Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Wysokie Mazowieckie

p

 • 001_obiekt.jpg
 • 001_wiosna.jpg
 • 002_obiekt.jpg
 • 002_wiosna.jpg
 • 003_obiekt.jpg
 • 003_wiosna.jpg
 • 004_obiekt.jpg
 • 004_wiosna.jpg
 • 005_obiekt.jpg
 • 005_wiosna.jpg
 • 006_obiekt.jpg
 • 006_wiosna.jpg
 • 007_obiekt.jpg
 • 007_wiosna.jpg
 • 008_obiekt.jpg
 • 008_wiosna.jpg
 • 009_obiekt.jpg
 • 009_wiosna.jpg
 • 010_obiekt.jpg
 • 010_wiosna.jpg
 • 011_obiekt.jpg
 • 011_wiosna.jpg
 • 012_obiekt.jpg
 • 012_wiosna.jpg
 • 013_obiekt.jpg
 • 014_obiekt.jpg
 • 015_obiekt.jpg
 • 016_obiekt.jpg
 • 017_obiekt.jpg
 • 018_obiekt.jpg
 • 019_obiekt.jpg

działki Miasto Wysokie Mazowieckie dysponuje  nieruchomościami  gruntowymi  położonymi przy ul. Warszawskiej, z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną z dopuszczeniem usług. Więcej informacji  można  uzyskać w pokoju nr 25 (II piętro) Urzędu Miasta Wysokie Mazowieckie lub telefonicznie pod nr 86 275 23 79

Pomnik Chrystusa Króla

PomnikBurmistrz Miasta Wysokie Mazowieckie Jarosław Siekierko informuje, że na najbliższej sesji Rady Miasta, planowanej na 24 czerwca 2019 r. w porządku obrad przewiduje się punkt dotyczący podjęcia uchwały w sprawie wzniesienia pomnika Chrystusa Króla.

Poniżej zamieszczamy projekt uchwały wraz z uzasadnieniem oraz wizualizację pomnika i zagospodarowania przyległego terenu.

Inicjatorzy budowy Pomnika Chrystusa Króla:

Wspólnota dla Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa z Księdzem Dziekanem Ryszardem Niwińskim Proboszczem Parafii p.w. Św. Jana Chrzciciela w Wysokiem Mazowieckiem przy poparciu Burmistrza Miasta Wysokie Mazowieckie i Rady Miasta Wysokie Mazowieckie.

 

Nowo projektowany pomnik zlokalizowany będzie w Wysokiem Mazowieckiem na skwerze przy ul. 1 Maja i Ludowej. Inwestycja polega na budowie piedestału pomnika „Najświętszego Serca Pana Jezusa” wraz z eliptycznym placem pomnikowym i najbliższym otoczeniem.

Piedestałem pomnika będzie 13,5 tonowy głaz narzutowy posadowiony na żelbetowym fundamencie. Na piedestale zostanie zamocowana metalowa rzeźba
z przedstawieniem Pana Jezusa o wysokości 2,2 m. Wysokość pomnika wraz z figurą wyniesie 3,5 m.

Wokół pomnika projektuje się wykonanie reprezentacyjnego placu w kształcie elipsy. Na utwardzonym placu zostanie posadowionych 12 sześcianów granitowych pełniących funkcje siedziska oraz monolitu z inskrypcją nawiązującą do orędzi Najświętszego Serca Pana Jezusa.

W ramach inwestycji zostaną wytyczone nowe chodniki oraz niewielki nasyp ziemny obsiany łąką kwiatową z nasadzeniami krzewów.

 

 

UCHWAŁA NR

RADY MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE

z dnia ……….2019 roku

w sprawie wzniesienia pomnika Chrystusa Króla

 

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U z 2019r poz. 506) Rada Miasta Wysokie Mazowieckie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Wyraża się zgodę na wzniesienie pomnika Chrystusa Króla i usytuowanie go na skwerze przy ul. 1 Maja i Ludowej.

2. Lokalizację pomnika określa szkic sytuacyjny, stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Wysokie Mazowieckie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

U Z A S A D N I E N I E

Od wielu lat w parafiach całego kraju organizowane są Wspólnoty dla Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa. Również w Parafii p.w. Św. Jana Chrzciciela w Wysokiem Mazowieckiem od 2012 roku na modlitwie przed Najświętszym Sakramentem trwa Wspólnota, która modli się w intencjach Kościoła, naszego miasta i całej Ojczyzny.

Widzimy obecnie w Świecie i w Polsce rozwijające się zjawisko prześladowań ludzi wierzących, podważania autorytetu Kościoła i jednocześnie zaszczepianie w społeczeństwie haseł bezbożnych i niemoralnych.

22 października 2013 roku w Parafii p.w. Św. Jana Chrzciciela w Wysokiem Mazowieckiem odbyła się Intronizacja w wymiarze społecznym, czyli przyjęcie Aktu Poświęcenia Miasta Wysokie Mazowieckie Jezusowi Chrystusowi Królowi. Dokonały tego Władze Miasta, Powiatu oraz Gminy a także poszczególne grupy społeczno-zawodowe i religijne. Po przyjęciu Intronizacji wielu mieszkańców miasta zauważyło, iż wszelkie kataklizmy, które dzieją się w Polsce a także na Podlasiu, omijają nasze piękne miasto.

W tym czasie powstał pomysł wybudowania pomnika Chrystusa Króla i usytuowania go w przestrzeni publicznej naszego miasta.

Pomnik Chrystusa dającego Swoje Serce każdemu z nas, ma przybliżać postać Boga kochającego wszystkich ludzi zgodnie ze słowami pieśni (Ps. Dawid. aut. J. Kochanowskiego, Ps. 91  „Kto się w opiekę odda Panu swemu, A całym sercem szczerze ufa Jemu,Śmiele rzec może, mam obrońcę Boga, Nie przyjdzie na mnie żadna straszna trwoga…”

Projektowany pomnik nawiązuje do dużego pomnika z Rio de Janeiro w Brazylii, gdzie postać Chrystusa obejmuje swymi ramionami cały Świat.

Inicjatorzy opisanego wyżej pomnika postanowili, aby stał on w miejscu godnym, w centrum miasta, by mieszkańcy Wysokiego Mazowieckiego mogli jak najliczniej spotykać się z Chrystusem i doznawać Jego łask.

Inicjatorzy budowy Pomnika Chrystusa Króla:

Wspólnota dla Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa z Księdzem Dziekanem Ryszardem Niwińskim Proboszczem Parafii p.w. Św. Jana Chrzciciela w Wysokiem Mazowieckiem przy poparciu Burmistrza Miasta Wysokie Mazowieckie i Rady Miasta Wysokie Mazowieckie.

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt. 13 ustawy o samorządzie gminnym do właściwości Rady Gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach wznoszenia pomników.

Opracowanie dokumentacji projektowej ujęte jest w budżecie miasta na 2019 rok.

 

 

  Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska LGD  PLIS     Bezpieczny internetBiznes.gov.pl


 

Urząd Miasta Wysokie Mazowieckie, ul. Ludowa 15, 18-200 Wysokie Mazowieckie
tel.:  862752592  fax:  862752593                  NIP:    7221002509    REGON:  450010671
Nr rachunku bankowego:    27 1020 1332 0000 1102 0037 5535    IBAN:  PL27102013320000110200375535    SWIFT:  BPKOPLPW