Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Wysokie Mazowieckie

p

 • 001_obiekt.jpg
 • 001_wiosna.jpg
 • 002_obiekt.jpg
 • 002_wiosna.jpg
 • 003_obiekt.jpg
 • 003_wiosna.jpg
 • 004_obiekt.jpg
 • 004_wiosna.jpg
 • 005_obiekt.jpg
 • 005_wiosna.jpg
 • 006_obiekt.jpg
 • 006_wiosna.jpg
 • 007_obiekt.jpg
 • 007_wiosna.jpg
 • 008_obiekt.jpg
 • 008_wiosna.jpg
 • 009_obiekt.jpg
 • 009_wiosna.jpg
 • 010_obiekt.jpg
 • 010_wiosna.jpg
 • 011_obiekt.jpg
 • 011_wiosna.jpg
 • 012_obiekt.jpg
 • 012_wiosna.jpg
 • 013_obiekt.jpg
 • 014_obiekt.jpg
 • 015_obiekt.jpg
 • 016_obiekt.jpg
 • 017_obiekt.jpg
 • 018_obiekt.jpg
 • 019_obiekt.jpg

Klub Miłośników Historii zaprasza na spotkanie

MOKKlub Miłośników Historii zaprasza na spotkanie, które odbędzie się 9 lutego 2020 r. o godz. 17.00 w kawiarni Miejskiego Ośrodka Kultury w Wysokiem Mazowieckiem. Wykład nt. "Powrót do Jedwabnego" wygłosi Wojciech Sumliński - dziennikarz śledczy, publicysta, współautor książki Powrót do Jedwabnego.

 

 

 

 

 

 

 

 

Czytaj więcej: Klub Miłośników Historii zaprasza na spotkanie

Nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Burmistrz Miasta Wysokie informuje, że uchwałą Rady  Nr XIV/64/19 Rady Miasta Wysokie Mazowieckie z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2019 r., poz. 6365) – zostały ustalone nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny wynosi 12,00 zł od jednego mieszkańca. Jednocześnie informuję, iż zgodnie z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach brak jest możliwości zadeklarowania niesegregowania odpadów. Jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełni obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny w drodze decyzji zostanie naliczona opłata w wysokości 24,00 zł od jednego mieszkańca.

Wysokość opłaty została ustalona jako iloczyn nowej stawki opłaty tj: 12,00 zł i danych podanych w deklaracji złożonej do Burmistrza Miasta Wysokie Mazowieckie.

Czytaj więcej: Nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Ferie zimowe w Miejskim Ośrodku Kultury

MOK

Czytaj więcej: Ferie zimowe w Miejskim Ośrodku Kultury

Spotkanie wigilijne w urzędzie miasta

OpłatekW czwartek, 19 grudnia 2019 r. w Urzędzie Miasta Wysokie Mazowieckie odbyło się coroczne spotkanie opłatkowe. Gospodarzem był Burmistrz Miasta Jarosław Siekierko, a uczestniczyli w nim parlamentarzyści, przedstawiciele duchowieństwa,  samorządów, służb mundurowych, radni Rady Miasta, przedstawiciele organizacji i jednostek funkcjonujących na terenie miasta oraz pracownicy urzędu.

Przybyli na spotkanie opłatkowe mieli przyjemności wysłuchania i obejrzenia wdzięcznego występu w wykonaniu „Aniołków” z Miejskiego Przedszkola Nr 2.

Czytaj więcej: Spotkanie wigilijne w urzędzie miasta

Podpisanie umowy z wykonawcą remontu dworca autobusowego

dworzecW dniu 16 grudnia 2019 roku podpisana została umowa na remont dworca autobusowego wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego w Wysokiem Mazowieckiem. Teren budowy przekazany zostanie wykonawcy w połowie stycznia 2020r.

Samorząd Miasta Wysokie Mazowieckie w dniu 01.07.2019r. złożył wniosek o dofinansowanie projektu „Rewitalizacja centrum miasta Wysokie Mazowieckie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, działanie 8.5 Rewitalizacja na remont dworca autobusowego wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego w Wysokiem Mazowieckiem.

Czytaj więcej: Podpisanie umowy z wykonawcą remontu dworca autobusowego

Budowa kolejnych ulic w mieście

drogiWniosek na zadanie: budowa ul. Ogrodowej, ul. Kapitana Kazimierza Kamieńskiego i ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego został złożony w dniu 26 sierpnia 2019. Wówczas miasto znalazło się na liście rezerwowej. W dniu 22 listopada 2019 roku na stronie Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego została opublikowana zmieniona lista zadań do dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, według której Gmina Miejska Wysokie Mazowieckie została włączona z listy rezerwowej i otrzymała dofinansowanie na „Budowę ul. Ogrodowej, ul. Kapitana Kazimierza Kamieńskiego i ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Wysokiem Mazowieckiem".

Czytaj więcej: Budowa kolejnych ulic w mieście

Życzenia

Boże Narodzenie 2019

Dodatkowe parkingi i nowe otoczenie wokół Przedszkola Miejskiego Nr 2

PrzedszkoleStowarzyszenie Oświatowe „Świat Malucha” w Wysokiem Mazowieckiem działające przy Przedszkolu Miejskim nr 1 za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Brama na Podlasie” w 2018 roku uzyskało ze środków PROW na lata 2014-2020  dofinansowanie na inwestycję pn: „Rozwój infrastruktury sportowo – rekreacyjnej na terenie miasta Wysokie Mazowieckie” Etap 1. Wartość otrzymanego dofinansowania to kwota 263 916,00 zł co stanowi 100% wartości inwestycji.

Inwestycja została zrealizowana przy Przedszkolu Miejskim nr 2 w Wysokiem Mazowieckiem. W ramach inwestycji wykonano: wymianę starej nawierzchni betonowej na kostkę brukową z posypką z grysu w zestawieniu trzech kolorów: żółtym, czerwonym i szarym. Wybudowano nową wiatę śmietnikową z zadaszeniem z blachy i stolarką okienną. Powiększyła się ilość miejsc postojowych, w tym również dwa miejsca dla osób niepełnosprawnych.

Czytaj więcej: Dodatkowe parkingi i nowe otoczenie wokół Przedszkola Miejskiego Nr 2

Nowe tereny zielone nad rzeką Brok

brokZa pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Brama na Podlasie” złożony został w dniu 21.10.2019r. wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach RPOWP na lata 2014-2020 na inwestycję pn: „Uporządkowanie terenów zielonych nad rzeką Brok w Wysokiem Mazowieckiem”. Całkowita wartość projektu to kwota 980 345,22 zł, dofinansowanie w kwocie 271 585,00 zł. Decyzją z dnia 03.12.2019r. Stowarzyszenia LGD Brama na Podlasie przedmiotowa inwestycja została wybrana do dofinansowania.

Czytaj więcej: Nowe tereny zielone nad rzeką Brok

Stypendia Burmistrza Miasta Wysokie Mazowieckie przyznane

stypendiaJuż po raz 11 zostały przyznane stypendia Burmistrza Miasta Wysokie Mazowieckie. Tegoroczna uroczystość wręczenia stypendiów w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży z terenu Miasta Wysokie Mazowieckie odbyła się 4 grudnia 2019r. w Miejskim Zespole Szkół w Wysokiem Mazowieckiem w hali sportowej i otrzymało je 50 najzdolniejszych uczniów z wysokomazowieckich placówek oświatowych za wysokie wyniki w nauce oraz wybitne osiągnięcia edukacyjne i artystyczne za rok szkolny 2018/2019. Stypendium będzie wypłacane za okres 10 miesięcy.

Czytaj więcej: Stypendia Burmistrza Miasta Wysokie Mazowieckie przyznane

  Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska LGD  PLIS     Bezpieczny internetBiznes.gov.pl


 

Urząd Miasta Wysokie Mazowieckie, ul. Ludowa 15, 18-200 Wysokie Mazowieckie
tel.:  862752592  fax:  862752593                  NIP:    7221002509    REGON:  450010671
Nr rachunku bankowego:    27 1020 1332 0000 1102 0037 5535    IBAN:  PL27102013320000110200375535    SWIFT:  BPKOPLPW