Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Wysokie Mazowieckie

p

 • 001_obiekt.jpg
 • 001_wiosna.jpg
 • 002_obiekt.jpg
 • 002_wiosna.jpg
 • 003_obiekt.jpg
 • 003_wiosna.jpg
 • 004_obiekt.jpg
 • 004_wiosna.jpg
 • 005_obiekt.jpg
 • 005_wiosna.jpg
 • 006_obiekt.jpg
 • 006_wiosna.jpg
 • 007_obiekt.jpg
 • 007_wiosna.jpg
 • 008_obiekt.jpg
 • 008_wiosna.jpg
 • 009_obiekt.jpg
 • 009_wiosna.jpg
 • 010_obiekt.jpg
 • 010_wiosna.jpg
 • 011_obiekt.jpg
 • 011_wiosna.jpg
 • 012_obiekt.jpg
 • 012_wiosna.jpg
 • 013_obiekt.jpg
 • 014_obiekt.jpg
 • 015_obiekt.jpg
 • 016_obiekt.jpg
 • 017_obiekt.jpg
 • 018_obiekt.jpg
 • 019_obiekt.jpg

działki Miasto Wysokie Mazowieckie dysponuje  nieruchomościami  gruntowymi  położonymi przy ul. Warszawskiej, z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną z dopuszczeniem usług. Więcej informacji  można  uzyskać w pokoju nr 25 (II piętro) Urzędu Miasta Wysokie Mazowieckie lub telefonicznie pod nr 86 275 23 79

Zaproszenie

NA WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO- WYBORCZE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA UTW W WYSOKIEM MAZOWIECKIEM

Zebranie odbędzie się w dniu 22.01.2018r. o godz.17:00 w kawiarni MOK ul. Ludowa 19

W przypadku braku wymaganej liczby członków zebranie odbędzie się w drugim terminie tj. dn. 22.01.2018r. o godz. 17:30

 

Porządek :

1.Otwarcie Obrad Walnego Zebrania Sprawozdawczo –Wyborczego.

2. Wybór Przewodniczącego i członków Prezydium Walnego Zebrania.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4 Wybór Komisji Wyborczej i Skrutacyjnej.

5. Zatwierdzenie regulaminu Walnego Zebrania Sprawozdawczo –Wyborczego.

6. Sprawozdanie merytoryczne z działalności Zarządu UTW za okres sprawozdawczy 2015- 2017r.

7. Sprawozdanie finansowe Zarządu za okres sprawozdawczy 2015- 2017r.

8. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej UTW za okres sprawozdawczy 2015 – 2017r.

9. Dyskusja nad przedłożonymi sprawozdaniami

10. Podjęcie uchwały w sprawie:

- zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego Zarządu UTW za okres sprawozdawczy 2015 – 2017r.

- zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zarządu UTW za okres sprawozdawczy 2015 – 2017r.

- zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej UTW za okres sprawozdawczy 2015 – 2017r.

- udzielenia absolutorium Zarządowi UTW za okres sprawozdawczy 2015 – 2017r.

- nadanie tytułu Honorowego Członka UTW w Wysokiem Mazowieckiem

11. Wybory członków Zarządu UTW i Komisji Rewizyjnej na kadencję 2018 – 2020r. – podjęcie uchwały.

12. Rozpatrzenie kierunków działania i ofertę programową na X rok działalności UTW- podjęcie uchwały

13.Rozpatrzenie: propozycji planu finansowego Zarządu UTW na 2018r. - podjęcie uchwał.

14. Głosowanie w sprawie przyjęcia zgłoszonych wniosków przez członków UTW

15. Sprawy różne

16. Zamknięcie obrad.

Materiały i projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad Walnego Zebrania, będą wyłożone do wglądu słuchaczy UTW w biurze Zarządu UTW w poniedziałki w godz. 16.00 – 18.00 i czwartki w godz. 10.00 – 12.00, na 14 dni przed datą Walnego Zebrania.

Jednocześnie Zarząd UTW informuje, że wszystkim słuchaczom UTW przysługuje prawo do zapoznania się z w/w materiałami oraz regulaminem obrad Walnego Zebrania.

Zarząd UTW

  Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska LGD  PLIS     Bezpieczny internetBiznes.gov.pl


 

Urząd Miasta Wysokie Mazowieckie, ul. Ludowa 15, 18-200 Wysokie Mazowieckie
tel.:  862752592  fax:  862752593                  NIP:    7221002509    REGON:  450010671
Nr rachunku bankowego:    27 1020 1332 0000 1102 0037 5535    IBAN:  PL27102013320000110200375535    SWIFT:  BPKOPLPW