Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Wysokie Mazowieckie

p

 • 001_obiekt.jpg
 • 001_wiosna.jpg
 • 002_obiekt.jpg
 • 002_wiosna.jpg
 • 003_obiekt.jpg
 • 003_wiosna.jpg
 • 004_obiekt.jpg
 • 004_wiosna.jpg
 • 005_obiekt.jpg
 • 005_wiosna.jpg
 • 006_obiekt.jpg
 • 006_wiosna.jpg
 • 007_obiekt.jpg
 • 007_wiosna.jpg
 • 008_obiekt.jpg
 • 008_wiosna.jpg
 • 009_obiekt.jpg
 • 009_wiosna.jpg
 • 010_obiekt.jpg
 • 010_wiosna.jpg
 • 011_obiekt.jpg
 • 011_wiosna.jpg
 • 012_obiekt.jpg
 • 012_wiosna.jpg
 • 013_obiekt.jpg
 • 014_obiekt.jpg
 • 015_obiekt.jpg
 • 016_obiekt.jpg
 • 017_obiekt.jpg
 • 018_obiekt.jpg
 • 019_obiekt.jpg

Strona główna

W gronie najlepiej rozwiniętych samorządów

  Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska” , w dniu 4 listopada br. w Sali Kolumnowej Sejmu RP, podczas konferencji „Zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy jednostek samorządu terytorialnego” ogłosiła wyniki tegorocznego rankingu Zrównoważonego Rozwoju. Gmina Miejska Wysokie Mazowieckie została sklasyfikowana na 15 miejscu w kraju. W zestawieniu najlepszych 50 gmin miejskich jesteśmy jedyni z województwa podlaskiego.

 

 

  Podstawą rankingu, opracowanego pod kierunkiem prof. Eugeniusza Sobczaka z Wydziału Administracji i Nauk Społecznych PW, jest 16 wskaźników, obejmujących trzy obszary rozwoju: gospodarczy, społeczny oraz ochrony środowiska. Ranking uwzględnia wszystkie polskie miasta i gminy, a materiałem źródłowym są niezależne dane Głównego Urzędu Statystycznego z tzw. Banku Danych Lokalnych. Wyniki rankingu odzwierciedlają, w sposób wiarygodny i przekrojowy, rozwój polskich jednostek samorządu lokalnego i wskazują liderów w podziale na gminy wiejskie, miejsko-wiejskie, miejskie oraz miasta na prawach powiatu.

 

Zmienne przyjęte przy tworzeniu rankingu:

1)      wydatki inwestycyjne majątkowe per capita;

2)      wydatki na transport i łączność per capita;

3)      udział wydatków majątkowych inwestycyjnych w budżecie gminy;

4)      udział wydatków na transport i łączność w budżecie gminy;

5)      udział dochodów własnych w budżecie gminy;

6)      liczba podmiotów gospodarczych na 1000 mieszkańców;

7)      liczba pracujących na 1000 mieszkańców; 

8)      liczba bezrobotnych na 1000 mieszkańców; 

9)      napływ ludności w przeliczeniu na 1000 mieszkańców;

10)   odpływ ludności w przeliczeniu na 1000 mieszkańców;

11)   liczba absolwentów szkół ponadgimnazjalnych na 1000 mieszkańców;

12)   liczba komputerów w szkołach z dostępem do Internetu na 1000 mieszkańców;

13)   odsetek radnych z wyższym wykształceniem;

14)   procent ludności objętej usługami wodociągowymi;

15)   procent ludności objętej usługami kanalizacyjnymi;

16)   procent ludności objętej usługami oczyszczalni ścieków;

 

  Ranking może stanowić podstawę do określania słabych i mocnych stron samorządów, co stanowi bazę do formułowania celów i uwzględniania najważniejszych czynników w dalszym ich rozwoju. Badanie oparte na danych Głównego Urzędu Statystycznego daje gwarancję niezależności i rzetelności rankingu, który przekrojowo pokazuje jak rozwijają się wszystkie gminy w Polsce. Warto dodać, że metoda, jaka została zastosowana w badaniu jest na tyle uniwersalna, że umożliwia przygotowanie rankingu wszystkich Jednostek Samorządu Lokalnego, z podziałem na 4 grupy: gminy wiejskie, miejskie, miejsko-wiejskie oraz miasta na prawach powiatu.

  Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska ŁFS LGD  PLIS  seniordokumenty Bezpieczny internetzwiązekBiznes


 

Urząd Miasta Wysokie Mazowieckie, ul. Ludowa 15, 18-200 Wysokie Mazowieckie
tel.:  862752592  fax:  862752593                  NIP:    7221002509    REGON:  450010671
Nr rachunku bankowego:    27 1020 1332 0000 1102 0037 5535    IBAN:  PL27102013320000110200375535    SWIFT:  BPKOPLPW