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowanie przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole. Program Dobry Start nie obejmuje również studentów.

Informacja dotycząca składania wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (500+) na okres świadczeniowy 2021/2022

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wysokiem Mazowieckiem informuje, iż świadczenia wychowawcze (500+) na okres zasiłkowy 2019/2021 zostały przyznane do 31.05.2021 r.

W przypadku ubiegania się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres świadczeniowy, na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2407 ze zm.), wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia w formie papierowej będą przyjmowane od dnia 1 kwietnia 2021 roku, a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną – od dnia 1 lutego 2021 roku.

Czytaj więcej: Informacja dotycząca składania wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (500+) na...

Informacja Dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej

W związku z trwającą rozbudową Targowiska Miejskiego przy ulicy Przechodniej, w odpowiedzi na oczekiwania zarówno kupujących i sprzedających wyznaczone zostały nowe miejsca parkingowe:

- na terenie przy budynku Kościelna 51,

- na terenie przy budynku Przechodnia 2B.

Liczymy, że będzie to dla Państwa duże udogodnienie w dniu targowym.

 

Dyrektor Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej

 w Wysokiem Mazowieckiem

Zdalna szkoła

laptopy Gmina Miejska Wysokie Mazowieckie przystąpiła do Projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1. 1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotyczące realizacji projektu grantowego pn.: Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Złożony przez Miasto wniosek o przyznanie grantu w ramach projektu Zdalna szkoła został wybrany do dofinansowania. Miasto otrzymało grant w wysokości 70 000,00 zł na zakup laptopów niezbędnych do prowadzenia zdalnego nauczania. Ze środków otrzymanego grantu zakupiono 26 laptopów, które zostaną przekazane do dwóch szkół podstawowych.

 

Czytaj więcej: Zdalna szkoła

Powszechny spis rolny

GUS

  Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska ŁFS LGD  PLIS  seniordokumenty Bezpieczny internetzwiązekBiznes


 

Urząd Miasta Wysokie Mazowieckie, ul. Ludowa 15, 18-200 Wysokie Mazowieckie
tel.:  862752592  fax:  862752593                  NIP:    7221002509    REGON:  450010671
Nr rachunku bankowego:    27 1020 1332 0000 1102 0037 5535    IBAN:  PL27102013320000110200375535    SWIFT:  BPKOPLPW