Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Wysokie Mazowieckie

p

 • 001_obiekt.jpg
 • 001_wiosna.jpg
 • 002_obiekt.jpg
 • 002_wiosna.jpg
 • 003_obiekt.jpg
 • 003_wiosna.jpg
 • 004_obiekt.jpg
 • 004_wiosna.jpg
 • 005_obiekt.jpg
 • 005_wiosna.jpg
 • 006_obiekt.jpg
 • 006_wiosna.jpg
 • 007_obiekt.jpg
 • 007_wiosna.jpg
 • 008_obiekt.jpg
 • 008_wiosna.jpg
 • 009_obiekt.jpg
 • 009_wiosna.jpg
 • 010_obiekt.jpg
 • 010_wiosna.jpg
 • 011_obiekt.jpg
 • 011_wiosna.jpg
 • 012_obiekt.jpg
 • 012_wiosna.jpg
 • 013_obiekt.jpg
 • 014_obiekt.jpg
 • 015_obiekt.jpg
 • 016_obiekt.jpg
 • 017_obiekt.jpg
 • 018_obiekt.jpg
 • 019_obiekt.jpg

Strona główna

UNIA EUROPEJSKA – inwestycje zrealizowane dzięki dofinansowaniu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

drogaOd 2004r. tj od momentu gdy Polska stała się członkiem Unii Europejskiej samorządy mogły aplikować o dofinansowanie inwestycji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W latach 2004-2007r. funkcjonował Zintegrowany Program Rozwoju Regionalnego, z którego Gmina Miejska Wysokie Mazowieckie pozyskała środki na 3 inwestycje:

- budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej na Osiedlu XXX Lecia, (ul. Słowackiego, Skłodowskiej, Cicha, Żwirki i Wigury, Dąbrowskiego, Tuwima, Bema),

- budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej na Osiedlu Południe oraz ul. Kościelnej i Ogrodowej,

- budowę krytej pływalni.

 

Łącznie samorząd otrzymał dofinansowanie z funduszy europejskich w ramach ZPORR w wysokości ok. 8 200 000 zł (osiem milionów dwieście tysięcy złotych) oraz 620 000 zł (sześćset dwadzieścia tysięcy) z budżetu państwa. Pozwoliło to na zajęcie pierwszego miejsca w Województwie Podlaskiego pod względem kwoty dotacji w przeliczeniu na mieszkańca.

Od 2008r. miasto aplikuje o środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego. W ramach tego programu miasto zrealizowało następujące inwestycje:

- Przebudowa dróg w centrum Miasta Wysokie Mazowieckie ( ul. 1000 Lecia, Cicha, Jagiellońska, Rynek Piłsudskiego, Mystkowska, cz. Długiej). Jednocześnie miasto ze środków własnych wykonało przebudowę uzbrojenia w w/w ulicach (kanalizacja sanitarna, deszczowa, wodociąg).

 

 

 

 

- Remont Przedszkola Miejskiego nr 1 w Wysokiem Mazowieckiem

 

- Infrastrukturalne przygotowanie terenów inwestycyjnych w Mieście Wysokie Mazowieckie

 

- Poprawa bezpieczeństwa ludzi i środowiska poprzez zakup nowoczesnego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Wysokie Mazowieckie

 

- Zamknięcie i rekultywacja wydzielonej części (sektor 1 i 4) składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne dla Gminy Miejskiej Wysokie Mazowieckie

- Zastosowanie OZE jako źródła energii cieplnej w Miejskiej Pływalni "Wodnik" w Wysokiem Mazowieckiem.

 

Łącznie samorząd otrzymał dofinansowanie w kwocie ok. 7 800 000 zł (siedem milionów osiemset tysięcy złotych) w ramach Regionalnego Programu operacyjnego Województwa Podlaskiego.

Poza w/w inwestycjami miasto otrzymało również możliwość dofinansowania inwestycji pn: „Rozbudowa składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w mieście Wysokie Mazowieckie”. Z powodów proceduralnych nie doszło do podpisania umowy pomiędzy beneficjentem a Instytucją Zarządzającą. W trakcie aplikowania we wniosku o dofinansowanie podano jako podmiot reprezentujący beneficjenta ZWKiEC -zakład budżetowy miasta. Gdy trwała ocena formalna i merytoryczna wniosku ZWKiEC zostało przekształcone w ZWKiEC Sp. z o.o. które przejęło wykonywanie dotychczasowej działalności zakładu, w szczególności wykonywanie zadań własnych gminy. Zdaniem Instytucji Zarządzającej zmiana podmiotu reprezentującego spowodowała modyfikację wniosku i brak możliwości podpisania umowy. Miasto broniło swego stanowiska, przedstawiło kontr opinię prawną oraz przytoczyło szereg argumentów przemawiających za brakiem wpływu przekształcenia zakładu w spółkę na trwałość projektu. Mimo to Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego nie zmienił swego stanowiska.

Miasto mogło aplikować dalej o środki na rozbudowę składowiska, tak jak to miało miejsce w przypadku terenów inwestycyjnych, gdzie trzykrotnie aplikowano o środki finansowe. Jednak ze względu na wprowadzaną właśnie w życie ustawę o utrzymaniu czystości i porządku w gminie oraz Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami, można stwierdzić, że decyzja Instytucji Zarządzającej uchroniła miasto przed bezsensownym wyłożeniem środków finansowych na inwestycję, która nie miała przyszłości. Obecnie gminy, które zrealizowały inwestycje z zakresu gospodarowania odpadami z dofinansowaniem z Unii Europejskiej będą musiały prawdopodobnie zwracać dofinansowanie, ponieważ nie dotrzymają warunków umowy o dofinansowanie w przedmiocie trwałości projektu – każdy projekt zrealizowany z dofinansowaniem UE musi przez 5 lat funkcjonować w sposób opisany we wniosku.

Tok inwestycyjny prowadzony przez ostatnich kilka lat pozwolił na 100% skanalizowanie miasta, przebudowę większości ulic w mieście, modernizację oświetlenia, uzbrojenie terenów inwestycyjnych, których sprzedaż w przetargach nieograniczonych zaczyna przynosić efekty ekonomiczne i finansowe dla miasta i jego mieszkańców.

  Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska ŁFS LGD  PLIS  seniordokumenty Bezpieczny internetzwiązekBiznes


 

Urząd Miasta Wysokie Mazowieckie, ul. Ludowa 15, 18-200 Wysokie Mazowieckie
tel.:  862752592  fax:  862752593                  NIP:    7221002509    REGON:  450010671
Nr rachunku bankowego:    27 1020 1332 0000 1102 0037 5535    IBAN:  PL27102013320000110200375535    SWIFT:  BPKOPLPW