Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Wysokie Mazowieckie

p

 • 001_obiekt.jpg
 • 001_wiosna.jpg
 • 002_obiekt.jpg
 • 002_wiosna.jpg
 • 003_obiekt.jpg
 • 003_wiosna.jpg
 • 004_obiekt.jpg
 • 004_wiosna.jpg
 • 005_obiekt.jpg
 • 005_wiosna.jpg
 • 006_obiekt.jpg
 • 006_wiosna.jpg
 • 007_obiekt.jpg
 • 007_wiosna.jpg
 • 008_obiekt.jpg
 • 008_wiosna.jpg
 • 009_obiekt.jpg
 • 009_wiosna.jpg
 • 010_obiekt.jpg
 • 010_wiosna.jpg
 • 011_obiekt.jpg
 • 011_wiosna.jpg
 • 012_obiekt.jpg
 • 012_wiosna.jpg
 • 013_obiekt.jpg
 • 014_obiekt.jpg
 • 015_obiekt.jpg
 • 016_obiekt.jpg
 • 017_obiekt.jpg
 • 018_obiekt.jpg
 • 019_obiekt.jpg

Strona główna

Ogłoszenie

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ulicy Białostockiej wraz z uzasadnieniem i prognozą oddziaływania na środowisko

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021r. poz. 741 t.j. ze zm.) w związku z Uchwałą Nr XVIII/100/2020 Rady Miasta Wysokie Mazowieckie z dnia 25 czerwca 2020r. w sprawie przystąpienia
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ulicy Białostockiej,a także art. 39 ust. 1,art. 46 pkt 1 i art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia
3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.
z 2021r. poz. 247 t.j. ze zm.).

 

Zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ulicy Białostockiej wraz
z prognozą oddziaływania na środowisko.

Wyłożenie odbędzie się w dniach od 01.06.2021r. do 09.07.2021r. w siedzibie Urzędu Miasta Wysokie Mazowieckie, ul. Ludowa 15, 18-200 Wysokie Mazowieckie, w godzinach pracy Urzędu, pokój nr 24 oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta: http://bip.um.wysmaz.wrotapodlasia.pl/.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego
i prognozy oddziaływania na środowisko odbędzie się dnia 11.06.2021r. w siedzibie Urzędu Miasta Wysokie Mazowieckie, ul. Ludowa 15, 18-200 Wysokie Mazowieckie, sala konferencyjna, II piętro o godz. 1000.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta Wysokie Mazowieckie na adres: Urząd Miasta Wysokie Mazowieckie ul. Ludowa 15, 18-200 Wysokie Mazowieckie, z podaniem imienia
i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. opatrzone tematem: „Uwagi do planu Białostocka”
w nieprzekraczalnym terminie do 30.07.2021r.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, w publicznie dostępnym wykazie zamieszczono dane o następujących dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie: o projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ulicy Białostockiej i o prognozie oddziaływania na środowisko w/w planu miejscowego. Zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy projekt planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ulicy Białostockiej podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, w tym - z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa - w okresie wyłożenia do publicznego wglądu, o którym mowa wcześniej.  

Uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko - stosownie do art. 34 w związku z art. 54 ust. 3 cytowanej ustawy, mogą być wnoszone do Burmistrza Miasta Wysokie Mazowieckie w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript., w terminie do dnia 30.07.2021r.

Organem właściwym do ich rozpatrzenia jest Burmistrz Miasta Wysokie Mazowieckie.

 

 

 

 

Burmistrz Miasta Wysokie Mazowieckie

  Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska ŁFS LGD  PLIS  seniordokumenty Bezpieczny internetzwiązekBiznes


 

Urząd Miasta Wysokie Mazowieckie, ul. Ludowa 15, 18-200 Wysokie Mazowieckie
tel.:  862752592  fax:  862752593                  NIP:    7221002509    REGON:  450010671
Nr rachunku bankowego:    27 1020 1332 0000 1102 0037 5535    IBAN:  PL27102013320000110200375535    SWIFT:  BPKOPLPW