Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Wysokie Mazowieckie

p

 • 001_obiekt.jpg
 • 001_wiosna.jpg
 • 002_obiekt.jpg
 • 002_wiosna.jpg
 • 003_obiekt.jpg
 • 003_wiosna.jpg
 • 004_obiekt.jpg
 • 004_wiosna.jpg
 • 005_obiekt.jpg
 • 005_wiosna.jpg
 • 006_obiekt.jpg
 • 006_wiosna.jpg
 • 007_obiekt.jpg
 • 007_wiosna.jpg
 • 008_obiekt.jpg
 • 008_wiosna.jpg
 • 009_obiekt.jpg
 • 009_wiosna.jpg
 • 010_obiekt.jpg
 • 010_wiosna.jpg
 • 011_obiekt.jpg
 • 011_wiosna.jpg
 • 012_obiekt.jpg
 • 012_wiosna.jpg
 • 013_obiekt.jpg
 • 014_obiekt.jpg
 • 015_obiekt.jpg
 • 016_obiekt.jpg
 • 017_obiekt.jpg
 • 018_obiekt.jpg
 • 019_obiekt.jpg

Strona główna

I TY MOŻESZ ZOSTAC KOPERNIKIEM" - KONKURS DLA NAJZDOLNIEJSZYCH

KopernikW rocznicę urodzin patrona szkoły w Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika już od czterech lat spotykają się najzdolniejsi gimnazjaliści z terenu powiatu wysokomazowieckiego uczestniczący w Międzyszkolnym Konkursie Wiedzy Ogólnej pod hasłem „I Ty możesz zostać Kopernikiem”. Celem konkursu jest nie tylko popularyzacja sylwetki wielkiego astronoma, ale również propagowanie postawy humanistycznego podejścia do wiedzy oraz zachęcenie młodzieży do pracy nad własnym rozwojem.

Patronat honorowy nad konkursem od początku sprawuje Burmistrz miasta Wysokie Mazowieckie. Od tego roku szkolnego patronat nad konkursem objął Podlaski Kurator Oświaty.

Idea konkursu zrodziła się w r.szk.2006/2007 przy okazji realizacji projektu wyrównywania szans edukacyjnych uczniów, współfinansowanego ze środków EFS, noszącego tytuł „I Ty możesz zostać Kopernikiem”. Wówczas konkurs skierowany był wyłącznie do beneficjentów Projektu, a jego pomysłodawczyniami, organizatorkami i koordynatorkami były autorki Projektu – Alina Puławska i Alicja Ostrowska. W roku 2009 z inicjatywy wicedyrektor szkoły p. Ewy Turlewicz postanowiono poszerzyć formułę konkursu i zaprosić do udziału Gimnazja z terenu powiatu Wysokie Mazowieckie i ościennych. Pomysł ten zyskał aprobatę Burmistrza Miasta, który objął patronat honorowy nad konkursem i rokrocznie funduje nagrody wszystkim uczestnikom i laureatom.

V już edycja Międzyszkolnego Konkursu Wiedzy Ogólnej „I Ty możesz zostać Kopernikiem” odbędzie się 22.02.2013 roku.

Należy podkreślić, że konkurs ma charakter interdyscyplinarny, a jego uczestnicy muszą wykazać się wiedzą z różnych dziedzin nauki, wykraczającą poza program nauczania, umiejętnością analitycznego i kreatywnego myślenia oraz wiadomościami o życiu i dziele wielkiego astronoma.

Intencją organizatorów jest określenie zakresu tematycznego konkursu w sposób odbiegający od tradycyjnego podziału na poszczególne przedmioty. Jest to zgodne z nowym rozumieniem struktury procesu edukacyjnego, proponowanego przez reformę systemu oświaty.

Po dokonaniu analizy listy konkursów zgłoszonych do Kuratorium Oświaty w Białymstoku zauważyliśmy brak konkursu o charakterze interdyscyplinarnym, czyli łączącym wiadomości z różnych dziedzin nauki. Z naszych dotychczasowych doświadczeń jako organizatora konkursu „I Ty możesz zostać Kopernikiem” wynika, że ta forma rywalizacji jest atrakcyjna dla rzeszy uzdolnionych gimnazjalistów, ponieważ pozwala im wykazać się wszechstronną wiedzą i utwierdzić się w poczuciu, że zgodnie z wymogami współczesnego świata potrafią opanować wiedzę z wielu dziedzin na poziomie świadczącym o ich wysokich możliwościach intelektualnych.

Zauważyliśmy również, że sylwetka naszego patrona Mikołaja Kopernika jest mało znana gimnazjalistom, a jego myśl i dzieło jako wybitnego przedstawiciela humanistycznego podejścia do wiedzy jest mało propagowana.

Z analizy sukcesów uczniów w konkursach przedmiotowych wynika, że nazwiska wielu laureatów i finalistów częstokroć powtarzają się w zakresie często skrajnie różnych przedmiotów. Świadczy to o tym, że wielu z nich posiada rozległą wiedzę z różnych dziedzin nauki, której to nie ma szans zaprezentowania i sprawdzenia w jednym konkursie wiedzy ogólnej. Nasz konkurs wiedzy ogólnej wypełnia tę lukę.

Gimnazjum im Mikołaja Kopernika w Wysokiem Mazowieckiem

po raz kolejny

serdecznie zaprasza do udziału w zmaganiach konkursowych

szkoły,które tradycyjnie już uczestniczą w naszym konkursie

oraz wszystkie te,

które dotychczas z różnych powodów nie brały udziału w jego wcześniejszych edycjach.

Załączniki:
Pobierz plik (PROGRAM_KONKURSU_WIEDZY_OGOLNEJ.docx)Program konkursu[ ]285 kB
Pobierz plik (Regulamin_konkursu.doc)Regulamin konkursu[ ]428 kB
Pobierz plik (ZGLOSZENIE.docx)Zgłoszenie do konkursu[ ]277 kB

  Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska ŁFS LGD  PLIS  seniordokumenty Bezpieczny internetzwiązekBiznes


 

Urząd Miasta Wysokie Mazowieckie, ul. Ludowa 15, 18-200 Wysokie Mazowieckie
tel.:  862757500                                    NIP:    7221002509    REGON:  450010671
Nr rachunku bankowego:    27 1020 1332 0000 1102 0037 5535    IBAN:  PL27102013320000110200375535    SWIFT:  BPKOPLPW