Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Wysokie Mazowieckie

p

 • 001_obiekt.jpg
 • 001_wiosna.jpg
 • 002_obiekt.jpg
 • 002_wiosna.jpg
 • 003_obiekt.jpg
 • 003_wiosna.jpg
 • 004_obiekt.jpg
 • 004_wiosna.jpg
 • 005_obiekt.jpg
 • 005_wiosna.jpg
 • 006_obiekt.jpg
 • 006_wiosna.jpg
 • 007_obiekt.jpg
 • 007_wiosna.jpg
 • 008_obiekt.jpg
 • 008_wiosna.jpg
 • 009_obiekt.jpg
 • 009_wiosna.jpg
 • 010_obiekt.jpg
 • 010_wiosna.jpg
 • 011_obiekt.jpg
 • 011_wiosna.jpg
 • 012_obiekt.jpg
 • 012_wiosna.jpg
 • 013_obiekt.jpg
 • 014_obiekt.jpg
 • 015_obiekt.jpg
 • 016_obiekt.jpg
 • 017_obiekt.jpg
 • 018_obiekt.jpg
 • 019_obiekt.jpg

Zaproszenie na sesję Rady Miasta 22 luty 2017

Uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w XXXI Sesji Rady Miasta, która odbędzie się w dniu 22 lutego 2017 roku o godz. 11.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Wysokiem Mazowieckiem.
Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad Sesji Rady Miasta.
3. Przyjęcie protokołu z XXX Sesji Rady Miasta.
4. Sprawozdanie z realizacji uchwał z ostatniej sesji i działalności Burmistrza Miasta.


5. Przyjęcie informacji z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2016.
6. Uchwalenie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki, kluby dziecięce lub zatrudniających dziennych opiekunów na terenie miasta Wysokie Mazowieckie.
8. Podjęcie uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Wysokie Mazowieckie a Miastem Wysokie Mazowieckie.
10. Przyjęcie informacji dotyczącej realizacji uchwały w sprawie szczegółowych zasad utrzymania porządku i czystości w mieście.
11. Interpelacje i wnioski radnych.
12. Sprawy różne.
13. Zapytania i wolne wnioski.
14. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Miasta
Józef Sokolik

Aktualności MOK

 Folder reklamowy Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska Detektor burzowy Mrągowo LGD  PLIS 


 

Urząd Miasta Wysokie Mazowieckie, ul. Ludowa 15, 18-200 Wysokie Mazowieckie
tel.:  862752592  fax:  862752593                  NIP:    7221002509    REGON:  450010671
Nr rachunku bankowego:    27 1020 1332 0000 1102 0037 5535    IBAN:  PL27102013320000110200375535    SWIFT:  BPKOPLPW