Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Wysokie Mazowieckie

p

 • 001_obiekt.jpg
 • 001_wiosna.jpg
 • 002_obiekt.jpg
 • 002_wiosna.jpg
 • 003_obiekt.jpg
 • 003_wiosna.jpg
 • 004_obiekt.jpg
 • 004_wiosna.jpg
 • 005_obiekt.jpg
 • 005_wiosna.jpg
 • 006_obiekt.jpg
 • 006_wiosna.jpg
 • 007_obiekt.jpg
 • 007_wiosna.jpg
 • 008_obiekt.jpg
 • 008_wiosna.jpg
 • 009_obiekt.jpg
 • 009_wiosna.jpg
 • 010_obiekt.jpg
 • 010_wiosna.jpg
 • 011_obiekt.jpg
 • 011_wiosna.jpg
 • 012_obiekt.jpg
 • 012_wiosna.jpg
 • 013_obiekt.jpg
 • 014_obiekt.jpg
 • 015_obiekt.jpg
 • 016_obiekt.jpg
 • 017_obiekt.jpg
 • 018_obiekt.jpg
 • 019_obiekt.jpg

Strona główna

43 Sesja Rady Miasta Wysokie Mazowieckie

29 listopada 2022 roku odbyła się 43 Sesja Rady Miasta Wysokie Mazowieckie.

Burmistrz Miasta Jarosław Siekierko w sprawozdaniu z działalności przedstawił informację z bieżącego funkcjonowania, m.in. o podpisanych zarządzeniach:

- w sprawie uregulowania spraw pracowniczych likwidowanego zakładu budżetowego.

-w sprawie przekazania do realizacji zadań z zakresu ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych. Zgodnie z ustawą zadanie to przekazano Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Wysokiem Mazowieckiem. Dotyczy to głównie weryfikacji wniosków o zakup preferencyjny paliwa stałego, dla gospodarstw oraz wydawania zaświadczeń w tych sprawach. Mieszkańcy miasta złożyli 161 wniosków na zakup węgla. Będzie on dostępny w najbliższych dniach w cenie 2000 zł łącznie z dowozem. Miasto podpisało umowę z PGE Paliwa na preferencyjny zakup paliwa stałego dla gospodarstw domowych. Dystrybucją będzie zajmowała się firma Metalzbyt ul. 1 Maja 16.

Burmistrz Miasta poinformował o ogłoszonym przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej rankingu gmin, w którym miasto Wysokie Mazowieckie znalazło się na I miejscu w województwie podlaskim w kategorii Lider Województwa oraz w kategorii Gminy Miejskie. Wśród ważnych informacji burmistrza było również podsumowanie inwestycji realizowanych w roku bieżącym oraz planach utworzenia 4 grup żłobkowych w Przedszkolu Miejskim Nr 2.

 

W dalszej części obrad burmistrz przedstawił główne założenia do projektu budżetu miasta na 2023 rok, w szczególności zadania inwestycyjne:

 • budowa drogi od ul. Podlaskiej do ul. Ludowej - poprawa bezpieczeństwa i przepustowości ruchu w mieście Wysokie Mazowieckie – 5 mln 818 tys. 551 zł, w tym dofinansowanie z RFRD -1 mln 946 tys. 429 zł (łączny koszt zadania 13 mln 900 tys. 792 zł)
 • budowa drogi od ul. Ludowej do alei Niepodległości w Wysokiem Mazowieckiem wraz z infrastrukturą towarzyszącą – 6 mln 200 tys. zł, w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład – 5 mln 609 tys. zł (łączny koszt zadania 11 mln 900 tys. zł)
 • budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Kościelnej oraz wykonanie dokumentacji technicznej – 4 mln 353 tys. 811 zł, w tym dofinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego z Rządowego Programu Bezzwrotne Wsparcie Budownictwa z Funduszu Dopłat – 4 mln 284 tys. 811 zł (łączny koszt zadania 6 mln 990 tys. zł)
 • modernizacja stadionu miejskiego w Wysokiem Mazowieckiem – 3 mln 414 tys. 450 zł, w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład – 1 mln 173 tys. 450 zł (łączny koszt zadania 6 mln 800 tys. zł)
 • budowa dróg przy ul. Księdza Prałata Józefa Obrembskiego w Wysokiem Mazowieckiem – 4 mln 9 tys. 885 zł, w tym dofinansowanie z RFRD -1 mln 210 tys. 226 zł (łączny koszt zadania 5 mln 435 tys. 594 zł)
 • budowa i przebudowa dróg na Osiedlu Południe w Wysokiem Mazowieckiem - poprawa bezpieczeństwa ruchu – 3 mln 822 tys. 855 zł, w tym dofinansowanie z RFRD - 1 mln 123 tys. 121 zł (łączny koszt zadania 5 mln 322 tys. 855 zł)
 • budowa drogi publicznej między ul. Ludową a ul. Stadionową – 1 mln 646 tys. 381 zł, w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład – 1 mln 625 tys. 490 zł (łączny koszt zadania 3 mln 148 tys. 693 zł)
 • przebudowa ul. Grunwaldzkiej w Wysokiem Mazowieckiem – poprawa bezpieczeństwa i komunikacji - 513 tys. 777 zł (łączny koszt zadania 1 mln 22 tys. 554 zł)
 • zakup gruntu pod ulice miejskie – 1 mln zł
 • wykonanie dokumentacji projektowej na budowę zbiornika retencyjnego na rzece Brok w mieście Wysokie Mazowieckie wraz z ciągiem komunikacyjnym wzdłuż rzeki Brok – 600 tys. zł
 • wdrożenie systemu usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną w Gminie Miejskiej Wysokie Mazowieckie - zakup licencji – 541 tys. 20 zł, w tym dofinansowanie w ramach RPOWP na lata 2014-2020 – 460 tys. 20 zł
 • wykonanie dokumentacji technicznej na budowę dróg w mieście – uzbrojenie ulic od strony południowo wschodniej miasta Wysokie Mazowieckie – 310 tys. zł
 • wykonanie dokumentacji technicznej na poprawę bezpieczeństwa ruchu w okolicy ul. Dolnej, ul. Długiej i ul. Jagiellońskiej – 67 tys. zł
 • Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej – ul. Białostocka – dotacja celowa dla powiatu – 2 mln 250 tys zł

Projekt przyszłorocznego budżetu obejmuje realizację wielu inwestycji na kwotę 35 mln zł, co stanowi ponad 43 proc. wszystkich wydatków zaplanowanych w przyszłorocznym budżecie.

W przyszłym roku dochody miasta mają wynieść 60 mln 338 tys. 353 zł, natomiast przewidywane wydatki mają pochłonąć 78 mln 623 tys. 164 zł. Deficyt w projektowanym budżecie może wynieść 18 mln 284 tys. 811 zł i ma zostać pokryty przez kredyt w 14 mln zł oraz nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 4 mln 284 tys. 811 zł. To, że kredyt jest wpisany w projekt nie oznacza, że zostanie on przez samorząd zaciągnięty.

 

 

Przed przystąpieniem do podjęcia uchwał radni zapoznali się również z informacją w sprawie przygotowania do sezonu zimowego.

 

Ponadto Rada Miasta podjęła następujące uchwały:

 • w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok.
 • w sprawie określenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu stosowanej do obliczenia wysokości zwrotu rodzicom kosztów dowożenia dzieci niepełnosprawnych.
 • w sprawie utworzenia na terenie Gminy Miejskiej Wysokie Mazowieckie ośrodka wsparcia pod nazwą Klub Seniora w Wysokiem Mazowieckiem. Powołanie Klubu Seniora ma na celu w szczególności zapewnienie wsparcia osobom w wieku 60 plus zamieszkałym na terenie Gminy Miejskiej Wysokie Mazowieckie, nieaktywnym zawodowo, niepełnosprawnym, zagrożonym ubóstwem i wykluczeniem społecznym poprzez umożliwienie im korzystania z oferty na rzecz społecznej aktywizacji, w tym oferty prozdrowotnej, obejmującej także usługi w zakresie aktywności ruchowej, edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej i opiekuńczej, w zależności od potrzeb stwierdzonych w środowisku lokalnym. Klub Seniora będzie działał w strukturach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wysokiem Mazowieckiem.
 • w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności w ramach zadań własnych za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych. Rada w drodze uchwały ustala zakres zadań własnych, szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych. Podjęcie powyższej uchwały umożliwi nieodpłatne korzystanie przez seniorów z ośrodka wsparcia jakim jest Klub Seniora.
 • w sprawie zmian w budżecie miasta na 2022 rok.
 • w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wysokie Mazowieckie na lata 2022-2025 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2022-2025.
 • w sprawie uczczenia 80. rocznicy likwidacji Wysokomazowieckiego Getta. Rada Miasta z inicjatywy Towarzystwa Przyjaciół Miasta przyjęła stanowisko w sprawie uczczenia 80. rocznicy likwidacji Wysokomazowieckiego Getta. W stanowisku, Rada Miasta Wysokie Mazowieckie składa hołd wszystkim mieszkańcom miasta pomordowanym 80 lat temu w trakcie likwidacji Wysokomazowieckiego Getta. Datę 2 listopada 1942 należy traktować jako symboliczny koniec istnienia społeczeństwa żydowskiego w naszym mieście.

  Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska ŁFS LGD  PLIS  seniordokumenty Bezpieczny internetzwiązekBiznes


 

Urząd Miasta Wysokie Mazowieckie, ul. Ludowa 15, 18-200 Wysokie Mazowieckie
tel.:  862757500                                    NIP:    7221002509    REGON:  450010671
Nr rachunku bankowego:    27 1020 1332 0000 1102 0037 5535    IBAN:  PL27102013320000110200375535    SWIFT:  BPKOPLPW