Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Wysokie Mazowieckie

p

 • 001_obiekt.jpg
 • 001_wiosna.jpg
 • 002_obiekt.jpg
 • 002_wiosna.jpg
 • 003_obiekt.jpg
 • 003_wiosna.jpg
 • 004_obiekt.jpg
 • 004_wiosna.jpg
 • 005_obiekt.jpg
 • 005_wiosna.jpg
 • 006_obiekt.jpg
 • 006_wiosna.jpg
 • 007_obiekt.jpg
 • 007_wiosna.jpg
 • 008_obiekt.jpg
 • 008_wiosna.jpg
 • 009_obiekt.jpg
 • 009_wiosna.jpg
 • 010_obiekt.jpg
 • 010_wiosna.jpg
 • 011_obiekt.jpg
 • 011_wiosna.jpg
 • 012_obiekt.jpg
 • 012_wiosna.jpg
 • 013_obiekt.jpg
 • 014_obiekt.jpg
 • 015_obiekt.jpg
 • 016_obiekt.jpg
 • 017_obiekt.jpg
 • 018_obiekt.jpg
 • 019_obiekt.jpg

działki Miasto Wysokie Mazowieckie dysponuje  nieruchomościami  gruntowymi  położonymi przy ul. Warszawskiej, z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną z dopuszczeniem usług. Więcej informacji  można  uzyskać w pokoju nr 25 (II piętro) Urzędu Miasta Wysokie Mazowieckie lub telefonicznie pod nr 86 275 23 79

Wraca Sąd Rejonowy do Wysokiego Mazowieckiego

Sąd w Wysokiem MazowieckiemOd chwili, kiedy to Minister Sprawiedliwości Jarosław Gowin postanowił wprowadzić reformę sądownictwa w Polsce, Samorząd Miasta Wysokie Mazowieckie bardzo aktywnie uczestniczył w procesie utrzymania Sądu Rejonowego w Wysokiem Mazowieckiem.
15 marca 2012r. w Sochaczewie powstało Stowarzyszenie Amici Curiae broniące małych sądów, którego celem było podejmowanie działań zmierzających do ułatwienia obywatelom dostępu do wymiaru sprawiedliwości. W pracach niniejszego stowarzyszenia uczestniczył osobiście Burmistrz Miasta Jarosław Siekierko i Starosta wysokomazowiecki Bogdan Zieliński.

 

Na początku reforma sądownictwa zakładała zlikwidowanie 116 sądów, w tym Sąd Rejonowy w Wysokiem Mazowieckiem.  Ostatecznie z dniem 1 stycznia 2013 roku, jako jeden spośród 79 sądów, Sąd Rejonowy w Wysokiem Mazowieckiem przestał funkcjonować jako samodzielny sąd i został włączony w struktury Sądu Rejonowego w Zambrowie.

Nieustające działania różnych środowisk, w tym Stowarzyszenia Amici Curiae, samorządów spowodowały, że w dniu 24 stycznia 2014r. odbyło się w Sejmie głosowanie nad Prezydenckim projektem ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych.  Prezydencki projekt ustawy zakłada, że „Sąd Rejonowy tworzy się dla obszaru jednej lub większej liczby gmin, zamieszkałych przez co najmniej 50 000 mieszkańców, jeżeli łączna, ogólna liczba spraw cywilnych, karnych oraz rodzinnych i nieletnich wpływających do istniejącego sądu rejonowego z obszaru tej gminy lub kilku gmin, wynosi co najmniej 5 000 w ciągu roku kalendarzowego”.

W głosowaniu nad Prezydenckim projektem ustawy wzięło udział 445 posłów. 439 spośród nich głosowało za, 4 przeciw (posłowie: Godson, Gowin, Wipler oraz Żalek – Poseł RP z woj. podlaskiego), 2 wstrzymało się od głosu (posłowie: Jagiełło oraz Suchowiejko). Obecnie ustawa została przekazana do Senatu oraz informacyjnie - do Prezydenta RP. Głosowanie Senatu nad ustawą, zgodnie z informacjami przedstawionymi przez biuro legislacyjne Senatu, odbędzie się na najbliższej sesji tj. w dniach 19-20 lutego 2014 r. Powyżej omawiany projekt zakłada przywrócenie 41 sądów, w tym Sądu Rejonowego w Wysokiem Mazowieckiem.

Założenia projektu Prezydenckiej ustawy spełnia sąd w Wysokiem Mazowieckiem, gdyż powiat wysokomazowiecki liczy 60 000 mieszkańców, a w 2012 roku rozpoznano 5 333 spraw (cywilnych, karnych oraz rodzinnych i nieletnich). Oprócz sądu w Wysokiem Mazowieckiem, przywrócony zostanie sąd w Grajewie. Niestety sąd w Sejnach nie spełnia założeń projektu ustawy i wobec tego nie będzie sądem samodzielnym.

Burmistrz Miasta Wysokie Mazowieckie dziękuje wszystkim osobom zaangażowanym w udział na rzecz przywrócenia Sądu Rejonowego w Wysokiem Mazowieckiem. Dziękuje: wójtom, burmistrzom z terenu powiatu wysokomazowieckiego, radnym, instytucjom, które włączały się aktywnie w akcję protestacyjną w Warszawie.

Szczególne podziękowania Burmistrz Miasta Wysokie Mazowieckie Jarosław Siekierko składa Mecenasowi Wojciechowi Błaszczykowi z Warszawy, który był inicjatorem założenia Stowarzyszenia Amici Curiae odgrywającego wiodącą rolę w obronie małych sądów.

  Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska LGD  PLIS     Bezpieczny internetBiznes.gov.pl


 

Urząd Miasta Wysokie Mazowieckie, ul. Ludowa 15, 18-200 Wysokie Mazowieckie
tel.:  862752592  fax:  862752593                  NIP:    7221002509    REGON:  450010671
Nr rachunku bankowego:    27 1020 1332 0000 1102 0037 5535    IBAN:  PL27102013320000110200375535    SWIFT:  BPKOPLPW