Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Wysokie Mazowieckie

p

 • 001_obiekt.jpg
 • 001_wiosna.jpg
 • 002_obiekt.jpg
 • 002_wiosna.jpg
 • 003_obiekt.jpg
 • 003_wiosna.jpg
 • 004_obiekt.jpg
 • 004_wiosna.jpg
 • 005_obiekt.jpg
 • 005_wiosna.jpg
 • 006_obiekt.jpg
 • 006_wiosna.jpg
 • 007_obiekt.jpg
 • 007_wiosna.jpg
 • 008_obiekt.jpg
 • 008_wiosna.jpg
 • 009_obiekt.jpg
 • 009_wiosna.jpg
 • 010_obiekt.jpg
 • 010_wiosna.jpg
 • 011_obiekt.jpg
 • 011_wiosna.jpg
 • 012_obiekt.jpg
 • 012_wiosna.jpg
 • 013_obiekt.jpg
 • 014_obiekt.jpg
 • 015_obiekt.jpg
 • 016_obiekt.jpg
 • 017_obiekt.jpg
 • 018_obiekt.jpg
 • 019_obiekt.jpg

Strona główna

Zapytanie ofertowe

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wysokiem Mazowieckiem w związku z realizacją projektu systemowego nr umowy WND-POKL.07.01.01-20-073/13, pt. „Moja przyszłość” w ramach Priorytetu VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zaprasza do złożenia oferty cenowej na przeprowadzenie szkoleń w zakresie: „Kucharz małej gastronomi”, „Konserwator terenów zielonych”, grupowego i indywidualnego wsparcia psychologicznego oraz grupowego i indywidualnego doradztwa zawodowego.

 

1. Zamawiający:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 18-200 Wysokie Mazowieckie ul Ludowa 15, REGON: 450172913, NIP: 722 134 95 03.

 

2. Przedmiot zamówienia:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, zaprasza do złożenia oferty cenowej na przeprowadzenie szkoleń w zakresie: „Kucharz małej gastronomi”, “Konserwator terenów zielonych”, grupowego i indywidualnego wsparcia psychologicznego oraz grupowego i indywidualnego doradztwa zawodowego dla 14 uczestników (10 kobiet i 4 mężczyzn), projektu pt. ,,Moja Przyszłość‘’ z terminem realizacji czerwiec-sierpień 2013r .

 

3. Opis przedmiotu zamówienia:

Szkolenie - „Kucharz małej gastronomi”

Szkolenie : „Kucharz małej gastronomi” dla 9 osób

Cel szkolenia- wzrost wiedzy i kwalifikacji o charakterze zawodowym, zdobycie nowych umiejętności.

 • miejsce realizacji: określa Wykonawca nie dalej jednak niż 30 km od miasta Wysokie Mazowieckie;
 • termin realizacji: czerwiec-sierpień 2013r;
 • czas trwania szkolenia - 40 godzin;
 • Usługa obejmuje:
 • Ubezpieczenie uczestników szkolenia,
 • Wynajm sali szkoleniowej spełniającej warunki BHP i POŻ oraz zorganizowanie miejsca przeprowadzenia zajęć praktycznych,
 • Zorganizowanie poczęstunku dla uczestników projektu ( serwis kawowy, obiady powyżej 5 godzin szkolenia),
 • Zapewnienie materiałów szkoleniowych dla uczestników szkolenia adekwatnych do tereści kursu (oznakowanych w logotypy UE, EFS, POKL),
 • Przeprowadzenie szkolenia w zakresie teoretycznym i praktycznym,
 • Wydanie stosownych zaświadczeń dla uczestników szkolenia po jego ukończeniu,
 • Prowadzenie dokumentacji szkolenia,
 • Dostarczenie pełnej dokumentacji szkolenia do Biura Projektu ( dzienniki zajęć, listy obecności, ankiety ewaluacyjne itp.),
 • Przeprowadzenie ankiet ewaluacyjnych na początku i na końcu szkoleniaSzkolenie - „Konserwator terenów zielonych”

Szkolenie : „Konserwator terenów zielonych” dla 5 osób

Cel szkolenia- Wzrost wiedzy i kwalifikacji o charakterze zawodowym, zdobycie nowych umiejętności.

 • miejsce realizacji: na terenie Miasta Wysokie Mazowieckie;
 • termin realizacji: czerwiec-sierpień 2013r;
 • czas trwania szkolenia - 40 godzin;
 • Usługa obejmuje:
 • Ubezpieczenie uczestników szkolenia,
 • Wynajm sali szkoleniowej spełniającej warunki BHP i POŻ oraz zorganizowanie miejsca przeprowadzenia zajęć praktycznych,
 • Zorganizowanie poczęstunku dla uczestników projektu ( serwis kawowy, obiady powyżej 5h szkolenia ),
 • Zapewnienie materiałów szkoleniowych dla uczestników szkolenia adekwatnych do treści kursu (oznakowanych w logotypy UE. EFS. POKL),
 • Przeprowadzenie szkolenia w zakresie teoretycznym i praktycznym,
 • Wydanie stosownych zaświadczeń dla uczestników szkolenia po jego ukończeniu,
 • Prowadzenie dokumentacji szkolenia.
 • Dostarczenie pełnej dokumentacji szkolenia do Biura Projektu ( dzienniki zajęć, listy obecności, ankiety ewaluacyjne itp.),
 • Przeprowadzenie ankiet ewaluacyjnych na początku i na końcu szkolenia,


Grupowe oraz indywidualne wsparcie psychologiczne

 • Grupowe oraz indywidualne wsparcie psychologiczne, dla 14 osób;
 • miejsce realizacji: na terenie Miasta Wysokie Mazowieckie ;
 • termin realizacji: czerwiec-sierpień 2013r ;
 • wymiar czasowy:
 • dwa spotkania 6 godzinne dla 14 osobowej grupy
 • Spotkania indywidualne z psychologiem, po dwie godziny na każdego uczestnika.

 

Cel- Podniesienie umiejętności społecznych oraz wsparcie psycho-społeczne. Zwiększenie motywacji do działania i podwyższanie aspiracji zawodowych, zwiększanie wiary we własne możliwości, zdobywanie umiejętności z zakresu poruszania się na rynku pracy.Grupowe oraz indywidualne doradztwo zawodowe

 • Grupowe oraz indywidualne doradztwo zawodowe dla 14 osób;
 • miejsce realizacji: na terenie Miasta Wysokie Mazowieckie ;
 • termin realizacji: czerwiec-sierpień 2013r ;
 • wymiar czasowy:
 • dwa spotkania 6 godzinne dla 14 osobowej grupy
 • Spotkania indywidualne z doradcą zawodowym, po dwie godziny na każdego uczestnika.

 

Cel- Zwiększenie motywacji do działania i podwyższania aspiracji zawodowych nabycie umiejętności aktywnego poszukiwania pracy, przygotowanie uczestników projektu do rozmów kwalifikacyjnych.

 

4. Oferta powinna zawierać:

 • Proponowaną stawkę brutto za realizację całego zamówienia;
 • Programy szkoleń , oraz harmonogramy szkoleń;
 • CV z opisem dotychczasowego doświadczenia zawodowego w zawodzie doradcy zawodowego, ( min. 2 letnie doświadczenie);
 • Kopie dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień i kwalifikacji do prowadzenia doradztwa zawodowego;
 • Proponowaną stawkę brutto za godzinę wsparcia psychologicznego;
 • CV z opisem dotychczasowego doświadczenia zawodowego w zawodzie psychologa;
 • Kopie dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień i kwalifikacji w zawodzie psychologa;

 

Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia ofert częściowych;5. Kryterium wyboru oferty:

 • Oferta najkorzystniejsza cenowo spełniająca określone powyżej wymagania 100 %;

 

 

6. Termin i sposób złożenia oferty:

Ofertę należy przygotować oraz złożyć w terminie do dnia14-06-2013r, osobiście na adres;

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wysokiem Mazowieckiem ul Ludowa 15 18-200 Wysokie Mazowieckie lub listownie, faxsem (nr faxu 862752709) lub na adres e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Osoba do kontaktów roboczych: Iwona Marzena Koc tel/fax; 862752709

 

7. Informacje dotyczące płatności:

Zapłata za realizację zamówienia będzie uiszczona przelewem na podstawie faktury lub
rachunku wystawionego przez Wykonawcę w terminie 14 dni od dnia otrzymania z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy.

Strony zgodnie ustalają, że płatność z tytułu wykonania niniejszej umowy będzie dokonana nie wcześniej niż przekazanie przez Instytucję Wdrażającą środków finansowych służących finansowaniu niniejszej umowy na wyodrębniony rachunek bankowy Zleceniodawcy.

W przypadku braku środków o jakich mowa wyżej na rachunku Zleceniodawcy, płatność z tytułu niniejszej umowy nie będzie uznana za opóźnioną.

 

Zapytanie ofertowe nie jest dokumentem wiążącym.Z poważaniem

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wysokiem Mazowieckiem.

  Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska ŁFS LGD  PLIS  seniordokumenty Bezpieczny internetzwiązekBiznes


 

Urząd Miasta Wysokie Mazowieckie, ul. Ludowa 15, 18-200 Wysokie Mazowieckie
tel.:  862752592  fax:  862752593                  NIP:    7221002509    REGON:  450010671
Nr rachunku bankowego:    27 1020 1332 0000 1102 0037 5535    IBAN:  PL27102013320000110200375535    SWIFT:  BPKOPLPW