Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Wysokie Mazowieckie

p

 • 001_obiekt.jpg
 • 001_wiosna.jpg
 • 002_obiekt.jpg
 • 002_wiosna.jpg
 • 003_obiekt.jpg
 • 003_wiosna.jpg
 • 004_obiekt.jpg
 • 004_wiosna.jpg
 • 005_obiekt.jpg
 • 005_wiosna.jpg
 • 006_obiekt.jpg
 • 006_wiosna.jpg
 • 007_obiekt.jpg
 • 007_wiosna.jpg
 • 008_obiekt.jpg
 • 008_wiosna.jpg
 • 009_obiekt.jpg
 • 009_wiosna.jpg
 • 010_obiekt.jpg
 • 010_wiosna.jpg
 • 011_obiekt.jpg
 • 011_wiosna.jpg
 • 012_obiekt.jpg
 • 012_wiosna.jpg
 • 013_obiekt.jpg
 • 014_obiekt.jpg
 • 015_obiekt.jpg
 • 016_obiekt.jpg
 • 017_obiekt.jpg
 • 018_obiekt.jpg
 • 019_obiekt.jpg

działki Miasto Wysokie Mazowieckie dysponuje  nieruchomościami  gruntowymi  położonymi przy ul. Warszawskiej, z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną z dopuszczeniem usług. Więcej informacji  można  uzyskać w pokoju nr 25 (II piętro) Urzędu Miasta Wysokie Mazowieckie lub telefonicznie pod nr 86 275 23 79

Poznajemy się lepiej –„Święto łabędzia” okazją do zacieśniania współpracy partnerskiej

Spotkania mieszkańców miast partnerskich

 

W  dniach od 20 - 24 czerwca 2014 roku, miasto Wysokie Mazowieckie, w ramach Programu Współpracy Miast i  Gmin, ogłoszonego przez Komisję Europejską Europa dla Obywateli, realizowało pięciodniowy projekt Poznajemy się lepiej –„Święto łabędzia” okazją do zacieśniania współpracy partnerskiej. Był to program grantowy, realizowany w ramach Działania 1 Programu Europa dla Obywateli, Poddziałanie 1.1.- Spotkania mieszkańców miast partnerskich. Do udziału zaproszono partnerski samorząd Rejonu Wileńskiego Republiki Litewskiej – gminę Mejszagoła, z którym samorząd Miasta Wysokie Mazowieckie, 12 września 2010 roku, podpisał umowę partnerską. 

W projekcie udział wzięło 41 uczestników z Litwy. Reprezentowali oni następujące grupy: przedstawicieli władz lokalnych gminy Mejszagoła, placówek oświatowych i kulturalnych, zespół wokalny dorosłych–Mejszagolanki, dziecięcy zespół taneczny „Przyjaźń”, przedstawicieli twórców ludowych i organizacji pozarządowych.Stronę polską reprezentowała grupa zaangażowanych mieszkańców miasta Wysokie Mazowieckie, przedstawiciele Uniwersytetu Trzeciego Wieku, Klubu Seniora „Pogodna Jesień”, Stowarzyszenie „Bliżej Ciebie”, zespoły dziecięce i młodzieżowe, działające przy Miejskim Ośrodku Kultury.

Pierwszego dnia, po przyjeździe i zakwaterowaniu,  podczas uroczystej kolacji, goście z Litwy  spotkali się z przedstawicielami władz miasta i mieszkańcami miasta Wysokie Mazowieckie, zaangażowanymi w realizację projektu.

 

Drugiego dnia programu, uczestniczyli w warsztatach pt. „Tradycje i teraźniejszość w Polsce i na Litwie”, zorganizowanych w MOK, w których oprócz gości,  brali udział mieszkańcy miasta. Obie strony miały okazję do bliższego zapoznania się z tradycjami  i ich wpływem na teraźniejszość, wartościami budującymi oba partnerskie miasta i ich ojczyzny.

Po południu odbyły się warsztaty  kulinarne. Każda ze stron przygotowała i zaprezentowała potrawy regionalne. Po wymianie przepisów kulinarnych, przyszedł czas na wspólną degustację. W czasie wolnym, amatorzy pływania korzystali z usług miejskiej pływalni.

Trzeci dzień upłynął  na zwiedzaniu miasta i przygotowaniu do odbywającej się po raz pierwszy imprezy - Dnia Łabędzia. W ramach tego święta zorganizowane  zostały dwa konkursy:  literacki - Moje miasto Wysokie Mazowieckie i plastyczny – Łabędź z byle czego.  Ogłoszenie wyników odbyło się na stadionie, a zwycięzcy otrzymali  nagrody, ufundowane przez Burmistrza Miasta Wysokie Mazowieckie oraz słodkie upominki od sponsora.

Na scenie zaprezentowały się zespoły z  Litwy, zespół wokalny ,,Tęcza”, Orkiestra Dęta OSP, mażoretki, grupa taneczna ,,Okay Dance” i Studio Teatralne. Festynowi towarzyszyły konkursy oraz bezpłatne atrakcje, skierowane przede wszystkim do najmłodszych. Trochę starsze pokolenie mogło posłuchać zespołów, prezentujących różnorodne style muzyczne: B-Qll, grupy  Jagiellończyk Band z miejscowego liceum oraz gwiazdy wieczoru -  grupy PERFECT. Święto zakończył pokaz sztucznych ogni.

 

Kolejnego, czwartego dnia projektu, w Izbie Ziemi Wysokomazowieckiej odbyły się warsztaty historyczne pn. „Od historii do teraźniejszości - wartości budujące naszą teraźniejszość”. Zapoznano się z historią i herbami obu miast, oraz rozmawiano o współczesnej  pozycji   Polski i Litwy w Europie. Po południu w MOK obie strony integrowały się, podczas warsztatów artystycznych – prezentacji twórców  ludowych i ich dorobku oraz samodzielnego wykonywania prac, pod okiem twórcy.

 

Ostatniego dnia, we wtorek 24 czerwca 2014 r., podsumowano projekt, podczas spotkania grupy z Litwy z przedstawicielami władz miasta i organizacjami,  biorącymi udział w projekcie, w sali konferencyjnej urzędu miasta. Zakładane cele zostały osiągnięte, a wśród nich  wspieranie wymiany kulturalnej, zdobywanie wiedzy o historii i kulturze partnerskich miast, poprzez pokazanie dorobku – tradycji i teraźniejszości Polski i Litwy,  a przede wszystkim promocja herbu miasta Wysokie Mazowieckie.

 

Goście z Litwy podziękowali za możliwość przyjazdu do Wysokiego Mazowieckiego i wzięcia udziału w projekcie, a burmistrz miasta Jarosław Siekierko wyraził wdzięczność za  współpracę  przy realizacji  przedsięwzięcia. Każda ze stron rozstawała się z twórczymi planami na przyszłość.

  Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska LGD  PLIS     Bezpieczny internetBiznes.gov.pl


 

Urząd Miasta Wysokie Mazowieckie, ul. Ludowa 15, 18-200 Wysokie Mazowieckie
tel.:  862752592  fax:  862752593                  NIP:    7221002509    REGON:  450010671
Nr rachunku bankowego:    27 1020 1332 0000 1102 0037 5535    IBAN:  PL27102013320000110200375535    SWIFT:  BPKOPLPW