Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Wysokie Mazowieckie

p

 • 001_obiekt.jpg
 • 001_wiosna.jpg
 • 002_obiekt.jpg
 • 002_wiosna.jpg
 • 003_obiekt.jpg
 • 003_wiosna.jpg
 • 004_obiekt.jpg
 • 004_wiosna.jpg
 • 005_obiekt.jpg
 • 005_wiosna.jpg
 • 006_obiekt.jpg
 • 006_wiosna.jpg
 • 007_obiekt.jpg
 • 007_wiosna.jpg
 • 008_obiekt.jpg
 • 008_wiosna.jpg
 • 009_obiekt.jpg
 • 009_wiosna.jpg
 • 010_obiekt.jpg
 • 010_wiosna.jpg
 • 011_obiekt.jpg
 • 011_wiosna.jpg
 • 012_obiekt.jpg
 • 012_wiosna.jpg
 • 013_obiekt.jpg
 • 014_obiekt.jpg
 • 015_obiekt.jpg
 • 016_obiekt.jpg
 • 017_obiekt.jpg
 • 018_obiekt.jpg
 • 019_obiekt.jpg

Strona główna

Budowa oczyszczalni i modernizacja systemu wodno-ściekowego w aglomeracji Wysokie Mazowieckie

Infrastruktura i Środowisko21 lipca 2014r. Burmistrz Miasta Wysokie Mazowieckie, działając w imieniu Gminy Miejskiej Wysokie Mazowieckie podpisał umowę na dofinansowanie projektu „Budowa oczyszczalni i modernizacja systemu wodno-ściekowego w aglomeracji Wysokie Mazowieckie”. Projekt realizowany będzie w ramach działania 1.1. Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tyś. RLM, Priorytetu I Gospodarka wodno-ściekowa Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.  

Czytaj więcej: Budowa oczyszczalni i modernizacja systemu wodno-ściekowego w aglomeracji Wysokie Mazowieckie

Budowa oczyszczalni

Budowa oczyszczalniGmina Miejska Wysokie Mazowieckie jest w trakcie realizacji projektu „Budowa oczyszczalni i modernizacja systemu wodno-ściekowego w aglomeracji Wysokie Mazowieckie”. Należy zwrócić uwagę, że inwestycja dofinansowywana jest w 85% z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Całość przedsięwzięcia składa się z trzech zadań:

 

 

Czytaj więcej: Budowa oczyszczalni

Kolejny etap przebudowy stadionu

Stadion wizualizacjaSamorząd Miasta Wysokie Mazowieckie kontynuując proces rozwoju bazy sportowej na terenie miasta w miesiącu lutym 2015r złożył po raz kolejny wniosek o dofinasowanie do Ministerstwa Sportu i Turystyki. W ramach „Programu modernizacji infrastruktury sportowej” miasto planuje kolejny etap przebudowy stadionu miejskiego w Wysokiem Mazowieckiem. Celem tego programu jest poprawa warunków technicznych obiektów sportowych służących usprawnianiu i umożliwianiu upowszechniania sportu. Inwestycja ta pozwoli na możliwość większej organizacji imprez sportowych, kulturalnych, społecznych oraz edukacyjnych. Przewidywany całkowity koszt przedsięwzięcia wynosi 2.670.759,40 zł. Dofinasowanie w ramach programu może wynieść do 50% kosztów kwalifikowanych.

Czytaj więcej: Kolejny etap przebudowy stadionu

Nowa inwestycja drogowa w mieście

Remont ul. Ludowej„Bezpieczna droga do Mlekovity warunkiem rozwoju społeczno-gospodarczego Powiatu Wysokomazowieckiego”, taką nazwę nosi projekt przebudowy ulicy Ludowej. Inwestycja  planowana jest do realizacji w 2015 roku przez Powiat Wysokomazowiecki w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność –Rozwój. Będzie to również wspólna inwestycja z samorządem miasta Wysokie Mazowieckie, który w tym celu podjął uchwałę intencyjną, wyrażającą wolę udzielenia pomocy finansowej w 2015 roku, w kwocie 2 106 648,07 zł. Ogólny koszt inwestycji to 6 004 452,12 zł, na który składają się środki powiatowe : 1 326 048,21 zł ; środki Urzędu Miasta Wysokie Mazowieckie: 2 106 648,07( roboty drogowe, ścieżka rowerowa, chodniki, oświetlenie, instalacja energetyczna komunalna, kanalizacja sanitarna i wodociągowa); środki Spółdzielni Mleczarskiej „Mlekovita” : 214 858,70 zł (roboty drogowe i zatoka postojowa na wysokości zakładu) i środki wnioskowane z NPPDL : 2 356 897,14 zł.

Czytaj więcej: Nowa inwestycja drogowa w mieście

Ulica Szpitalna w nowym wydaniu

Otwarcie SzpitalnejModernizacja 3,5 km drogi powiatowej 2065B – Wysokie Mazowieckie - Jabłoń Kikolskie, była wspólną inwestycją trzech samorządów: Powiatu, Miasta i Gminy Wysokie Mazowieckie przy wsparciu Wojewody Podlaskiego.

Uroczyste przecięcie wstęgi odbyło się 9 października 2014 roku  na ulicy Szpitalnej, przez przedstawicieli samorządów zaangażowanych w inwestycję i Wojewody Podlaskiego. Wykonane prac na modernizowanym odcinku drogi opiewają na kwotę blisko 7 mln zł.

Czytaj więcej: Ulica Szpitalna w nowym wydaniu

Będą nowe mieszkania…

ZGMOd października 2014 roku realizowana będzie na terenie miasta inwestycja pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku użyteczności publicznej wraz z jego częściową zmianą sposobu użytkowania na budynek mieszkalny wielorodzinny zlokalizowanego na ul. Armii Krajowej 4 w Wysokiem Mazowieckiem, działka nr 1498”.

 

 

Czytaj więcej: Będą nowe mieszkania…

Nowa fontanna w centrum

FontannaJeszcze jesienią popłynie woda w nowej fontannie w parku przy Rynku Piłsudskiego. Jest to jeden z elementów modernizowanego paku. Od kilku lat przekładany był plan remontu dwóch parków, priorytetem okazywały się inne inwestycje, których realizacja wpływa na poprawę infrastruktury. Przyszedł czas  aby teraz bardziej zadbać o wygląd, a zachętą jest na pewno nominacja zieleni miejskiej do II etapu konkursu na najlepiej zagospodarowaną przestrzeń publiczną w Polsce. Zarząd Główny Towarzystwa Urbanistów Polskich zakwalifikował „Modernizację terenów zielonych” miasta Wysokie Mazowieckie do ogólnopolskiego konkursu, a dotyczyło to wyglądu i zagospodarowania parku przy ul. Mickiewicza i parku przy ul. Ludowej. Jest to powód do zadowolenia i wyraźny dowód, że starania samorządu są zauważone i docenione, nie tylko w sferze modernizacji infrastruktury, ale również wyglądu przestrzeni publicznej. Mamy aspiracje aby wygląd parku w centrum miasta również w przyszłości był tak doceniony.

Czytaj więcej: Nowa fontanna w centrum

  Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska LGD  PLIS     Bezpieczny internetBiznes.gov.pl


 

Urząd Miasta Wysokie Mazowieckie, ul. Ludowa 15, 18-200 Wysokie Mazowieckie
tel.:  862752592  fax:  862752593                  NIP:    7221002509    REGON:  450010671
Nr rachunku bankowego:    27 1020 1332 0000 1102 0037 5535    IBAN:  PL27102013320000110200375535    SWIFT:  BPKOPLPW