Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Wysokie Mazowieckie

p

 • 001_obiekt.jpg
 • 001_wiosna.jpg
 • 002_obiekt.jpg
 • 002_wiosna.jpg
 • 003_obiekt.jpg
 • 003_wiosna.jpg
 • 004_obiekt.jpg
 • 004_wiosna.jpg
 • 005_obiekt.jpg
 • 005_wiosna.jpg
 • 006_obiekt.jpg
 • 006_wiosna.jpg
 • 007_obiekt.jpg
 • 007_wiosna.jpg
 • 008_obiekt.jpg
 • 008_wiosna.jpg
 • 009_obiekt.jpg
 • 009_wiosna.jpg
 • 010_obiekt.jpg
 • 010_wiosna.jpg
 • 011_obiekt.jpg
 • 011_wiosna.jpg
 • 012_obiekt.jpg
 • 012_wiosna.jpg
 • 013_obiekt.jpg
 • 014_obiekt.jpg
 • 015_obiekt.jpg
 • 016_obiekt.jpg
 • 017_obiekt.jpg
 • 018_obiekt.jpg
 • 019_obiekt.jpg

działki Miasto Wysokie Mazowieckie dysponuje  nieruchomościami  gruntowymi  położonymi przy ul. Warszawskiej, z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną z dopuszczeniem usług. Więcej informacji  można  uzyskać w pokoju nr 25 (II piętro) Urzędu Miasta Wysokie Mazowieckie lub telefonicznie pod nr 86 275 23 79

Strona główna

Budowa oczyszczalni

Gmina Miejska Wysokie Mazowieckie jest w trakcie realizacji projektu „Budowa oczyszczalni i modernizacja systemu wodno-ściekowego w aglomeracji Wysokie Mazowieckie”. Należy zwrócić uwagę, że inwestycja dofinansowywana jest w 85% z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Całość przedsięwzięcia składa się z trzech zadań: 

Zadanie 1. Modernizacja stacji uzdatniania wody.

Zadanie 2. Budowa miejskiej oczyszczalni ścieków wraz z tłocznią ścieków.

Zadanie 3. Modernizacja głównego kolektora sanitarnego.

Planowany całkowity koszt realizacji projektu wynosi 28 364 650 zł w tym:

- 19 603 550 zł – dofinansowanie,

- 3 459 450 zł – wkład własny miasta,

- 5 274 590 zł – VAT.

W celu uzyskania jak najlepszego efektu ekologicznego i ekonomicznego do realizacji projektu stosowane są nowoczesne rozwiązania technologiczne.

W ramach modernizacji stacji uzdatniania wody przewiduje się przebudowę i rozbudowę budynku stacji uzdatnia wody obejmującą:  remont i przebudowę hali technologicznej w celu dostosowania do nowego wyposażenia technologicznego; rozbiórkę części techniczno-socjalnej oraz budowę nowej dwukondygnacyjnej części techniczno-socjalnej. W ramach zadania została przewidziana:  modernizacja procesu uzdatniania wody wraz z pełną automatyzacją procesu, likwidacja i budowa nowej studni głębinowej wraz z jej wyposażeniem; wymiana pomp.

Modernizacja stacji uzdatniania wody

Zadanie 2 obejmuje budowę obiektów oczyszczalni ścieków wraz z wyposażeniem w niezbędną infrastrukturą techniczną. Ponadto w ramach zadania zostanie wybudowana bezobsługowa tłocznia ścieków wraz z rurociągiem. Powstanie oczyszczalnia z podwyższonym usuwaniem biogenów, funkcjonująca w oparciu o osad czynny, w układzie SBR z autotermiczną tlenową stabilizacją osadu (ATSO).

Nieodłącznym produktem każdej oczyszczalni ścieków, niezależnie od zastosowanej technologii, są osady ściekowe. Powstające osady muszą być unieszkodliwiane zarówno z przyczyn prawnych jak również estetycznych i praktycznych. Względy ekologiczne wymagają natomiast, by osad, o ile to możliwe, powracał do środowiska naturalnego.

W oczyszczalni w Wysokiem Mazowieckiem zastosowany będzie proces autotermicznej termofilnej stabilizacji osadów. Pozwala on na przeprowadzenie procesów stabilizacji i higienizacji w jednym urządzeniu. Zapewnia pełną stabilizację, higienizację i dezynfekcję osadów, czyniąc je biomasą, która może być wykorzystywana do celów przyrodniczych.

Budowa oczyszczalni

 Zadanie 3 obejmuje modernizację głównego kolektora sanitarnego na odcinku 2780 m  oraz renowację/przebudowę 70 szt. studni kanalizacyjnych na sieci objętej zadaniem. Zakres rzeczowy zadania będzie obejmował kolektor sanitarny o średnicy dn 200-800 mm oraz studnie kanalizacyjne. Do wykonania modernizacji wybrano dwie nowoczesne metody. Część sieci (średnice od 200 do 600 mm) wykonywane są bezwykopową metodą w technologii rękawa termoutwardzalnego,  wykonywanego z poliestrowej włókniny absorbującej żywicę i pokryty elastyczną powłoką. Rękaw montowany jest przy pomocy słupa wody lub sprężonego powietrza i utwardzany termicznie przy pomocy wody lub pary wodnej.

Modernizacja kolektora

W województwie Podlaskim tylko trzy miasta poza Wysokiem Mazowieckiem zastosowały tą metodę Białystok, Supraśl i Suwałki.

Odcinki kolektora o średnicy 800 mm modernizowane będą za pomocą paneli  rur GRP o średnicy 600 mm. To bezwykopowa modernizacja technologią krótkiego reliningu (rura w rurze), polegająca na wprowadzaniu do wnętrza naprawianego kanału nowego złożonego z paneli rurowych o mniejszej średnicy i wypełnieniu przestrzeni międzyrurowej specjalną mieszanką.

Zakres inwestycji, jej koszt oraz sposób realizacji powoduje, że jest to największa i najtrudniejsza inwestycja jaką realizowała Samorząd Miasta Wysokie Mazowieckie. Termin realizacji, jaki miasto przyjęło w związku z otrzymanym dofinansowaniem jest krótki – całość prac ma być ukończona do 15 grudnia 2015r. Należy przy tym wspomnieć, że prace budowlane muszą być ukończone odpowiednio wcześniej, ponieważ odbiór budowlany poprzedzony będzie rozruchem nowych technologii. Tak krótki termin realizacji stanowi duże wyzwanie zarówno dla Generalnego Wykonawcy, jak i pracowników Miasta, którzy biorą udział przy realizacji Kontraktu. W celu prawidłowego wykonania Inwestycji, powołano również zespół ekspertów, tj. Inżyniera Kontraktu.

  Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska LGD  PLIS     Bezpieczny internetBiznes.gov.pl


 

Urząd Miasta Wysokie Mazowieckie, ul. Ludowa 15, 18-200 Wysokie Mazowieckie
tel.:  862752592  fax:  862752593                  NIP:    7221002509    REGON:  450010671
Nr rachunku bankowego:    27 1020 1332 0000 1102 0037 5535    IBAN:  PL27102013320000110200375535    SWIFT:  BPKOPLPW