Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Wysokie Mazowieckie

p

 • 001_obiekt.jpg
 • 001_wiosna.jpg
 • 002_obiekt.jpg
 • 002_wiosna.jpg
 • 003_obiekt.jpg
 • 003_wiosna.jpg
 • 004_obiekt.jpg
 • 004_wiosna.jpg
 • 005_obiekt.jpg
 • 005_wiosna.jpg
 • 006_obiekt.jpg
 • 006_wiosna.jpg
 • 007_obiekt.jpg
 • 007_wiosna.jpg
 • 008_obiekt.jpg
 • 008_wiosna.jpg
 • 009_obiekt.jpg
 • 009_wiosna.jpg
 • 010_obiekt.jpg
 • 010_wiosna.jpg
 • 011_obiekt.jpg
 • 011_wiosna.jpg
 • 012_obiekt.jpg
 • 012_wiosna.jpg
 • 013_obiekt.jpg
 • 014_obiekt.jpg
 • 015_obiekt.jpg
 • 016_obiekt.jpg
 • 017_obiekt.jpg
 • 018_obiekt.jpg
 • 019_obiekt.jpg

działki Miasto Wysokie Mazowieckie dysponuje  nieruchomościami  gruntowymi  położonymi przy ul. Warszawskiej, z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną z dopuszczeniem usług. Więcej informacji  można  uzyskać w pokoju nr 25 (II piętro) Urzędu Miasta Wysokie Mazowieckie lub telefonicznie pod nr 86 275 23 79

Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze członków Stowarzyszenia UTW

utwObrady otworzyła prezes Stowarzyszenia Marianna Kaczanowicz. Powitała gości: burmistrza Jarosława Siekierko, dyr. MOK Małgorzatę Sałęga, członków wspierających – Szymona Buczyńskiego i Wojciecha Brzozowskiego oraz licznie zgromadzonych  studentów UTW.

Minutą ciszy uczciliśmy pamięć śp. kolegi Stanisława Borzuchowskiego.

 

Wybrano przewodniczącą i członków Prezydium Walnego Zebrania, zatwierdzono regulamin Walnego Zebrania Sprawozdawczo – Wyborczego. Prezes UTW przedstawiła sprawozdanie merytoryczne Zarządu UTW za okres sprawozdawczy 2015 – 2017 r. Skarbnik UTW odczytała sprawozdanie finansowe Zarządu UTW, a następnie wysłuchaliśmy sprawozdania Komisji Rewizyjnej UTW. Podjęto uchwały w sprawie zatwierdzenia przedstawionych sprawozdań. Udzielono absolutorium Zarządowi UTW za okres sprawozdawczy 2015 – 2017 r.

Prezes UTW wystąpiła z wnioskiem o nadanie godności Honorowego Członka UTW burmistrzowi Jarosławowi Siekierko, który wspiera UTW w każdej inicjatywie i pomaga realizować podejmowane zadania. Wniosek został zaakceptowany jednogłośnie.

W następnej kolejności wybrano w tajnym głosowaniu członków Zarządu UTW na kadencję 2018 – 2020 r. :

Marianna Kaczanowicz – prezes, Stanisław Chmielewski – v-ce prezes, Danuta Nowicka – skarbnik, Halina Jarmuszewska – sekretarz, Alicja Chmielewska – członek.

 i Komisję Rewizyjną na kadencję 2018 – 2020 r. : Maria Kaczyńska - przewodnicząca, Elżbieta Materka – członek, Alicja Zubrzycka – członek.

W dyskusji głos zabrał burmistrz Jarosław Siekierko , który stwierdził, że zawsze był pod wrażeniem działania UTW, podziękował za piękną działalność prezes UTW, Zarządowi i wszystkim studentom, stwierdził, że uniwersytet jest ambasadorem naszego miasta, życzył dużo zdrowia i wszelkiej pomyślności.

Dyr. MOK Małgorzata Sałęga pogratulowała osiągnięć i życzyła dalszej satysfakcjonującej pracy.

Prezes UTW przedstawiła kierunki działania i ofertę programową UTW na X rok akademicki. Skarbnik UTW zapoznała z planem finansowym UTW na 2018 r.

Za pracę w Zarządzie UTW podziękowano brawami kol. Stanisławowi Sokołowskiemu, który nie wyraził zgody na kandydowanie w następnej kadencji.

Prezes UTW, zamykając obrady, podziękowała wszystkim za piękną pracę i pomoc w realizacji różnorodnych zadań UTW.

 

Relacja, Alicja Chmielewska

Zdjęcia, Zbigniew Kaczanowicz

 

 

 

 

  Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska LGD  PLIS     Bezpieczny internetBiznes.gov.pl


 

Urząd Miasta Wysokie Mazowieckie, ul. Ludowa 15, 18-200 Wysokie Mazowieckie
tel.:  862752592  fax:  862752593                  NIP:    7221002509    REGON:  450010671
Nr rachunku bankowego:    27 1020 1332 0000 1102 0037 5535    IBAN:  PL27102013320000110200375535    SWIFT:  BPKOPLPW