Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Wysokie Mazowieckie

p

 • 001_obiekt.jpg
 • 001_wiosna.jpg
 • 002_obiekt.jpg
 • 002_wiosna.jpg
 • 003_obiekt.jpg
 • 003_wiosna.jpg
 • 004_obiekt.jpg
 • 004_wiosna.jpg
 • 005_obiekt.jpg
 • 005_wiosna.jpg
 • 006_obiekt.jpg
 • 006_wiosna.jpg
 • 007_obiekt.jpg
 • 007_wiosna.jpg
 • 008_obiekt.jpg
 • 008_wiosna.jpg
 • 009_obiekt.jpg
 • 009_wiosna.jpg
 • 010_obiekt.jpg
 • 010_wiosna.jpg
 • 011_obiekt.jpg
 • 011_wiosna.jpg
 • 012_obiekt.jpg
 • 012_wiosna.jpg
 • 013_obiekt.jpg
 • 014_obiekt.jpg
 • 015_obiekt.jpg
 • 016_obiekt.jpg
 • 017_obiekt.jpg
 • 018_obiekt.jpg
 • 019_obiekt.jpg

działki Miasto Wysokie Mazowieckie dysponuje  nieruchomościami  gruntowymi  położonymi przy ul. Warszawskiej, z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną z dopuszczeniem usług. Więcej informacji  można  uzyskać w pokoju nr 25 (II piętro) Urzędu Miasta Wysokie Mazowieckie lub telefonicznie pod nr 86 275 23 79

Walne zebranie UTW

UTW27 stycznia 2020 r. odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Wysokiem Mazowieckiem.

Zebranie otworzył i powitał zaproszonych gości v- ce prezes Stanisław Chmielewski.  Na sekretarza zebrania wybrano Halinę Jarmuszewską. Powołano trzyosobową Komisję Skrutacyjną w składzie: Bożena Bucińska,  Urszula Żywicka, Stanisława Jabłońska. Po ukonstytuowaniu się Komisja sprawdziła listy obecności i stwierdziła, że jest wymagane kworum, a więc podejmowane uchwały są prawomocne.

 

Przegłosowano porządek obrad oraz zatwierdzono regulamin obrad.

V-ce prezes złożył sprawozdanie merytoryczne za 2019 r. Sprawozdanie finansowe przedstawiła Danuta Nowicka – skarbnik UTW. Maria Kaczyńska odczytała protokół z kontroli Komisji Rewizyjnej oraz zawnioskowała o udzielenie absolutorium Zarządowi UTW za 2019 r.

W dyskusji zabrał głos burmistrz miasta Jarosław Siekierko, podkreślił zaangażowanie studentów na rzecz społeczności miejskiej, podziękował za dotychczasową działalność UTW i życzył dalszego zaangażowania na rzecz miasta. Przedstawił najważniejsze zadania, jakie będą realizowane na terenie miasta.

W imieniu wójta gminy zabrała głos sekretarz gminy Henryka Szklaruk. Podziękowała za dotychczasową współpracę i życzyła dalszej działalności dla rozwoju intelektualnego słuchaczy i społeczności miejsko gminnej studentów UTW.

Po dyskusji Walne Zebranie podjęło uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdań. Sprawozdania przyjęto jednogłośnie i udzielono absolutorium Zarządowi UTW za 2019 r. Następnie przyjęto propozycję planu pracy, preliminarza budżetowego oraz propozycje Rady Programowej UTW.

Na zakończenie v-ce prezes Stanisław Chmielewski podziękował studentom za zaangażowanie i całokształt pracy, członkom wspierającym za życzliwość i wsparcie w realizacji zadań, władzom miasta, gminy i powiatu za miłą współpracę i życzliwość, dyrekcji i pracownikom MOK  za pomoc i udostępnianie niezbędnych pomieszczeń , miłą atmosferę i obsługę. Szczególnie serdeczne słowa podziękowań skierował do p. Małgorzaty Sałęga za dotychczasową działalność i współpracę na rzecz UTW.

Stanisław Chmielewski  

 

  Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska LGD  PLIS     Bezpieczny internetBiznes.gov.pl


 

Urząd Miasta Wysokie Mazowieckie, ul. Ludowa 15, 18-200 Wysokie Mazowieckie
tel.:  862752592  fax:  862752593                  NIP:    7221002509    REGON:  450010671
Nr rachunku bankowego:    27 1020 1332 0000 1102 0037 5535    IBAN:  PL27102013320000110200375535    SWIFT:  BPKOPLPW