Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Wysokie Mazowieckie

p

 • 001_obiekt.jpg
 • 001_wiosna.jpg
 • 002_obiekt.jpg
 • 002_wiosna.jpg
 • 003_obiekt.jpg
 • 003_wiosna.jpg
 • 004_obiekt.jpg
 • 004_wiosna.jpg
 • 005_obiekt.jpg
 • 005_wiosna.jpg
 • 006_obiekt.jpg
 • 006_wiosna.jpg
 • 007_obiekt.jpg
 • 007_wiosna.jpg
 • 008_obiekt.jpg
 • 008_wiosna.jpg
 • 009_obiekt.jpg
 • 009_wiosna.jpg
 • 010_obiekt.jpg
 • 010_wiosna.jpg
 • 011_obiekt.jpg
 • 011_wiosna.jpg
 • 012_obiekt.jpg
 • 012_wiosna.jpg
 • 013_obiekt.jpg
 • 014_obiekt.jpg
 • 015_obiekt.jpg
 • 016_obiekt.jpg
 • 017_obiekt.jpg
 • 018_obiekt.jpg
 • 019_obiekt.jpg

Plan dystrybucji preparatów stabilnego jodu w postaci tabletek jodku potasu

Plan dystrybucji preparatów stabilnego jodu w postaci tabletek jodku potasu, na wypadek wystąpienia zdarzenia radiacyjnego.

Przyjęty plan ma charakter działania prewencyjnego, aby w przypadku wystąpienia zdarzenia radiacyjnego, mieli Państwo świadomość, gdzie się zgłosić po preparat, którego przekazywanie mieszkańcom zostanie rozpoczęte dopiero po wydaniu odpowiedniego rozporządzenia przez władze centralne.

W przypadku wystąpienia zagrożenia, akcją dystrybucji preparatów stabilnego jodku potasu zostaną objęci mieszkańcy miasta do 60. roku życia (ze względów medycznych).

Na terenie miasta Wysokie Mazowieckie punktami wydawania tabletek będzie Urząd Miasta i Miejski Ośrodek Kultury.

Broszura informacyjna

Czytaj więcej: Plan dystrybucji preparatów stabilnego jodu w postaci tabletek jodku potasu

Kondolencje

kondolencje

Izabela Idźkowska zdobyła III miejsce w Polsce

izabela idźkowskaIzabela Idźkowska wysokomazowiecczanka mistrzynią w Młodzieżowych Mistrzostwach Polski do lat 23 w podnoszeniu ciężarów.

W Bydgoszczy w dniach 10-12.06.2022 roku odbyły się Młodzieżowe Mistrzostwa Polski, podczas których Izabela Idźkowska zdobyła III miejsce w Polsce.

Gratulujemy!

Izabela Idźkowska to absolwentka Szkoły Podstawowej Nr 1 oraz Gimnazjum w Wysokiem Mazowieckiem, obecnie studentka IV roku Pedagogiki Specjalnej na Uniwersytecie w Białymstoku.

Czytaj więcej: Izabela Idźkowska zdobyła III miejsce w Polsce

II miejsce w województwie

szsPodlaski Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy działający od wielu lat w obszarze szkolnej kultury fizycznej realizuje program skierowany do uczniów szkół. Corocznie organizowanych jest szereg masowych imprez sportowych dla dzieci i młodzieży, a rywalizacja sportowa prowadzona jest od szczebla szkolnego poprzez szczebel miasta – gminy, powiatu i kończy finałem wojewódzkim.

Szkoły prowadzone przez samorząd miasta Wysokie Mazowieckie biorą czynny udział we wszelkich zawodach sportowych na szczeblu powiatowym, ponadpowiatowym, wojewódzkim.  Takie działania przynoszą osiągnięcia.

Czytaj więcej: II miejsce w województwie

Umowa na modernizacje stadionu miejskiego

Umowa14 września 2022r Burmistrz Miasta Jarosław Siekierko podpisał umowę z wykonawcą Panem Stanisławem Mączyńskim – Zakład Budowlany na Modernizację Stadionu Miejskiego w Wysokiem Mazowieckiem w formule zaprojektuj i wybuduj.

Zadanie dofinansowane jest z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Wartość zadania to kwota 6 695 000,00 zł, dofinansowanie 4 454 000,00 zł

Inwestycja obejmuje budowę drugiego boiska o sztucznej nawierzchni wraz z oświetleniem LED (przygotowanie podłoża, położenie sztucznej nawierzchni). Boisko zyska nowe bramki, piłkochwyty i siatki. Dotychczasowe boisko zostanie zmodernizowane poprzez zerwanie starej murawy, położenie trawy z rolki.

Czytaj więcej: Umowa na modernizacje stadionu miejskiego

Podpisanie umowy na wdrożenie usług elektronicznych

podpisanie umowy7 września 2022 roku w Urzędzie Miasta Wysokie Mazowieckie Burmistrz Miasta Jarosław Siekierko podpisał umowę na „Wdrożenie systemu usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną w Gminie Miejskiej – Wysokie Mazowieckie” z wykonawcą - Bonasoft Sp. z o.o. ul. Krakowska 52; 50-425 Wrocław, wyłonionym w drodze przetargu na wartość 1 864 434,00 zł. Dofinansowanie projektu z UE – 1 433 953,40 zł.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działanie 8.1 Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną, pt.” Wdrożenie systemu usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną w Gminie Miejskiej Wysokie Mazowieckie”.

Czytaj więcej: Podpisanie umowy na wdrożenie usług elektronicznych

Zaproszenie

ZAPROSZENIE

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Brama na Podlasie” serdecznie zaprasza do udziału w spotkaniu konsultacyjnym.

Spotkanie odbędzie się 8 września 2022 roku, o godz. 10.00

w Miejskim Ośrodku Kultury, przy ul. Ludowej 19.

 

Spotkanie poświęcone będzie w szczególności analizie mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń, analizie potrzeb rozwojowych i potencjału obszaru, celom strategii, w tym celom końcowym dotyczącym rezultatów, oraz planowanych działań. Ponadto na spotkaniu poruszone zostaną zagadnienia dotyczące zasad wyboru operacji i kryteriów oraz zasad monitorowania i ewaluacji. Zebrane dane posłużą do przygotowania Strategii na lata 2021-2027.

Zapraszamy wszystkich mieszkańców, przedstawicieli sektora społecznego, gospodarczego i publicznego. Liczymy na Państwa obecność.

 

Spotkanie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej

w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” dla poddziałania 19.1 „Wsparcie przygotowawcze” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Pod Biało-Czerwoną

flaga1 września 2022 roku w Wysokiem Mazowieckiem wzniesiona została flaga Polski na maszt zakupiony w ramach projektu „Pod Biało-Czerwoną” pod Honorowym Patronatem Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego.

Maszt ustawiony został na rondzie im. Ignacego Jana Paderewskiego na skrzyżowaniu ulic: Ludowej, Przechodniej i Alei Niepodległości.

Wydarzenie miało charakter patriotyczny również ze względu na to, że tego dnia obchodzimy 83. Rocznicę wybuchu II Wojny Światowej.

 

Czytaj więcej: Pod Biało-Czerwoną

Pod Biało-Czerwoną

pod biało-czerwoną

Zapraszamy serdecznie wszystkich mieszkańców miasta na uroczystość - wciągnięcia flagi na maszt zakupiony w ramach projektu „Pod Biało Czerwoną” pod Honorowym Patronatem Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego. Wydarzenie odbędzie się 1 września 2022r o godz. 13.00 na rondzie Ignacego Jana Paderewskiego (skrzyżowanie ulicy Ludowej, Przechodniej, Alei Niepodległości).

W związku z uroczystością, mogą wystąpić czasowe utrudnienia w ruchu. Przepraszamy za niedogodności.

Czytaj więcej: Pod Biało-Czerwoną

Mała obwodnica

ulicaUkończone zostały główne prace nad pierwszym odcinkiem tzw. małej obwodnicy miasta Wysokie Mazowieckie, między DK66 a ulicą Ludową.

Na odcinku o długości ok. 1,1 km między ulicą Warszawską a Podlaską wylana jest już masa asfaltowa. Ponadto wzdłuż jezdni pierwszego etapu inwestycji zamontowano słupy oświetleniowe. Wcześniej wykonano sieć wodociągową, sanitarną, a także kanalizację deszczową. Wykonane są również chodniki oraz ścieżka rowerowa z masy bitumicznej.

Pierwszy etap, związany z budową ciągu Warszawska – Podlaska, rozpoczął się w 2020 roku. Koszt tego zadania to 9 400 000,00 zł, z czego 4 mln zł pochodzi z dofinansowania z Narodowego Funduszu Dróg Samorządowych. Wykonawcą jest firma Strabag sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie.

Czytaj więcej: Mała obwodnica

  Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska ŁFS LGD  PLIS  seniordokumenty Bezpieczny internetzwiązekBiznes


 

Urząd Miasta Wysokie Mazowieckie, ul. Ludowa 15, 18-200 Wysokie Mazowieckie
tel.:  862757500                                    NIP:    7221002509    REGON:  450010671
Nr rachunku bankowego:    27 1020 1332 0000 1102 0037 5535    IBAN:  PL27102013320000110200375535    SWIFT:  BPKOPLPW