Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Wysokie Mazowieckie

p

 • 001_obiekt.jpg
 • 001_wiosna.jpg
 • 002_obiekt.jpg
 • 002_wiosna.jpg
 • 003_obiekt.jpg
 • 003_wiosna.jpg
 • 004_obiekt.jpg
 • 004_wiosna.jpg
 • 005_obiekt.jpg
 • 005_wiosna.jpg
 • 006_obiekt.jpg
 • 006_wiosna.jpg
 • 007_obiekt.jpg
 • 007_wiosna.jpg
 • 008_obiekt.jpg
 • 008_wiosna.jpg
 • 009_obiekt.jpg
 • 009_wiosna.jpg
 • 010_obiekt.jpg
 • 010_wiosna.jpg
 • 011_obiekt.jpg
 • 011_wiosna.jpg
 • 012_obiekt.jpg
 • 012_wiosna.jpg
 • 013_obiekt.jpg
 • 014_obiekt.jpg
 • 015_obiekt.jpg
 • 016_obiekt.jpg
 • 017_obiekt.jpg
 • 018_obiekt.jpg
 • 019_obiekt.jpg

działki Miasto Wysokie Mazowieckie dysponuje  nieruchomościami  gruntowymi  położonymi przy ul. Warszawskiej, z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną z dopuszczeniem usług. Więcej informacji  można  uzyskać w pokoju nr 25 (II piętro) Urzędu Miasta Wysokie Mazowieckie lub telefonicznie pod nr 86 275 23 79

Walne Zebranie Sprawozdawcze

walne zebraniePrezes UTW Marianna Kaczanowicz powitała przybyłych gości: dyr. MOK Małgorzatę Sałęga , psycholog Teresę Bazyluk, prezesa ZNP Sławomira Skrzypczaka  oraz wszystkich studentów UTW i otworzyła obrady Walnego Zebrania Sprawozdawczego Członków UTW.

Wybrano przewodniczącego i sekretarza zebrania  oraz Komisję Skrutacyjną . Przyjęto porządek obrad i zatwierdzono regulamin Walnego Zebrania Sprawozdawczego.

Prezes przedstawiła sprawozdanie merytoryczne Zarządu za VIII rok działalności UTW, skarbnik sprawozdanie  finansowe za 2016 r., Komisja Rewizyjna sprawozdanie  z działalności w VIII roku funkcjonowania UTW. Sprawozdania zostały zatwierdzone w kolejnych głosowaniach.

W dyskusji nad przedłożonymi sprawozdaniami głos zabrała dyr. MOK, pogratulowała tak wielu osiągnięć, podziękowała studentom za udział w imprezach organizowanych przez MOK  i życzyła sukcesów w dalszej działalności.

Prezes zaprezentowała plan działalności UTW na IX rok funkcjonowania . Stwierdziła, iż zakres działalności UTW ma na celu włączenie seniorów do aktywnego i efektywnego spędzania wolnego czasu. Z tym wiąże się aktywizowanie umysłowe, psychiczne i fizyczne oraz pokazanie sztuki życia seniorów  w tzw. trzecim wieku. Zarząd UTW, biorąc pod uwagę powyższe założenia, będzie dążył do tworzenia seniorom możliwości udziału w procesie edukacyjnym w zakresie różnych dziedzin wiedzy,  tworzenia możliwości realizacji osobistych zainteresowań, udziału w pracach sekcji oraz możliwości uczestnictwa w życiu kulturalnym i społecznym. Działania Zarządu mają też na celu tworzenie warunków do komunikacji i dialogu międzypokoleniowego oraz do tworzenia pozytywnego wizerunku osób starszych w rodzinie i szerszym środowisku. Realizacji tych zamierzeń mają służyć wykłady, warsztaty, zajęcia w sekcjach i inne formy działania.

Skarbnik zapoznała z planem finansowym UTW na 2017 r. W głosowaniu  uchwał przyjęto jednogłośnie projekt planu działania i projekt planu finansowego na 2017 r. Członkowie UTW nie zgłosili wniosków.

W głosowaniu przyjęto również zmiany w Regulaminie Walnego Zebrania Sprawozdawczego członków UTW.

Na zakończenie prezes przedstawiła terminarz zajęć w poszczególnych sekcjach.

relacja, Alicja Chmielewska

zdjęcia ,Zbigniew Kaczanowicz

 

  Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska LGD  PLIS     Bezpieczny internetBiznes.gov.pl


 

Urząd Miasta Wysokie Mazowieckie, ul. Ludowa 15, 18-200 Wysokie Mazowieckie
tel.:  862752592  fax:  862752593                  NIP:    7221002509    REGON:  450010671
Nr rachunku bankowego:    27 1020 1332 0000 1102 0037 5535    IBAN:  PL27102013320000110200375535    SWIFT:  BPKOPLPW