Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Wysokie Mazowieckie

p

 • 001_obiekt.jpg
 • 001_wiosna.jpg
 • 002_obiekt.jpg
 • 002_wiosna.jpg
 • 003_obiekt.jpg
 • 003_wiosna.jpg
 • 004_obiekt.jpg
 • 004_wiosna.jpg
 • 005_obiekt.jpg
 • 005_wiosna.jpg
 • 006_obiekt.jpg
 • 006_wiosna.jpg
 • 007_obiekt.jpg
 • 007_wiosna.jpg
 • 008_obiekt.jpg
 • 008_wiosna.jpg
 • 009_obiekt.jpg
 • 009_wiosna.jpg
 • 010_obiekt.jpg
 • 010_wiosna.jpg
 • 011_obiekt.jpg
 • 011_wiosna.jpg
 • 012_obiekt.jpg
 • 012_wiosna.jpg
 • 013_obiekt.jpg
 • 014_obiekt.jpg
 • 015_obiekt.jpg
 • 016_obiekt.jpg
 • 017_obiekt.jpg
 • 018_obiekt.jpg
 • 019_obiekt.jpg

działki Miasto Wysokie Mazowieckie dysponuje  nieruchomościami  gruntowymi  położonymi przy ul. Warszawskiej, z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną z dopuszczeniem usług. Więcej informacji  można  uzyskać w pokoju nr 25 (II piętro) Urzędu Miasta Wysokie Mazowieckie lub telefonicznie pod nr 86 275 23 79

Inauguracja X roku akademickiego UTW w Wysokiem Mazowieckiem – 12.02.2018 r.

UTWUroczystość rozpoczęto odśpiewaniem hymnu państwowego. Prezes UTW Marianna Kaczanowicz  bardzo serdecznie powitała przybyłych gości:

Rektora Wyższej Szkoły Społeczno – Ekonomicznej w Gdańsku dr Romana Gawrycha, pełnomocnika rektora ds. marketingu w Uczelni Jańskiego w Łomży dr inż. Jarosława Klimaszewskiego, dyr. NZOZ Centrum Rehabilitacji i Adaptacji w Dworakach–Staśkach dr Mariusza Mikulskiego, koordynatora Zakładu mgr Mariannę Antoniuk, dr Sławomira Jakima z NZOZ, dziekana, proboszcza parafii pw. Św. Jana Chrzciciela ks. Prałata Ryszarda Niwińskiego, starostę wysokomazowieckiego Bogdana Zielińskiego, burmistrza miasta Jarosława Siekierko, zastępcę burmistrza Ewę Konarzewską, przewodniczącego Rady Miasta, dyr. CKZ Józefa Sokolika, wójta gminy Krzysztofa Krajewskiego, zastępcę komendanta powiatowego policji Adama Mojsa, komendanta straży miejskiej Tadeusza Wróblewskiego, dyr. MOK Małgorzatę Sałęga, leśniczego Leśnictwa Trzeciny Wiesława Stanisławskiego, prezesa Zarządu Koła PZN w Wys. Maz. Annę Grzelak;

 

dyrektorów placówek oświatowo – wychowawczych: dyr. Miejskiego Zespołu Szkół Jarosława Jankowskiego, v –ce dyr. Miejskiego Zespołu Szkół Adama Januszkiewicza,

członków wspierających i sponsorów: Teresę Bazyluk, Szymona Buczyńskiego, Barbarę Załuska;

nauczycieli i instruktorów: Małgorzatę Mokrzewską, Katarzynę Bartłomiejczuk, Aleksandrę Bogucką, wszystkich studentów Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Prezes UTW w swoim wystąpieniu przedstawiła podsumowanie działalności UTW w latach 2015 – 2017 oraz kierunki działania i ofertę programową na X rok akademicki:

działania na rzecz promocji miasta i powiatu, kultywowanie tradycji, historii i kultury polskiej, integracja pokoleniowa i międzypokoleniowa, promocja zdrowego stylu życia, bezpieczeństwo seniora.

Ramowa oferta programowa uwzględnia zajęcia w formie wykładów z zakresu różnych dziedzin nauki, pracę w sekcjach, warsztatach, udział w imprezach kulturalnych, krajoznawczo – turystycznych i innych. Przedstawiona oferta programowa daje możliwość uczestniczenia w życiu kulturalnym, społecznym, zdobywania nowych umiejętności, rozwijania swoich pasji, zawierania nowych znajomości.

Planowane formy aktywności mają sprawić, aby nikt nie czuł się samotny i wykluczony, by mógł cieszyć się pełnią życia. Na zakończenie wystąpienia prezes życzyła słuchaczom, aby w pełni realizowali swoje pasje i zamierzenia zmieniając swój świat na lepszy.

W uznaniu za wniesiony wkład w organizację, rozwój oraz istotny wpływ na realizację zadań statutowych Uniwersytetu burmistrz miasta Jarosław Siekierko otrzymał statuetkę Członka Honorowego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Wysokiem Mazowieckiem.

Wykładem  inauguracyjnym  pt. „ Edukacja permanentna jako jeden z głównych warunków osiągnięcia sukcesów” dr Romana Gawrycha rozpoczęto X rok akademicki UTW.

Tematyka wykładu: edukacja i jej rezultaty, pojęcie sukcesu i jego składniki, etapy osiągania sukcesu.

Edukacja – to ogół procesów i zabiegów oświatowych i wychowawczych, których celem jest wyposażenie wychowanka w wiedzę i umiejętności, a także ukształtowanie jego osobowości i stosowanie do uznawanych w danym społeczeństwie wartości i ideału wychowawczego. Rezultatem edukacji ma być wszechstronnie rozwinięty człowiek.

Sukces – to stan umysłu wynikający bezpośrednio ze świadomości, że człowiek robi wszystko, aby stać się jak najlepszym. Sukces to szczęście. Szczęście to ciągłe dążenie do wartościowego celu lub ideału.

Etapy osiągania sukcesu: decyzja, zobowiązanie, planowanie, przygotowanie, wykonanie, ponawianie wysiłków.

Edukacja dorosłych – poddawanie działaniom oświatowo – wychowawczym osób dorosłych przez zapewnienie im możliwie wszechstronnego rozwoju intelektualnego, kulturowego oraz osobistego, umożliwianie doskonalenia i stałego podnoszenia kwalifikacji zarówno zawodowych, jak i osobistych, wskazywanie różnych możliwości samokształcenia, samowychowania i samorealizacji.

Uniwersytet Trzeciego Wieku – to instytucja oświatowa przeznaczona dla osób w wieku emerytalnym, prowadząca zajęcia z określonych dyscyplin naukowych ( np. lektoraty językowe, edukacja zdrowotna, zajęcia artystyczne) oraz organizująca różnego rodzaju wykłady, seminaria i konserwatoria.

Wykładowca swoje rozważania zakończył życzeniami dla studentów UTW, życzył wielu sukcesów w pracy i w życiu.

Powagę uroczystości pięknie dopełniły: hymn „Gaudeamus” i hymn studencki.

P. Jarosław Klimaszewski pogratulował słuchaczom UTW dotychczasowych osiągnieć, życzył dużo zdrowia na przyszłość. Burmistrz miasta p. Jarosław Siekierko wyraził swoje zadowolenie z działalności i różnorodności realizowanych zadań i życzył kolejnych pięknych lat działania UTW.

W kolejnej części spotkania wystąpili z programem muzycznym uczniowie Samorządowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Wysokiem Mazowieckiem pod kier. Adama Januszkiewicza.

Prezes UTW Marianna Kaczanowicz  podziękowała gościom za przyjęcie zaproszenia i udział w uroczystości, stwierdziła, że dla studentów UTW to wielki zaszczyt . 

Podziękowała sponsorom spotkania: Wojciechowi i Sebastianowi Brzozowskim, Aldonie Zamłyńskiej, Barbarze Załuska i studentom. Za pomoc w zorganizowaniu uroczystości dyr. MOK i pracownikom.

Wszyscy zostali zaproszeni do kawiarni MOK na wspólną kolację. W radosnym nastroju dzielili się wrażeniami z inauguracji kolejnego roku UTW.

 

Relacja, Alicja Chmielewska

Zdjęcia, MOK

 

  Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska LGD  PLIS     Bezpieczny internetBiznes.gov.pl


 

Urząd Miasta Wysokie Mazowieckie, ul. Ludowa 15, 18-200 Wysokie Mazowieckie
tel.:  862752592  fax:  862752593                  NIP:    7221002509    REGON:  450010671
Nr rachunku bankowego:    27 1020 1332 0000 1102 0037 5535    IBAN:  PL27102013320000110200375535    SWIFT:  BPKOPLPW