Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Wysokie Mazowieckie

p

 • 001_obiekt.jpg
 • 001_wiosna.jpg
 • 002_obiekt.jpg
 • 002_wiosna.jpg
 • 003_obiekt.jpg
 • 003_wiosna.jpg
 • 004_obiekt.jpg
 • 004_wiosna.jpg
 • 005_obiekt.jpg
 • 005_wiosna.jpg
 • 006_obiekt.jpg
 • 006_wiosna.jpg
 • 007_obiekt.jpg
 • 007_wiosna.jpg
 • 008_obiekt.jpg
 • 008_wiosna.jpg
 • 009_obiekt.jpg
 • 009_wiosna.jpg
 • 010_obiekt.jpg
 • 010_wiosna.jpg
 • 011_obiekt.jpg
 • 011_wiosna.jpg
 • 012_obiekt.jpg
 • 012_wiosna.jpg
 • 013_obiekt.jpg
 • 014_obiekt.jpg
 • 015_obiekt.jpg
 • 016_obiekt.jpg
 • 017_obiekt.jpg
 • 018_obiekt.jpg
 • 019_obiekt.jpg

Promocja AZBEST 2015

Gmina Miejska Wysokie Mazowieckie informuje, że przedsięwzięcie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miejskiej Wysokie Mazowieckie” jest dofinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego pod nazwą „Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne, Część II – Usuwanie wyrobów zawierających azbest” oraz ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku

 Burmistrz Miasta

Wysokie Mazowieckie

Harmonogramy odbioru odpadów 2015

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

Promocja AZBEST 2014

 

Gmina/Miasto  informuje, że realizacja zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miejskiej Wysokie Mazowieckie” jest dotowana na podstawie umowy nr 080/14/B-OZ/AZ-112/DA z dnia 25.06.2014r.. zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku.

Czytaj więcej: Promocja AZBEST 2014

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH ZBIERANYCH W SPOSÓB SELEKTYWNY W ROKU 2014

W dniach odbioru odpadów komunalnych dodatkowo wystawiamy:

 

1)      Odpady ulegające biodegradacji, zielone - w worku brązowym z napisem : „Odpady ulegające biodegradacji, zielone”

2)      Popiół - w worku szarym z napisem : „Popiół”

 Odpady te będą zbierane przez dwa różne pojazdy.

------------------------------------------------------------------------------------------

Pozostałe odpady komunalne zbierane w sposób selektywny takie jak:

 

 Szkło bezbarwne

 w worku białym

 Szkło kolorowe

 w worku zielonym

 Tworzywa sztuczne, metale,
  opakowania wielomateriałowe

 w worku żółtym

 Papier, tektura

 w worku niebieskim

 Odpady wielkogabarytowe

 

 Odpady elektryczne i elektroniczne

 

 

będą odbierane w następujących terminach:

 

25.

lutego

24.

kwietnia

17.

czerwca

26.

sierpnia

21.

października

16.

grudnia

 

Worki należy wystawiać dopiero po ich całkowitym zapełnieniu.

Nie będą zabierane odpady wystawione po przejechaniu daną ulicą samochodu zbierającego te odpady.

Wyżej wymienione odpady należy wystawiać przy ulicy obok posesji do godziny 8.00 rano w dniu odbioru.

Pojemniki i worki nie udostępnione w powyższy sposób, nie zostaną zabrane.

 

PROSIMY O PRZESTRZEGANIE ZASAD SEGREGACJI

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Szanowni Mieszkańcy !

Z dniem 1 lipca 2013r.  zaczął funkcjonować na terenie Miasta Wysokie Mazowieckie nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi. W związku z tym przypominamy, iż każdy właściciel nieruchomości zobowiązany jest do wniesienia  pierwszej opłaty (zgodnie ze złożoną deklaracją) z tego tytułu na rachunek Urzędu Miasta nr 27 1020 1332 0000 1102 0037 5535 do dnia 15 lipca br. Kolejne opłaty należy wnosić do 15 każdego miesiąca, przy czym można wnieść opłatę za kilka miesięcy  z góry.

Informacje o osiągniętych przez miasto poziomach recyklingu

Informacje o osiągniętych przez Miasto Wysokie Mazowieckie w 2012r. wymaganych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania

Czytaj więcej: Informacje o osiągniętych przez miasto poziomach recyklingu

Informacja o miejscu zagospodarowania odpadów komunalnych

Informacja o miejscach zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta Wysokie Mazowieckie zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania

Czytaj więcej: Informacja o miejscu zagospodarowania odpadów komunalnych

Rejestr działalności do spraw wywozu odpadów

Przedsiębiorcy wpisani do rejestru działalności regulowanej w zakresie wywozu odpadów komunalnych  na terenie Miasta Wysokie Mazowieckie

Czytaj więcej: Rejestr działalności do spraw wywozu odpadów

  Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska LGD  PLIS     Bezpieczny internetBiznes.gov.pl


 

Urząd Miasta Wysokie Mazowieckie, ul. Ludowa 15, 18-200 Wysokie Mazowieckie
tel.:  862752592  fax:  862752593                  NIP:    7221002509    REGON:  450010671
Nr rachunku bankowego:    27 1020 1332 0000 1102 0037 5535    IBAN:  PL27102013320000110200375535    SWIFT:  BPKOPLPW